Allround Technicus Voertuigen & Mobiele Werktuigen - Militair

Het onderhoud van militaire voertuigen gebeurt deels door de gebruikers zelf. Wordt het onderhoud of de reparatie te complex? Dan zijn er experts nodig. Daarom zijn er bij de hersteleenheden van Defensie ook aankomend onderofficiers allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen nodig. Als onderofficier allround technicus start je als groepscommandant/technicus. Je functioneert dan als monteur, maar geeft ook leiding. Zo moet je bijvoorbeeld als instructeur en eventueel als patrouillecommandant kunnen optreden in een uitzendgebied. Daar krijg je door het intensieve gebruik vaker te maken met defecte voertuigen.

Leerweg
BOL
Duur
3 jaar
Niveau
3
Plaats

Let op: beperkt aantal opleidingsplekken! 

Bekijk hier het aannamebeleid

 • Beroep
 • Opleiding
Voor complexe reparaties zijn experts nodig!

Je geeft adviezen en verleent assistentie aan commandanten en gebruikers hoe ze de voertuigen moeten inzetten, gebruiken en onderhouden. Je bent verantwoordelijk voor het aan jou toevertrouwde materieel, zoals de voertuigen, de wapens en het gereedschap. Als je deze opleiding met succes afrondt, ben je onder bepaalde voorwaarden zelfs verzekerd van een functie als militair bij de Koninklijke Marine (Korps Mariniers), de Koninklijke Landmacht of de Koninklijke Luchtmacht.Je sterke punten

Je bent geïnteresseerd in techniek. Je werkt systematisch en doelgericht en weet wat je doet duidelijk en helder over te brengen. Je kunt goed samenwerken, bent stressbestendig en durft verantwoordelijkheid te dragen.

Aan het werk
 • Je voert onderhoud uit aan voertuigen en mobiele werktuigen.
 • Je voert reparaties uit aan voertuigen en mobiele werktuigen.
 • Je stelt een diagnose aan voertuigen en mobiele werktuigen.
 • Je monteert accessoires, doet aanpassingen en maakt het voertuig/werktuig afleveringsklaar.
 • Je handhaaft je in de militair "veilige" omgeving.
 • Je geeft leiding en werkt je team op.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

Leerjaar 1

In het begin van de opleiding staat het opdoen van kennis centraal. De nadruk ligt op het opleidingsbeeld (wat kun jij verwachten van de opleiding en wat verwachten wij van jou) en alle militaire basiskennis. Een belangrijk onderdeel hiervoor is het vormen van houding en gedrag. Daarnaast ga je veel trainen om de militaire basiseisen te kunnen behalen. Ook start je met de vakrichting allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen.

Vanaf periode 1 start je met je beroepspraktijkvorming (BPV, stage). Hiervoor ga je elke 4e week naar een militaire locatie om in de praktijk te werken aan militaire voertuigen.

Leerjaar 2

Na de zomervakantie ga je in het tweede schooljaar de opgedane kennis toepassen in de praktijk. Je wordt hierbij beoordeeld op de combinatie van beroepsgedragingen en militaire kennis. Ook ga je tijdens je BPV naar Defensie en werken we aan leidinggevende aspecten.

Leerjaar 3

Het laatste schooljaar ben je bezig met professionaliseren. Je traint veel om de militaire basiseisen te kunnen halen. De BPV loopt als rode draad door je 3e schooljaar. Ook worden in deze periode de Proeven van Bekwaamheid van het veiligheidsdeel afgenomen op school en voor een deel bij Defensie. Daarnaast doe je voor de richting voertuigen en mobiele werktuigen, en de vakken Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan en Burgerschap examen.

Wat kun je van de opleiding verwachten?

Je doet je BPV (stage) bij de Koninklijke Marine (Korps Mariniers), Koninklijke Landmacht of Koninklijke Luchtmacht, al naar gelang de beschikbaarheid, zodat je een goed beeld van Defensie krijgt.

Je hebt gemiddeld 6 uur per week sport, zodat je voldoende kracht, lenigheid, snelheid, coördinatie en uithoudingsvermogen opbouwt om militair te worden.

