Medewerker Veehouderij

Houd je ervan om met vee, zoals varkens, koeien, geiten of pluimvee te werken op een agrarisch bedrijf en ben je graag lekker aan de slag? Tijdens deze opleiding leer je hoe je dieren moet voeren en verzorgen en hoe je een stal of afdeling moet onderhouden. Omdat jij veel werkt met de dieren, ben jij degene die de gezondheid in de gaten houdt. Als je het idee hebt dat er iets niet goed is, dan geef je dat door aan je collega’s. Je hebt daar veel basiskennis van dieren voor nodig.

Leerweg
BOL
Duur
2 jaar
Niveau
2
Plaats
  • Beroep
  • Opleiding
  • Beoordeling
Je leert hoe je dieren verzorgt en voert

Met deze opleiding kom je meestal te werken in de melkveehouderij, de varkenshouderij, de geitenhouderij of de pluimveehouderij als medewerker veehouderij. Het is een brede opleiding waarin je ontdekt welke kant van de veehouderij jou het meest aanspreekt.Je sterke punten

Je werkt graag met koeien, geiten, varkens en/of pluimvee. Je hebt snel in de gaten wanneer zij ziek zijn en wat bijdraagt aan het welzijn van de dieren. Je bent zelfstandig, stipt, precies en je bent een echte doener die niet bang is voor zwaar werk. Daarnaast heb je talent voor techniek. Je kunt omgaan met automatiseringssystemen en voert reparaties en onderhoudswerk aan machines en gebouwen meestal zelf uit.

Aan het werk
  • Je draagt zorg voor het agrobusinessproduct.
  • Je verzorgt productie en veehouderij.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

De lesstof sluit aan op de vaardigheden die horen bij het beroep dat je wilt gaan uitoefenen. Je zult veel zaken met elkaar of zelfstandig moeten regelen en verwerken. We bieden de lessen beroepsgericht aan, waarbij we specialisten en leerbedrijven uit de praktijk inzetten. De algemene vakken volg je klassikaal met studenten van andere opleidingen. Je krijgt vakgerichte lessen over melkvee, maar ook krijg je een deel intensieve veehouderij, met name varkenshouderij. Je kunt voor de duur van een jaar 1 dag in de week samen met studenten van verschillende AOC’s varkenshouderijlessen volgen bij een andere onderwijsinstelling. De rest van de lessen volg je bij Landstede MBO.

De LWP’s (Leer Werk Prestaties) en opdrachten hebben te maken met het vak dat je later wilt uitoefenen. Je werkt samen in kleinere groepen, houdt presentaties of praktijkdemonstraties. De algemene vakken bestaan uit Nederlands, Engels, rekenen, administratie en leren, loopbaan burgerschap. Je kunt ook een cursus DHZ-KI bij rundvee, klauwverzorging bij rundvee en gewasbescherming A volgen. Bovendien kun je je BHV-certificaat, heftruckcertificaat en je VCA-diploma halen. Gedurende je opleiding kun je kiezen uit verschillende keuzedelen, zoals klauwverzorging, machinaal of robot melken.

Persoonlijke begeleiding

Alle studenten hebben een eigen coach. Deze coach is tevens een vakdocent. Dat heeft als voordeel dat jouw coach zich goed kan inleven in jouw beroepspraktijkvorming en je ontwikkeling in het vakgebied.

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Je doet praktijkervaring op bij bedrijven. Je besteedt een groot gedeelte van een schooljaar aan BPV (stage) door middel van dag- en blokstages. Bovendien ga je in het tweede leerjaar een langere periode op blokstage, hierbij kun je ook naar het buitenland. Je zoekt zelf actief naar een geschikte BPV-plek. Mocht je zelf geen geschikte plek kunnen vinden, dan helpen wij hierbij.

We werken tijdens de gehele opleiding nauw samen met het bedrijfsleven. Het kan dus zijn dat je sommige onderdelen van je opleiding, zoals workshops en trainingen, tegelijkertijd volgt met cursisten uit het bedrijfsleven. Bovendien nodigen we regelmatig mensen uit het vakgebied uit voor een gastcollege en ga je op excursies. Ook na je opleiding, in je werk, kun je trainingen of cursussen volgen bij Landstede.

Toelating

Vooropleidingseisen

  • Een vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl).
  • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het kennismakingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

  • Persoonlijk kennismakingsgesprek

Studiekosten

De overheid bepaalt elk jaar het wettelijk les- cursusgeld. De school betaalt de kosten voor alle voorzieningen die je nodig hebt om onderwijs te volgen en je diploma te behalen. Dit heet de basisuitrusting. Als student zorg je ervoor dat je bepaalde onderwijsbenodigdheden hebt om lessen te kunnen voorbereiden of volgen. Een gedetailleerd overzicht van je schoolkosten kan je vinden in de Opleidingsgids.

Vrijwillige bijdrage

Soms vallen cursussen of excursies niet onder het verplichte lesprogramma. Je kiest zelf of je hieraan meedoet.

  • Specifieke vakgerichte cursussen


Locatie
Zwolsestraat
Zwolsestraat 63a
8100 AE
Raalte
088-850 8200

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.