Handhaver Toezicht & Veiligheid

Vind jij het belangrijk dat het leefbaar en veilig is in bijvoorbeeld woonwijken en natuurgebieden? Als Handhaver Toezicht & Veiligheid leer je surveilleren. Je houdt toezicht in uniform en als het nodig is, spreek je mensen aan op hun gedrag. Met jouw communicatieve vaardigheden weet je lastige en agressieve personen te kalmeren en voorkom je dat situaties uit de hand lopen.

Gedurende de opleiding in het eerste jaar kun je doorstromen naar één van de andere profielen: Milieu, Welzijn en Infrastructuur of Generieke Opsporing (KMar-arrangement).

Leerweg
BOL
Duur
3 jaar
Niveau
3
Plaats

Let op: beperkt aantal opleidingsplekken! 

Bekijk hier het aannamebeleid

 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
In uniform surveilleren op straat

Tijdens deze opleiding leer je omgaan met verschillende omstandigheden. We schenken dan ook veel aandacht aan jouw fysieke en mentale weerbaarheid.

Drie uitstroomprofielen

Binnen de opleiding Handhaver Toezicht & Veiligheid kun je bij Landstede MBO uitstromen in drie profielen:

• Openbare ruimte (Harderwijk en Zwolle)
• Milieu, welzijn en infrastructuur (Harderwijk)
• Generieke opsporing (KMar) (Zwolle)

Profiel Openbare ruimte
Volg je het profiel Openbare ruimte? Dan ben je na je opleiding als handhaver medeverantwoordelijk voor het toezicht en de veiligheid in de openbare ruimte. Zo draag je bij aan de leefbaarheid van de plaats waar je werkt. Je mag sanctionerend optreden als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), je werkt mee aan projecten over buurtpreventie, je rapporteert over incidenten en je geeft voorlichting. Je kunt na je opleiding bijvoorbeeld aan de slag als parkeercontroleur, gemeentelijk opsporingsambtenaar of controleur van de openbare ruimte. Je overlegt met verschillende partijen over hoe je problemen het beste aanpakt en doet melding bij de juiste instanties.


Profiel Milieu, welzijn en infrastructuur
Als handhaver op het gebied van milieu, welzijn en infrastructuur richt je je op 3 hoofdonderdelen: de milieuwet- en regelgeving, de natuur en de waterkwaliteit. Je werkt voornamelijk in het buitengebied. Je houdt daar toezicht en treedt op als de situatie erom vraagt. Je houdt je bezig met natuur en milieu, voedsel & warencontroles, dierenwelzijn, openbare gezondheid, de fysieke leefomgeving en infrastructuur. Je spoort bijvoorbeeld milieudelicten op en treedt op als BOA. Voor dit werk is het belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en begrijpt wat voor effect jouw ingrijpen heeft op een situatie. Van jouw bevindingen maak je een bestuurlijk rapport of een proces verbaal op. Daarvoor gebruik je de juridische kennis die je je eigen maakt tijdens de opleiding.


Profiel Generieke opsporing (KMar)
Binnen deze opleiding bieden we in Zwolle ook het uitstroomprofiel Generieke opsporing aan. Dit is een arrangement in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee. Kom je tijdens je opleiding in aanmerking voor dit arrangement? Dan kun je straks aan de slag bij de Koninklijke Marechaussee. Een belangrijk aandachtspunt binnen deze organisaties is dat je je goed aan de procedures en wettelijke bepalingen weet te houden. Je checkt diverse feiten, denk aan persoonsgegevens, strafbladen of kentekeninformatie. Je spoort personen op, controleert mensen, bent alert op verdachte situaties en stelt bijvoorbeeld een proces-verbaal op.

Er is een beperkt aantal plaatsen voor dit arrangement. Om hiervoor in aanmerking te komen, kijken we tijdens de opleiding naar je werk- en beroepshouding, discipline, fitheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Laat je zien dat je over deze kwaliteiten beschikt? Dan loop je straks misschien wel stage bij de Koninklijke Marechaussee. Met je diploma op zak mag je bovendien solliciteren voor de opleiding tot Algemeen Opsporingsambtenaar bij het Opleidings-, Trainings en Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee.Je sterke punten

Je hebt een vriendelijke en behulpzame instelling en kunt je inleven in anderen. Je bent standvastig, stressbestendig, integer en bovenal communicatief vaardig. Je houding is respectvol en je straalt rust uit, waardoor corrigerend of confronterend optreden zo min mogelijk irritatie oproept. Je kunt goed contacten leggen met diverse personen en je past je gemakkelijk aan als de situatie daarom vraagt. En natuurlijk houd je je hoofd koel en aarzel je niet om in te grijpen als dat nodig is.

Aan het werk
 • Je houdt toezicht in het werkgebied.
 • Je handelt strafbare feiten situationeel binnen de kaders af.
 • Je bevordert de eigen deskundigheid en werkt samen.
 • Je werkt wijk- of gebiedsgericht aan het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid.
 • Je houdt toezicht in het kader van natuur- en milieuhandhaving.
 • Je houdt toezicht en handhaaft in het openbaar vervoer.
 • Je surveilleert en voert gerichte controles uit in het werkgebied van douane, politie of Koninklijke Marechaussee.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

Tijdens je studie besteed je veel tijd aan de theoretische kennis en praktische vaardigheden die een handhaver nodig heeft om zijn werk te kunnen doen. Dat betekent dat er aandacht is voor juridische vraagstukken, communicatieve vaardigheden, fysieke- en mentale fitheid en keuzedelen. Je werkt ook aan jouw sociaal-maatschappelijke vaardigheden. Dat doen we met onderdelen zoals Loopbaan en Burgerschap, Nederlands, Engels en rekenen.

