Vakexpert Veehouderij

De Nederlandse veehouderij staat internationaal aan de top en is erg belangrijk voor onze economie. Dat lukt alleen door constant te innoveren. Als vakexpert veehouderij ben jij daar ook continu mee bezig. Je weet veel van vruchtbaarheid, voortplanting en verzorging van dieren en hoe je inspeelt op marktontwikkelingen en wetgeving.

Leerweg
BOL
Duur
3 jaar
Niveau
4
Plaats
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Continu ben je bezig met innoveren. Zelfstandig zorg je voor de dieren, de voederwinning en je stuurt het productieproces aan.

In deze brede en praktijkgerichte opleiding verdiep jij je in de verschillende takken van de varkens-, melkvee-, geiten- en pluimveehouderij. Je leert enerzijds dieren zo goed mogelijk te verzorgen en anderzijds hoe je een bedrijf zo winstgevend mogelijk maakt. Het is een brede opleiding waarin je vanzelf ontdekt welke kant van de veehouderij jou het meest aanspreekt. Je kunt aan de slag als varkens-, geiten- of melkveehouder, maar bijvoorbeeld ook als voorlichter, inseminator of bedrijfsleider. En dan niet alleen op een boerderij, maar ook bij een voerleverancier, in de kwaliteitszorg of in de handel en export.Je sterke punten

In de eerste plaats ben je iemand die van het vak houdt: van de dieren en de gewassen waarmee je werkt en welke geteeld worden. Maar je bent ook ondernemer en durft belangrijke beslissingen en verantwoordelijkheden te nemen. Je houdt van aanpakken, maar kunt ook taken verdelen onder andere mensen. Je bent handig met computers en hebt veel technisch inzicht.

Aan het werk
 • Je draagt zorg voor het agrobusinessproduct.
 • Je verzorgt productie en veehouderij.
 • Je optimaliseert bedrijfsactiviteiten.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

De lesstof sluit aan op de vaardigheden die horen bij het beroep dat je wilt gaan uitoefenen. Je zult veel zaken met elkaar of zelfstandig moeten regelen en verwerken. We bieden de lessen beroepsgericht aan, waarbij we specialisten en leerbedrijven uit de praktijk inzetten. De algemene vakken volg je klassikaal met studenten van andere opleidingen. Je krijgt vakgerichte lessen over melkvee, maar ook krijg je een deel intensieve veehouderij; met name varkenshouderij. Je kunt voor de duur van een jaar 1 dag in de week samen met studenten van verschillende AOC’s varkenshouderijlessen volgen bij een andere onderwijsinstelling. De rest van de lessen volg je bij Landstede MBO.

De LWP’s (Leer Werk Prestaties) en opdrachten hebben te maken met het vak dat je later wilt uitoefenen. Je werkt samen in kleinere groepen, je houdt presentaties of praktijkdemonstraties. De algemene vakken bestaan uit Nederlands, Engels, rekenen, administratie en leren, loopbaan burgerschap. Je kunt ook een cursus DHZ-KI bij rundvee, en gewasbescherming A volgen. Ook kun je je BHV-certificaat, heftruckcertificaat en je VCA-diploma halen. Gedurende je opleiding kun je kiezen uit verschillende keuzedelen, zoals klauwverzorging, machinaal- of robotmelken en HBO scheikunde.

Persoonlijke begeleiding

Alle studenten hebben een eigen coach. Deze coach is tevens een vakdocent. Dat heeft als voordeel dat jouw coach zich goed kan inleven in jouw beroepspraktijkvorming en je ontwikkeling in het vakgebied.

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Je doet praktijkervaring op bij bedrijven. Je besteedt een groot gedeelte van een schooljaar aan BPV (stage) door middel van dag- en blokstages. Bovendien ga je in het tweede leerjaar een langere periode op blokstage, waarvan een deel kan worden ingevuld met een buitenlandstage. Je zoekt zelf actief naar een geschikte BPV-plek. Mocht je zelf geen geschikte plek kunnen vinden, dan helpt school hierbij.

We werken tijdens de hele opleiding nauw samen met het bedrijfsleven. Het kan dus zijn dat je sommige onderdelen van je opleiding (zoals workshops en trainingen) tegelijkertijd volgt met cursisten uit het bedrijfsleven. Bovendien nodigen we regelmatig mensen uit het vakgebied uit voor een gastcollege en ga je op excursies. Ook na je opleiding, in je werk, kun je trainingen of cursussen volgen bij Landstede.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een niveau 3 mbo-diploma, bij voorkeur diploma Vakbekwaam Medewerker Veehouderij.
 • Een vmbo-diploma, gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl).
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het kennismakingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Persoonlijk kennismakingsgesprek

Studiekosten

De overheid bepaalt elk jaar het wettelijk les- cursusgeld. De school betaalt de kosten voor alle voorzieningen die je nodig hebt om onderwijs te volgen en je diploma te behalen. Dit heet de basisuitrusting. Als student zorg je ervoor dat je bepaalde onderwijsbenodigdheden hebt om lessen te kunnen voorbereiden of volgen. Een gedetailleerd overzicht van je schoolkosten kan je vinden in de Opleidingsgids.

Vrijwillige bijdrage

Soms vallen cursussen of excursies niet onder het verplichte lesprogramma. Je kiest zelf of je hieraan meedoet.

Vervolgopleiding
 • Een hbo-opleiding, zoals Dier- en Veehouderij
 • Andere mbo-opleiding (niveau 4)


Locatie
Zwolsestraat
Zwolsestraat 63a
8101 AB
Raalte
088-850 8200

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.