Vakbekwaam Medewerker Veehouderij

Veehouderij

In een agrarisch bedrijf, bijvoorbeeld een varkens-, geiten- of melkveebedrijf, verzorg jij de dieren. Je houdt de gezondheid in de gaten en let op het gedrag. Ook de omgeving van de dieren houd je in de gaten, dus de hokken, de stal of het weiland waarin ze verblijven. Je werkt grotendeels zelfstandig, maar overlegt regelmatig met de eindverantwoordelijke, de ondernemer of bedrijfsleider. Je hebt een vast takenpakket.Leerweg
BOL
Duur
3 jaar
Niveau
3
Plaats
  • Beroep
  • Opleiding
  • Beoordeling
Je zorgt zelfstandig voor de dieren

Deze praktische opleiding bereidt jou voor op het werken in verschillende agrarische bedrijven, zoals in een melkvee-, varkens-, geiten- of pluimveehouderij. Het is een brede opleiding waarin je vanzelf ontdekt welke kant van de veehouderij jou het meest aanspreekt. Je kunt na deze opleiding dan ook bij verschillende bedrijven aan het werk, onder meer als vakbekwaam medewerker veehouderij bij een agrarisch bedrijf.Je sterke punten

Je werkt graag met dieren en je bent een echte doener die niet bang is voor zwaar werk. Je bent zelfstandig, kunt prima voor een leidinggevende werken, maar je kunt ook goed delegeren. Je hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel en legt gemakkelijk contact met anderen. Daarnaast ben je technisch en kun je omgaan met automatiseringssystemen.

Aan het werk
  • Je draagt zorg voor het agrobusinessproduct.
  • Je verzorgt productie en veehouderij.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

De lesstof sluit aan op de vaardigheden die horen bij het beroep dat je wilt gaan uitoefenen. Je zult veel zaken met elkaar of zelfstandig moeten regelen en verwerken. We bieden de lessen beroepsgericht aan, waarbij we specialisten en leerbedrijven uit de praktijk inzetten. De algemene vakken volg je klassikaal met studenten van andere opleidingen. Je krijgt vakgerichte lessen over melkvee, maar ook krijg je een deel intensieve veehouderij, met name varkenshouderij. Je kunt voor de duur van een jaar 1 dag in de week samen met studenten van andere AOC’s varkenshouderijlessen volgen bij een andere onderwijsinstelling, de rest van de lessen volg je dan bij Landstede MBO.

De LWP’s (Leer Werk Prestaties) en opdrachten hebben te maken met het vak dat je later wilt uitoefenen. Je werkt samen in kleinere groepen, houdt presentaties of praktijkdemonstraties. De algemene vakken bestaan uit Nederlands, Engels, rekenen, administratie, natuurkunde/scheikunde en biologie. Je kunt ook een cursus DHZ-KI bij rundvee en gewasbescherming A volgen. Ook kun je je BHV-certificaat, heftruckcertificaat en je VCA-diploma halen. Gedurende je opleiding kun je kiezen uit verschillende keuzedelen zoals, klauwverzorging, van grond tot mond, melkwinning en automatisch melken.

Persoonlijke begeleiding

Alle studenten hebben een eigen coach. Deze coach is tevens een vakdocent. Dat heeft als voordeel dat jouw coach zich goed kan inleven in jouw beroepspraktijkvorming en je ontwikkeling in het vakgebied.

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Je doet praktijkervaring op bij bedrijven. Je besteedt een groot gedeelte van een schooljaar aan BPV door middel van dag- en blokstages. Bovendien ga je in het tweede leerjaar een langere periode op blokstage, waarvan een deel kan worden ingevuld met een buitenlandstage. Je zoekt zelf actief naar een geschikte BPV-plek. Mocht je zelf geen geschikte plek kunnen vinden, dan helpt school hierbij. We werken tijdens de hele opleiding nauw samen met het bedrijfsleven. Het kan dus zijn dat je sommige onderdelen van je opleiding, zoals workshops en trainingen, tegelijkertijd volgt met cursisten uit het bedrijfsleven. Bovendien nodigen we regelmatig mensen uit het vakgebied uit voor een gastcollege en ga je op excursies. Ook na je opleiding, in je werk, kun je trainingen of cursussen volgen bij Landstede Groei Opleidingen.

Toelating

Vooropleidingseisen

  • Diploma Medewerker Veehouderij (niveau 2).
  • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl).
  • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

  • Individueel plaatsingsgesprek.

Studiekosten

Naast het lesgeld heb je kosten voor lesmateriaal en betaal je een bijdrage voor voorzieningen en activiteiten, zoals gastlessen, excursies, kopieën en internetgebruik buiten de lessen. Deze kosten bedragen jaarlijks circa € 225,-. Daarnaast kan er een bijdrage worden gevraagd voor een cursus/keuzedeel die je wilt volgen. Voor meer informatie over studiekosten kun je bellen met 088-850 82 00.

Verschillende vakspecifieke cursussenLocatie
Zwolsestraat
Zwolsestraat 63a
8101 AB
Raalte
088-850 8200

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.