Handhaver Toezicht & Veiligheid

Orde & Veiligheid

Als handhaver toezicht en veiligheid werk je bijvoorbeeld voor een gemeentelijke instelling voor toezicht en veiligheid of voor een private onderneming zoals bij het OV. Je surveilleert in uniform in de openbare ruimte en treedt waar nodig corrigerend op. Met jouw communicatieve vaardigheden weet je lastige en agressieve personen te kalmeren en escalaties te voorkomen. Je kunt ook worden ingezet als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Je bent medeverantwoordelijk voor het toezicht en de veiligheid in de openbare ruimte. Zo draag je bij aan de leefbaarheid van de plaats waar je werkt. Hierdoor mag je boetes uitdelen, werk je mee aan projecten over buurtpreventie of geef je voorlichting aan de bewoners en bezoekers van je werkgebied.Leerweg
BOL
Duur
3 jaar
Niveau
3
Plaats
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
In uniform surveilleren op straat

HTV-KMar

Naast de opleiding Handhaver Toezicht & Veiligheid (HTV) kun je op de locatie in Zwolle de opleiding Handhaver Toezicht & Veiligheid in combinatie met het KMar-arrangement (Koninklijke Marechaussee) volgen. Hierbij werken we nauw samen met de Koninklijke Marechaussee. Om in aanmerking te komen voor dit arrangement krijg je na je plaatsingsdag bij Landstede MBO een selectiegesprek met de Koninklijke Marechaussee.

 Je sterke punten

Je houdt je hoofd koel en aarzelt niet om in te grijpen als dat nodig is. Je bent flexibel, stressbestendig, integer en bovenal communicatief vaardig. Je kunt goed contacten leggen met burgers uit verschillende doelgroepen. Je hebt voldoende inlevingsvermogen.

Aan het werk
 • Je houdt toezicht in het publieke domein.
 • Je biedt service en verleent hulp.
 • Je bevordert de veiligheid en leefbaarheid.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

Tijdens je studie besteed je veel tijd aan fysieke- en mentale fitheid. Er wordt ook veel aandacht besteed aan communicatieve vaardigheden. Je werkt ook aan andere onderdelen, zoals Leren Loopbaan en Burgerschap, Nederlands, Engels en rekenen.

Landstede heeft sport, gezondheid, identiteit en ondernemend hoog in het vaandel staan. Aan aandacht voor sport en gezondheid geen gebrek. We hechten ook veel waarde aan respect voor jezelf, de ander en je omgeving (identiteit) en steeds meer regie leren nemen in je studie (ondernemend).

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren

In het eerste jaar worden activiteiten zowel binnen school als in de praktijk georganiseerd. In alle leerjaren maakt de BPV (stage) een wezenlijk onderdeel uit van de opleiding. Omdat we je opleiden voor een onregelmatig beroep vinden veel activiteiten plaats op onregelmatige plaatsen en tijdstippen. Wij denken dat je op die locaties en tijdstippen op de meest realistische manier het meeste kunt leren.

Persoonlijke begeleiding

We beginnen je opleidingstraject met een uitgebreid plaatsingsgesprek en over alles maken we vooraf duidelijke afspraken die we vastleggen in de persoonlijke digitale leeromgeving van Landstede, elektronisch talentvol ontwikkelen (e-TO). Tijdens de opleiding kijken we natuurlijk voortdurend of de afspraken, de manier van leren, het tempo en het doel nog kloppen. Wanneer het nodig is, stellen we het plan bij. Je krijgt gedurende je opleidingstraject een coach met wie je nauw contact houdt.

Beroepsgericht leren

In elk beroepenveld heb je allerlei competenties nodig. Bij ons ga jij je daarin bekwamen. Dit doe je vooral in de praktijk. Je bekijkt bij elke competentie welke (praktische) kennis je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste vaardigheden (competenties) inzetten. Je wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar en de examinering aan het eind van de opleiding richt zich op de werkprocessen. Tijdens coachgesprekken beoordelen we je voortgang. Om te bepalen of je voldoende leert, vragen we je steeds meer jezelf te beoordelen over hoe je iets hebt gedaan, welke resultaten je kunt halen en wat je ervoor nodig hebt om de resultaten te bereiken.

Activiteiten in de praktijk

Binnen dit Landschap maak je kennis met beveiligers, politie, handhavers/toezichthouders en Defensiemedewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor het houden of krijgen van een veilige omgeving. Met hen organiseren we het hele jaar door verschillende activiteiten. Deze variëren van ontruimingsoefeningen in een voetbalstadion, het beveiligen van evenementen tot oefeningen met inzet van de ME van de politie. Deze gezamenlijke activiteiten zijn voor jou de perfecte kans om kennis te maken met meerdere veiligheidsberoepen!

Officiële samenwerkingspartners

Het Landschap Veilig & Beschermd werkt nauw samen met de Koninklijke Marine (Korps Mariniers), Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee, het Opleiding en Training Centrum KMar, Veiligheidsacademie Noordwest-Veluwe en beveiligingsbedrijven. Door de (jarenlange) samenwerking met deze instanties is er een goede afstemming tussen de opleidingen en het werkveld. We kunnen hierdoor ook sneller inspelen op veranderingen in de markt, wat voordelen voor jou als student oplevert. Daarnaast bieden deze instanties uitdagende stageplaatsen.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een vmbo-diploma theoretische leerweg (tl), gemengde leerweg (gl) of kaderberoepsgerichte leerweg (kbl).
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Aantal beschikbare opleidingsplaatsen (numerus fixus)

 • Harderwijk: HTV: 20
 • Zwolle: HTV: 52 (vol - aanmelden is nu niet meer mogelijk)
 • Zwolle: HTV met Kmar-arrangement: 30  (vol - aanmelden is nu niet meer mogelijk)
 • Werkwijze: Plaatsing op volgorde van aanmelden.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Persoonlijke presentatie
 • Groepsdynamica
 • Individueel plaatsingsgesprek

Elk leerbedrijf binnen deze branche zal voorafgaand aan werk of BPV vragen om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG). Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op de site van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: https://watdevog.nl/#wat-de-vog.

Studiekosten

Naast het lesgeld betaal je het eerste leerjaar voor lesmateriaal (o.a. boeken, licenties en verbruiksmaterialen) ongeveer € 340,- en voor het uniform ongeveer € 460,-. Voor voorzieningen (zoals de schoolpas, internetgebruik en vieringen) brengt Landstede geen kosten in rekening. Deelname aan activiteiten (bijvoorbeeld excursies en lessen van gastdocenten) kost ongeveer € 125,-. Bij Landstede kun je een diploma 'levensreddend handelen' halen tijdens je studie. Dit diploma is een verplichting in de opleiding. De kosten hiervoor betaal je zelf.

Aan het begin van de opleiding is er een introductiekamp. Hier kun je jouw medestudenten en docententeam beter leren kennen. Meedoen aan dit introductiekamp is niet verplicht, maar we raden het wel aan. De kosten van het kamp brengen we apart in rekening.

De genoemde bedragen zijn onder voorbehoud. Voor meer informatie over studiekosten kun je bellen met 088-850 84 00.

Na deze opleiding kun je bijna iedere niveau 4-opleiding volgen.Locaties
Kranenburg
Mecklenburglaan 3
3843BN
Harderwijk
088-850 7855

Ossenkamp 8
Ossenkamp 8
8024 AE
Zwolle

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.