Medewerker Dierverzorging

Dieren verzorgen is op jouw lijf geschreven. Op bijvoorbeeld een manege, op een kinderboerderij of in een dierenasiel zorg jij voor het voeren van de dieren, het uitmesten van de stallen, het schoonmaken en ontsmetten van hun verblijf en voor de andere zaken die bij het verzorgen van (gezelschaps)dieren horen.

Leerweg
BOL
Duur
2 jaar
Niveau
2
Plaats
  • Beroep
  • Opleiding
  • Beoordeling
Dieren verzorgen is op jouw lijf geschreven

Je doet dit onder leiding van een collega. Met deze opleiding kies je voor werk waarin je veel contact met dieren hebt. Je kunt gaan werken als medewerker van een dierenspeciaalzaak, bij een asiel, op een kinderboerderij, bij een manege, veehouderij of in de varkenshouderij.

Binnen deze opleiding bestaat de mogelijkheid om je meer te verdiepen in de paardensport en -houderij. Je leert dan hoe je voor een optimale leefomgeving zorgt voor de paarden. Je weet precies wat een paard nodig heeft en leert het paard van binnen en van buiten kennen. Ook leer je hoe je met de juiste voeding, stalling, verzorging en omgang zorgt voor een zo goed mogelijke gezondheid van het paard.Je sterke punten

Je houdt enorm van dieren en je vindt het belangrijk dat zij gezond zijn en zich op hun gemak voelen. Je voelt je verantwoordelijk voor wat je doet. Dat betekent dat je stipt je werk uitvoert en eventuele problemen met dieren snel doorgeeft. Je kunt prima onder een leidinggevende werken en steekt graag je handen uit de mouwen.

Aan het werk
  • Je draagt zorg voor dieren.
  • Je zorgt voor informatieoverdracht.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

De lesstof sluit aan op de vaardigheden die horen bij het beroep dat je wilt gaan uitoefenen. Je zult veel zaken met elkaar of zelfstandig moeten regelen en verwerken. We bieden de lessen beroepsgericht aan, waarbij we specialisten en leerbedrijven uit de praktijk inzetten. De algemene vakken volg je klassikaal met studenten van andere groene opleidingen. Soms krijg je deze vakken in aparte lessen, soms komt de lesstof aan bod tijdens projecten of in vakgerichte lessen. De projecten en opdrachten hebben te maken met het beroep dat je later wilt uitoefenen. Je volgt ze in kleinere groepen, bijvoorbeeld in de vorm van groepswerk, presentaties of praktijkdemonstraties. De algemene vakken bestaan onder andere uit Nederlands en rekenen.

Persoonlijke begeleiding

Alle studenten hebben een eigen coach. Deze coach is tevens jouw vakdocent. Dat heeft als voordeel dat jouw coach zich goed kan inleven in jouw beroepspraktijkvorming en je ontwikkeling in het vakgebied.

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Je doet praktijkervaring op bij verschillende bedrijven, soms één dag per week en soms hele weken. Bovendien ga je in het tweede leerjaar op blokstage, ook weer bij verschillende bedrijven en is er de mogelijkheid BPV (stage) in het buitenland op te doen. Je zoekt zelf actief naar een geschikte BPV-plek. Mocht je zelf geen geschikte plek kunnen vinden, dan helpt school hierbij.

We werken tijdens de hele opleiding nauw samen met het bedrijfsleven. Het kan dus zijn dat je sommige onderdelen van je opleiding, zoals workshops en trainingen, tegelijkertijd volgt met cursisten uit het bedrijfsleven. Bovendien nodigen we regelmatig mensen uit het vakgebied uit voor een gastcollege en ga je op excursies. Ook nadat je de opleiding hebt afgerond en aan het werk bent, kun je trainingen of cursussen volgen bij Landstede.

Toelating

Vooropleidingseisen

  • Een vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl).
  • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het kennismakingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

  • Persoonlijk kennismakingsgesprek

Studiekosten

De overheid bepaalt elk jaar het wettelijk les- cursusgeld. De school betaalt de kosten voor alle voorzieningen die je nodig hebt om onderwijs te volgen en je diploma te behalen. Dit heet de basisuitrusting. Als student zorg je ervoor dat je bepaalde onderwijsbenodigdheden hebt om lessen te kunnen voorbereiden of volgen. Een gedetailleerd overzicht van je schoolkosten kan je vinden in de Opleidingsgids.

Vrijwillige bijdrage

Soms vallen cursussen of excursies niet onder het verplichte lesprogramma. Je kiest zelf of je hieraan meedoet.

  • Andere mbo-opleidingen (niveau 3)


Locatie
Zwolsestraat
Zwolsestraat 63a
8101 AB
Raalte
088-850 8200

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.