14 mrt 2024

Keuzedeel brandweerondersteuning voor mbo-studenten

De mbo-instellingen Landstede MBO en Deltion in Zwolle hebben in samenwerking met Veiligheidsregio IJsselland en Stichting Brandweeropleidingen BOGO het keuzedeel ‘Verdieping brandveiligheid en ondersteunen van de brandweer’ voor mbo-studenten ontwikkeld. Met dit specifieke lesprogramma willen de partners een aantrekkelijk keuzedeel aanbieden, om de bekendheid met de taken van de brandweer en de instroom van potentieel brandweerpersoneel te vergroten.

Een keuzedeel is een onderdeel van een mbo-opleiding, waarmee studenten hun kennis kunnen verdiepen of verbreden. In dit specifieke keuzedeel komen verschillende onderdelen aan de orde, zoals het bestrijden van kleine incidenten en brandpreventie. Daarnaast leren studenten hoe ze de brandweer kunnen ondersteunen als deze ter plaatse komt. Het keuzedeel wordt afgesloten met een eindtoets. Studenten ontvangen ook een certificaat.

“Onbekend maakt onbemind: het is mooi om de jeugd kennis te laten maken met de brandweer. Want de jeugd van nu is de brandweer van de toekomst. Met deze keuzemodule zorgen we voor een laagdrempelige én waardevolle kennismaking met het vak.” Herry Ester, directeur BOGO

Goede kennismaking met de brandweer
Suzan Ingelse, directeur college Mobiliteit, Logistiek en Veiligheid Deltion College, over de nieuwe module: “Als mbo-instellingen werken we al jaren samen met BOGO en leveren we graag een bijdrage aan ontwikkeling van hun medewerkers. Met dit keuzedeel geven we nu ook jongeren in opleidingen de kans om kennis te maken met het werken bij de brandweer. Tegelijkertijd doen we een beroep op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid; we bieden ze de mogelijkheid iets te doen voor een ander.”

Aansluiting met de praktijk
“Vanuit het onderwijs zijn wij groot voorstander van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven” vertelt Tom Valk, directeur Landstede MBO. “Het werkveld heeft in dit geval te kennen gegeven dat het wenselijk is dat beveiligers die een taak hebben rondom brandveiligheid, verdiepende kennis en vaardigheden met zich meebrengen. Door dit uitdagende keuzedeel zorgen we er samen voor dat onze studenten de juiste aansluiting hebben met de praktijk.”

Win-winsituatie
Directeur veiligheidsregio / commandant brandweer Arjan Mengerink sluit zich volledig aan: “Het is natuurlijk mooi als dit tot nieuwe brandweermensen leidt - maar het is ook goed om jongeren bekend te maken met fysieke veiligheid. Daardoor kunnen ze misschien incidenten voorkomen, en weten ze hoe te handelen als het toch misgaat. Wat ons betreft echt een win- winsituatie.”

Beschikbaar per september 2024
Het keuzedeel wordt vanaf september aangeboden bij Deltion en Landstede binnen diverse opleidingen. Denk aan opleidingen voor Defensie, Beveiliging, Handhaving en Facilitaire beroepen. Uiteindelijk zal het lesprogramma bij beide instellingen voor alle studenten beschikbaar zijn.