Handhaver Toezicht & Veiligheid

Vind jij het belangrijk dat het leefbaar en veilig is in bijvoorbeeld woonwijken en natuurgebieden? Als Handhaver Toezicht & Veiligheid leer je surveilleren, houd je toezicht in uniform en als het nodig is, spreek je mensen aan op hun gedrag. Met jouw communicatieve vaardigheden voorkom je dat situaties uit de hand lopen.

Leerweg
BOL
Duur
3 jaar
Niveau
3
Plaats

Let op: beperkt aantal opleidingsplekken! 

Bekijk hier het aannamebeleid

 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
In uniform surveilleren op straat

Bij Landstede MBO kun je binnen deze opleiding uitstromen in drie profielen:

 • Openbare ruimte
 • Milieu, welzijn en infrastructuur (alleen in Harderwijk)
 • Generieke opsporing ( alleen in Zwolle)

Profiel: Openbare ruimte

Volg je het profiel Openbare ruimte? Dan ben je na je opleiding als handhaver medeverantwoordelijk voor het toezicht en de veiligheid in de openbare ruimte. Zo draag je bij aan de leefbaarheid van de plaats waar je werkt. Je mag sanctionerend optreden als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), je werkt mee aan projecten over buurtpreventie, je rapporteert over incidenten en je geeft voorlichting. Je kunt na je opleiding bijvoorbeeld aan de slag als parkeercontroleur, gemeentelijk opsporingsambtenaar of controleur van de openbare ruimte. Je overlegt met verschillende partijen over hoe je problemen het beste aanpakt en doet melding bij de juiste instanties.

Profiel: Milieu, welzijn en infrastructuur

Als handhaver op het gebied van milieu, welzijn en infrastructuur richt je je op 3 hoofdonderdelen: de milieuwet- en regelgeving, de natuur en de waterkwaliteit

Je werkt voornamelijk in het buitengebied. Je houdt toezicht en treedt op als de situatie erom vraagt. Je houdt je bezig met natuur en milieu, voedsel & warencontroles, dieren-

welzijn, openbare gezondheid, de fysieke leefomgeving en infrastructuur. Je spoort bijvoorbeeld milieudelicten op en treedt op als BOA. Voor dit werk moet je stevig in je schoenen staan en begrijpen wat voor effect jouw ingrijpen heeft op een situatie. Van jouw bevindingen maak je een bestuurlijk rapport of een proces verbaal op. Daarvoor gebruik je de juridische kennis die je je eigen maakt tijdens de opleiding.

Profiel: Generieke opsporing (Koninklijke Marechaussee-arrangement)

Binnen deze opleiding bieden we in Zwolle ook het uitstroomprofiel Generieke opsporing aan. Dit is een arrangement in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee. Kom je tijdens je opleiding in aanmerking voor dit arrangement? Dan kun je straks aan de slag bij de Koninklijke Marechaussee. Een belangrijk aandachtspunt binnen deze organisaties is dat je je goed aan de procedures en wettelijke bepalingen weet te houden. Je checkt diverse feiten, denk aan persoonsgegevens, strafbladen of kentekeninformatie. Je spoort personen op, controleert mensen, bent alert op verdachte situaties en stelt bijvoorbeeld een proces-verbaal op.Je sterke punten

Je houdt je hoofd koel en aarzelt niet om in te grijpen als dat nodig is. Je bent flexibel, stressbestendig, integer en bovenal communicatief vaardig. Je kunt goed contacten leggen met burgers uit verschillende doelgroepen. Je hebt voldoende inlevingsvermogen.

Aan het werk
 • Je houdt toezicht in het publieke domein.
 • Je biedt service en verleent hulp.
 • Je bevordert de veiligheid en leefbaarheid.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

Tijdens je studie besteed je veel tijd aan de theoretische kennis en praktische vaardigheden die een handhaver nodig heeft om zijn werk te kunnen doen. Dat betekent dat er aandacht is voor juridische vraagstukken, communicatieve vaardigheden, fysieke- en mentale fitheid en keuzedelen. Je werkt ook aan jouw sociaal-maatschappelijke vaardigheden. Dat doen we met onderdelen, zoals Loopbaan en Burgerschap, Nederlands, Engels en rekenen.

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren

Er worden activiteiten zowel binnen school als in de praktijk georganiseerd. In alle leerjaren maakt de BPV (stage) een wezenlijk onderdeel uit van de opleiding. Omdat we je opleiden voor een onregelmatig beroep vinden veel activiteiten plaats op onregelmatige tijdstippen en plaatsen. Wij denken dat je op die locaties en tijdstippen op de meest realistische manier het meeste kunt leren.

