NIEUW! Schilder

Bouw & Architectuur

Het mooie aan schilderen is dat jij de finishing touch mag verzorgen: jij maakt een huis of pand echt af en geeft het de juiste uitstraling. Schilderen is niet alleen bedoeld om het gebouw mooi te maken. Het is ook nodig om de ondergrond - meestal hout of ijzer - te beschermen tegen weer en wind. Het is dus belangrijk dat het schilderen zorgvuldig en professioneel gebeurt.Leerweg
BBL
Duur
2 jaar
Niveau
2
Plaats
  • Beroep
  • Opleiding
  • Beoordeling
Jij zorgt voor een professionele uitstraling

Een goede ondergrond is een vereiste voor goed schilderwerk. Is er bijvoorbeeld houtrot, dan repareer jij dat eerst. Behalve schilderen weet jij ook hoe je ruiten vervangt of plaatst: soms hoort dat bij je werk. Wat jouw beroep vooral ook leuk maakt is de afwisseling: je komt op veel verschillende plekken, zowel binnen als buiten. Soms werk je samen, soms alleen.Je sterke punten

Als schilder houd je er van om mooie producten te maken. Het werken als schilder is altijd teamwerk, dus je moet ook goed kunnen samenwerken. Daarnaast lever je kwaliteit en werk je volgens instructies en procedures.

 

Aan het werk
  • Je voert schilderwerk en aanverwante werkzaamheden uit.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

Per week ga je 1 dag naar school en werk je 4 dagen bij een erkend leerbedrijf. Het is belangrijk dat je een werkgarantie verkrijgt, zodat je zeker bent van werk tijdens je opleiding. De werkzaamheden in de praktijk worden ondersteund door de theorie op school. Naast de vakmatige theorie krijg je ook de vakken Nederlands, rekenen en Leren Loopbaan en Burgerschap. Verder besteden we veel aandacht aan de kwaliteit van schilderwerk, klantvriendelijkheid en veilig werken.

Persoonlijke begeleiding

In de praktijk loop je mee met een erkend leermeester die je de kneepjes van het vak leert. Daarnaast word je op school begeleid door een coach.

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren

De opleiding is praktijkgericht. Behalve de theorie op school doe je diverse praktijkopdrachten in het beroepenveld. Wanneer je al deze opdrachten hebt uitgewerkt, doe je een Proeve van Bekwaamheid.

Beroepsgericht leren

In elk beroepenveld heb je competenties nodig. Bij ons ga jij je daarin bekwamen. Dit doe je vooral in de praktijk. Je inventariseert bij elke beroepstaak welke competenties en welke (praktische) kennis je daarvoor nodig hebt. Met je leermeester bespreek je vervolgens de stappen die je moet ondernemen om vakbekwaam te worden.

Jij bent de vakman!

De ambachtelijk vaardige mensen zien graag iets moois uit hun handen komen. Bouwen, dat spreekt je aan. Je werkt graag buiten en op wisselende locaties. Je wilt iets maken wat zichtbaar blijft en waar je trots op kunt zijn. Jij werkt graag samen met anderen. Daar liggen jouw talenten.

Theorie en praktijk sluiten op elkaar aan

Natuurlijk ben je in deze opleiding veel met de praktijk bezig. Maar daar hoort ook de nodige theorie bij. We zorgen er voor dat die theorie zo veel mogelijk aansluit op datgene waarmee je bezig bent en dus meteen in praktijk kunt brengen. Ook besteden we veel aandacht aan het omgaan met klanten en aan veilig werken.

Toelating

  • Een vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl) of kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), bij voorkeur met wiskunde of natuur- en scheikunde in het vakkenpakket.

Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Studiekosten

Naast de wettelijke bijdrage die je betaalt aan de overheid worden door school kosten in rekening gebracht. Bij deelname aan excursies, gastlessen, beursbezoeken en overige buitenschoolse activiteiten worden vooraf opgegeven bedragen in rekening gebracht. Genoemde activiteiten vormen een essentieel onderdeel van de opleiding. Deelname wordt nadrukkelijk geadviseerd, maar is niet verplicht. Voor de praktijklessen heb je een handgereedschap set en werkkleding nodig. Voor meer informatie over studiekosten kun je bellen met 088-850 7913.

Wat maakt deze opleiding uniek?
  • Gezel Schilder (niveau 3)


Locatie
Westeinde
Westeinde 33
3844DD
Harderwijk
088-850 78 00

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.