Naast de normale lessen krijg je militaire lessen.

Sluit je de opleiding met goed gevolg af, dan heb je een grote kans op een baan bij de Koninklijke Marine (Korps Mariniers), de Koninklijke Landmacht of de Koninklijke Luchtmacht.

Je Allround Technicus Voertuigen en Mobiele Werktuigen-examen leg je af bij het IBKI (Innovam Branche Kwalificatie-Instituut, de exameninstelling voor de mobiliteitsbranche).

Persoonlijke begeleiding

Je kunt rekenen op persoonlijke aandacht en deskundige begeleiding. Je coach begeleidt je tijdens de opleiding. Vooral tijdens periode 1 van de opleiding helpt de coach je wegwijs te worden in de opleiding. Je kunt bij je coach terecht met al je vragen. Iedere week zijn er coach-activiteiten in je klas, daarnaast heb je aan het einde van iedere periode een individueel gesprek. Daarbuiten is het altijd mogelijk om een individueel gesprek met je coach aan te vragen. Naast je coach van Landstede MBO heb je ook een militaire instructeur als coach en een vakcoach die je begeleidt op het gebied van bedrijfsautotechniek. Je militaire coach let met name op je ontwikkelingen als aankomend militair. Bij moeilijkheden tijdens de opleiding, kun je gebruikmaken van extra begeleiding. Deze begeleiding kun je aanvragen bij je coach.

Portfolio

Gedurende de opleiding bouw je een portfolio op. Daarmee begin je al in de startperiode. In je portfolio verzamel je werk dat je gemaakt hebt, maar je laat ook je studievoortgang zien. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van je portfolio. Je portfolio speelt ook een belangrijke rol bij het afstuderen en examineren. In je portfolio bewaar je de bewijzen van de opdrachten die je hebt afgerond, maar ook bijvoorbeeld de evaluaties van gesprekken en de beoordelingen die je op school en tijdens de BPV krijgt. Hierbij horen ook de producten die je maakt voor Loopbaan en Burgerschap, taal en rekenen. Het portfolio is het uitgangspunt voor ieder coachgesprek.

Feedback

Tijdens de opleiding krijg je vrijwel dagelijks feedback tijdens coachlessen en in individuele coachgesprekken. Hierdoor weet je hoe je je ontwikkelt en wat jouw verbeterpunten zijn.

Stage (BPV) en praktijkleren

De beroepspraktijkvorming (stage) vindt 1 keer per maand plaats en bestaat uit een week interne scholing op een kazerne in het land. Tijdens je verblijf bij Defensie draagt Defensie zorg voor je huisvesting en voeding.

De reis tussen je woon/verblijfplaats en de militaire stagelocatie maak je met je studentenreisproduct.

In het tweede en derde jaar zul je naast je Defensie-BPV ook 2 dagen per week BPV in de civiele sector lopen, dus bijvoorbeeld bij een reparatie- en onderhoudsbedrijf voor vrachtauto's en/of bussen (vaak bij een erkende dealer).

Je krijgt les van militaire instructeurs in een praktijkgerichte omgeving. Je gaat dus sleutelen aan militaire voertuigen. Dit kunnen wielvoertuigen zijn, maar ook rupsvoertuigen. In het eerste jaar ga je 9 keer op BPV, waarbij je per dag ongeveer 8 uur bezig bent. Tijdens de BPV worden jouw vorderingen bijgehouden in een portfolio. Wat je hebt behandeld, wordt afgetekend door een militaire leermeester/instructeur. Naast deze uitdagende praktijkomgeving krijg je een BPV-vergoeding per deelgenomen BPV-week.

Beroepsgericht leren

In elk beroepenveld heb je allerlei competenties nodig. Bij ons ga jij je daarin bekwamen. Dit doe je vooral in de praktijk. Je bekijkt bij elke competentie welke (praktische) kennis je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste dingen doen en weet je ook waarom. Je wordt opgeleid tot zelfstandig beginnend beroepsbeoefenaar en de examinering aan het eind van de opleiding richt zich op de werkprocessen. Tussentijds vinden, naar aanleiding van een eigen portfolio, beoordelingen plaats tijdens de coachgesprekken. Om te bepalen of je voldoende leert, vragen we je steeds meer jezelf te beoordelen over hoe je iets hebt gedaan, welke resultaten je kunt halen en wat je ervoor nodig hebt om de resultaten te bereiken.