In Harderwijk maak je in het eerste jaar kennis met zowel het profiel Openbare ruimte als het profiel Milieu, welzijn en infrastructuur. Dat doe je door middel van diverse projecten en presentaties én door meteen in de praktijk aan de slag te gaan. In het laatste deel van het eerste jaar maak je een definitieve keuze voor één van de twee profielen.

In Zwolle kun je naast het profiel Openbare ruimte in aanmerking komen voor het profiel Generieke opsporing in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee.

Tijdens je opleiding heb je de keuze uit een ruim aanbod aan keuzedelen, variërend van cameratoezicht tot digitale vaardigheden en van internationaal bewustzijn tot proactief beveiligen. Bovendien ga je al vanaf het eerste jaar als handhaver aan de slag. Bijvoorbeeld voor de gemeente, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of de provincie

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren

Er worden activiteiten zowel binnen school als in de praktijk georganiseerd. In alle leerjaren maakt de BPV (stage) een wezenlijk onderdeel uit van de opleiding. Omdat we je opleiden voor een onregelmatig beroep vinden veel activiteiten plaats op onregelmatige tijdstippen en in het weekend. Wij denken dat je op die locaties en tijdstippen op de meest realistische manier het meeste kunt leren.

Persoonlijke begeleiding

We beginnen je opleidingstraject met een uitgebreid plaatsingsgesprek en over alles maken we vooraf duidelijke afspraken die we vastleggen in de persoonlijke digitale leeromgeving van Landstede, elektronisch talentvol ontwikkelen (e-TO). Tijdens de opleiding kijken we natuurlijk voortdurend of de afspraken, de manier van leren, het tempo en het doel nog kloppen. Wanneer het nodig is, stellen we het plan bij. Je krijgt gedurende je opleidingstraject een coach met wie je nauw contact houdt.

Beroepsgericht leren

In elk beroepenveld heb je allerlei competenties nodig. Bij ons ga jij je daarin bekwamen. Dit doe je vooral in de praktijk. Je bekijkt bij elke competentie welke (praktische) kennis je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste vaardigheden (competenties) inzetten. Je wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar en de examinering gedurende de opleiding richt zich op de werkprocessen. Tijdens coachgesprekken beoordelen we je voortgang in jouw ontwikkeling tot beginnend handhaver. Om te bepalen of je voldoende leert, vragen we je steeds meer om zelf te beoordelen hoe je iets hebt gedaan, welke resultaten je kunt halen en wat je ervoor nodig hebt om de resultaten te bereiken.

Activiteiten in de praktijk

Binnen dit Landschap maak je kennis met beveiligers, politie, handhavers/toezichthouders en defensiemedewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor het houden of krijgen van een veilige omgeving. Met hen organiseren we gedurende de opleiding verschillende activiteiten.

Officiële samenwerkingspartners

De HTV-opleiding werkt o.a. nauw samen met de Koninklijke Marechaussee en de Veiligheidsacademie Noordwest-Veluwe. Door de (jarenlange) samenwerking met deze instanties is er een goede afstemming tussen de opleidingen en het werkveld. We kunnen hierdoor ook sneller inspelen op veranderingen in de markt, wat voordelen oplevert voor jou als student. Daarnaast bieden deze instanties uitdagende stageplaatsen.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een vmbo-diploma theoretische leerweg (tl), kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of havo.
 • Een mbo-opleiding op niveau 2.
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.
 • Je moet ook voldoen aan een aantal fysieke toelatingseisen. Tijdens het plaatsingsgesprek hoor je welke dit zijn.

Aantal beschikbare opleidingsplaatsen (numerus fixus)

 • Aantal plaatsen: n.n.b.
 • Werkwijze: plaatsing op volgorde van aanmelden.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel plaatsingsgesprek met elevatorpitch.
 • Locatiegebonden intakeactiviteiten.

Het leerbedrijf binnen deze branche kan voorafgaand aan werk of beroepspraktijkvorming (BPV) vragen om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG). Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op de site van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: https://watdevog.nl/#wat-de-vog.

Studiekosten

Voor informatie over studiekosten kun je bellen met:
088-850 79 19 (Harderwijk)
088-850 84 00 (Zwolle)

Globaal moet je rekening houden met kosten voor lesmateriaal, uniform en levensreddend handelen. Specifiek wordt dit toegelicht tijdens een voorlichting op school of je kunt bellen met bovenstaand nummer.

Aan het begin van de opleiding is er een introductiekamp voor studenten van HTV Zwolle. Hier kun je jouw medestudenten en het docententeam beter leren kennen. Meedoen aan dit introductiekamp is niet verplicht, maar we raden het wel aan.

Na deze opleiding kun je aan de slag voor diverse veiligheidsorganisaties, zoals de douane, Belastingdienst of politie.

 • Leidinggevende Team/Afdeling/Project (niveau 4).
 • Doorstromen in diverse domeinen als Handhaver.
 • Doorstoommogelijkheden naar mbo-niveau 4.


Locaties
Kranenburg
Mecklenburglaan 3
3843BN
Harderwijk
088-850 7855

Ossenkamp 8
Ossenkamp 8
8024 AE
Zwolle

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.