Persoonlijke begeleiding

We beginnen je opleidingstraject met een uitgebreid plaatsingsgesprek en over alles maken we vooraf duidelijke afspraken die we vastleggen in de persoonlijke digitale leeromgeving van Landstede, elektronisch talentvol ontwikkelen (e-TO). Tijdens de opleiding kijken we natuurlijk voortdurend of de afspraken, de manier van leren, het tempo en het doel nog kloppen. Wanneer het nodig is, stellen we het plan bij. Je krijgt gedurende je opleidingstraject een coach met wie je nauw contact houdt.

Beroepsgericht leren

In elk beroepenveld heb je allerlei competenties nodig. Bij ons ga jij je daarin bekwamen. Dit doe je vooral in de praktijk. Je bekijkt bij elke competentie welke (praktische) kennis je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste vaardigheden (competenties) inzetten. Je wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar en de examinering gedurende de opleiding richt zich op de werkprocessen. Tijdens coachgesprekken beoordelen we je voortgang in jouw ontwikkeling tot beginnend handhaver. Om te bepalen of je voldoende leert, vragen we je steeds meer jezelf te beoordelen over hoe je iets hebt gedaan, welke resultaten je kunt halen en wat je ervoor nodig hebt om de resultaten te bereiken.

Activiteiten in de praktijk

Binnen dit Landschap maak je kennis met beveiligers, politie, handhavers/toezichthouders en Defensiemedewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor het houden of krijgen van een veilige omgeving. Met hen organiseren we gedurende de opleiding verschillende activiteiten.

Officiële samenwerkingspartners

De HTV-opleiding werkt o.a. nauw samen met de Koninklijke Marechaussee en de Veiligheidsacademie Noordwest-Veluwe. Door de (jarenlange) samenwerking met deze instanties is er een goede afstemming tussen de opleidingen en het werkveld. We kunnen hierdoor ook sneller inspelen op veranderingen in de markt, wat voordelen voor jou als student oplevert. Daarnaast bieden deze instanties uitdagende stageplaatsen.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een vmbo-diploma theoretische leerweg (tl), gemengde leerweg (gl), kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) of havo.
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Aantal beschikbare opleidingsplaatsen (numerus fixus)

Je schrijft je in voor de opleiding Handhaver Toezicht & Veiligheid. Tijdens de opleiding kies je een profiel. Voor profiel 1 en 3 zijn er beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Dit geldt niet voor profiel 2.

 • Openbare ruimte (profiel 1), Zwolle: aantal opleidingsplaatsen 54, Harderwijk: aantal opleidingsplaatsen 20
 • Handhaver Toezicht en Veiligheid Generieke opsporing (profiel 4), Zwolle: aantal opleidingsplaatsen 36
 • Werkwijze: plaatsing op volgorde van aanmelden.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel plaatsingsgesprek met elevatorpitch.
 • Locatiegebonden intakeactiviteiten.

Het leerbedrijf binnen deze branche kan voorafgaand aan werk of beroepspraktijkvorming (BPV, stage)) vragen om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG). Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op de site van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: https://watdevog.nl/#wat-de-vog.

Studiekosten

De overheid bepaalt elk jaar het wettelijk les- cursusgeld. De school betaalt de kosten voor alle voorzieningen die je nodig hebt om onderwijs te volgen en je diploma te behalen. Dit heet de basisuitrusting. Als student zorg je ervoor dat je bepaalde onderwijsbenodigdheden hebt om lessen te kunnen voorbereiden of volgen. Een gedetailleerd overzicht van je schoolkosten kan je vinden in de Opleidingsgids.

Vrijwillige bijdrage

Soms vallen cursussen of excursies niet onder het verplichte lesprogramma. Je kiest zelf of je hieraan meedoet.

Na deze opleiding kun je bijna iedere niveau 4-opleiding volgen, bijvoorbeeld:

 • Leidinggevende Team/Afdeling/Project (niveau 4)
 • Verschillende domeinen als Handhaver
 • Doorstoommogelijkheden naar mbo-niveau 4
 • Diverse veiligheidsorganisaties, zoals Douane, Belastingdienst, Politie etc.


Locaties
Mecklenburglaan 3
Mecklenburglaan 3
3843BN
Harderwijk
088-850 7855

Ossenkamp 8
Ossenkamp 8
8024 AE
Zwolle

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.