Specifieke voorzieningen

Je krijgt van Defensie een uitrustingspakket. Hierin zit onder meer een uniform dat gedurende de lestijden afwisselend met het sporttenue wordt gedragen. Je moet sportkleding en een schooluniform van school aanschaffen. Omdat een deel van de lesstof digitaal wordt aangeleverd, moet je vanaf het begin van het schooljaar tijdens de lessen de beschikking hebben over een laptop.

Locatie Kranenburg

Kies je voor een Defensie- of een beveiligingsopleiding in Harderwijk, dan volg je die op het voormalig Landmacht kazerneterrein Kranenburg. Dit is vlakbij het station en onze locatie aan het Westeinde. Kranenburg bevat veel faciliteiten zoals een sporthal, een fitnessruimte, vaardigheidsbaan, appèlplaats, technische praktijkruimte (werkplaats) met militaire voertuigen en observatieposten voor compound training. Hierdoor proef en beleef je de juiste sfeer tijdens jouw opleiding.

Activiteiten in de praktijk

Binnen het Landschap Veilig & Beschermd maak je ook kennis met beveiligers, politie, handhavers/toezichthouders en Defensiemedewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor het behouden of verkrijgen van een veilige omgeving. Met hen organiseren we het hele jaar door verschillende activiteiten. Deze variëren van ontruimingsoefeningen in een voetbalstadion en het beveiligen van evenementen tot een honden- of marinierstraining. Ook worden samen met de ME gijzelingen gesimuleerd. Deze gezamenlijke activiteiten bieden jou de perfecte kans om kennis te maken met meerdere veiligheidsberoepen!

Officiële samenwerkingspartners

Het Landschap Veilig & Beschermd werkt nauw samen met de Koninklijke Marine (Korps Mariniers), Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee, Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum Marechaussee en beveiligingsbedrijven. Door de jarenlange samenwerking met deze instanties is er een goede afstemming tussen de opleidingen en het werkveld. Het biedt ook mogelijkheden om in te kunnen spelen op de markt, wat voordelen voor jou als student oplevert. Daarnaast bieden deze instanties uitdagende stageplaatsen.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg (tl, gl of kbl).
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het kennismakingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Aantal beschikbare opleidingsplaatsen (numerus fixus)

 • Harderwijk: 10
 • Werkwijze: plaatsing op volgorde van aanmelden.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Persoonlijk kennismakingsgesprek
 • Meeloopdag
 • Voorlichtingsbijeenkomst
 • Intakedag
 • Sport Medisch Advies

Elk leerbedrijf binnen deze branche zal voorafgaand aan werk of BPV (stage) vragen om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG). Nadat je hebt gehoord dat je toelaatbaar bent tot deze opleiding, vragen we je dan ook om een VOG te tonen. Zo weet je zeker of het zinvol is om met deze opleiding te starten. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op de site van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: https://watdevog.nl/#wat-de-vog.

Studiekosten

De overheid bepaalt elk jaar het wettelijk les- cursusgeld. De school betaalt de kosten voor alle voorzieningen die je nodig hebt om onderwijs te volgen en je diploma te behalen. Dit heet de basisuitrusting. Als student zorg je ervoor dat je bepaalde onderwijsbenodigdheden hebt om lessen te kunnen voorbereiden of volgen. Een gedetailleerd overzicht van je schoolkosten kan je vinden in de Opleidingsgids.

Vrijwillige bijdrage

Soms vallen cursussen of excursies niet onder het verplichte lesprogramma. Je kiest zelf of je hieraan meedoet.

Je kunt solliciteren bij Defensie voor een functie als aankomend onderofficier allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen of kiezen voor een vervolgopleiding zoals:

 • Technisch Specialist Voertuigen en Mobiele Werktuigen (niveau 4)


Locatie
Mecklenburglaan 3
Mecklenburglaan 3
3843BN
Harderwijk
088-850 7855