Monteur Elektrotechnische Installaties

Bij elektrotechnische installaties kun je denken aan het aanleggen van installaties voor verlichting, wandcontactdozen, netwerken, beveiligingsinstallaties en installaties voor bijvoorbeeld zonnepanelen
en warmtepompen. Je legt deze installaties aan in woonhuizen en bij bedrijven; zowel in nieuwbouw als in bestaande gebouwen. Het is steeds op een andere locatie. Jij zorgt ervoor dat deze installaties gebruikt kunnen worden. Omdat het soms ingewikkelde installaties zijn, moet jij verstand hebben van elektrotechniek, elektronica én ICT. Afwisselend werk dus!

Leerweg
BOL/BBL
Duur
2 jaar
Wij bieden de opleiding op maat aan. Bespreek met ons je wensen en mogelijkheden.
Niveau
2
Plaats

Westeinde 100, in het gebouw van de Techniek Academie.

  • Beroep
  • Opleiding
  • Beoordeling
Stopcontacten, verlichting en netwerken aanleggen

Na deze opleiding kun je aan het werk als monteur elektrotechniek bij elektrotechnische installatiebedrijven, servicediensten of bedrijven in de industrie die zich bezighouden met bijvoorbeeld gebouwbeheersystemen, infrastructuur, datanetwerken, telecommunicatie-installaties, (openbare) verlichting en verkeerssignalering. Je werkt onder verantwoordelijkheid van een eerste monteur of jouw leidinggevende.Je sterke punten

Voor dit beroep moet je nauwkeurig en zorgvuldig zijn en goed problemen kunnen oplossen. Daarnaast heb je goede sociale en communicatieve vaardigheden. Daardoor kun je prima samenwerken met je collega’s en leidinggevenden.

Aan het werk
  • Je installeert elektrotechnische installaties.
  • Je voert elektrotechnisch installatiewerk uit en assisteert hierbij.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

Werkgevers hebben grote behoefte aan veelzijdige mensen die verstand hebben van veel verschillende technieken op het gebied van elektrotechniek en die op veel disciplines ingezet kunnen worden. Om ervoor te zorgen dat je flexibel en breed inzetbaar bent, krijg je een brede opleiding. Je maakt kennis met verschillende technieken. Op die manier wordt je werk ook afwisselender.

Iedereen leert hierbij op zijn eigen manier. Wij bieden daarom allerlei verschillende werkvormen aan. Leren kan zowel in groepjes als individueel, door workshops en colleges, via theorie en praktijkopdrachten. In de opleiding krijg je vakken als Nederlands, moderne vreemde talen, rekenen en Loopbaan en Burgerschap, maar ook ondersteunende lessen die horen bij de kerntaken.

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren

Binnen Landstede MBO staat leren in en van de praktijk centraal. Een groot deel van de BOL-opleiding breng je door in de praktijk door BPV (stage). Beroepspraktijkvorming vindt plaats gedurende alle schooljaren.

De BBL-opleiding bestaat uit werken en leren. Je hebt een betaalde baan van minimaal 16 uur en daarnaast kom je 1-2 dagen per week naar school. Welke dagen dit zijn hoor je aan het begin van de opleiding omdat deze dagen wisselen. Op school werk je veelal aan praktijkopdrachten uit het beroepsveld.

Persoonlijke begeleiding

Jij bent zelf verantwoordelijk voor je ontwikkeling en voor wat je leert. Met je coach bespreek je je studievoortgang en je planning. Ook kun je bij je coach terecht met vragen over studieaangelegenheden en met persoonlijke zaken.

Specialiseren

Bij alle opleidingen werken we met keuzedelen, hierdoor kun je je verbreden of verdiepen in jouw vakgebied.

Techniek is breder dan je denkt

Er zijn heel veel verschillende functies binnen deze sector. Zo kun je aan de slag binnen de productie, maar je kunt je ook verdiepen in de ontwerpkant. In beide gevallen komt je creativiteit je heel goed van pas. Tijdens de opleiding word je getraind in technische vaardigheden, leidinggeven, uitvoeren en samenwerken. Techniek is dus meer dan alleen technische dingen doen.

Betrokkenheid bedrijfsleven

Bij Landstede MBO vinden wij het belangrijk dat jouw opleiding aansluit bij het bedrijfsleven. De inhoud en vaardigheden van de opdrachten zijn dan ook tot stand gekomen in overleg met het bedrijfsleven. Je leert daarmee vanaf het begin de juiste beroepshouding, kennis en vaardigheden die belangrijk zijn in de beroepspraktijk.

Extra certificaten halen?

Bij ons kun je je diploma aanvullen door naast je opleiding ook extra cursussen te volgen. Zo kun je extra certificaten halen en je bijscholen. Veel certificaten staan hoog aangeschreven binnen de technische markt en geven je extra mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Bij deze opleiding behaal je ook het diploma VCA-basis.

Toelating

Vooropleidingseisen

  • Een vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl), kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl) met in je vakkenpakket bij voorkeur de vakken wiskunde en/of natuurkunde.
  • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

  • Individueel plaatsingsgesprek.
  • Meeloopdag.
  • AMN Talentscan.

Studiekosten

BOL
Naast de wettelijke bijdrage die je betaalt aan de overheid, worden door de school kosten in rekening gebracht. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld boeken/readers, licenties en eventueel gereedschappen en werkkleding. Verder moet je een laptop hebben die geschikt is voor je opleiding. Bij je aanmelding voor de opleiding ontvang je hierover meer informatie. Bij deelname aan excursies, beursbezoeken en overige buitenschoolse activiteiten worden vooraf opgegeven bedragen in rekening gebracht. Genoemde activiteiten vormen een essentieel onderdeel van je opleiding. Deelname wordt uitdrukkelijk geadviseerd, maar is niet verplicht.

Studiekosten

BBL
Voor de BBL-variant van deze opleiding worden de studiekosten door het bedrijf of De Techniek Academie betaald. Dit is exclusief de aanschaf van een voor de opleiding geschikte laptop. Bij je aanmelding voor de opleiding ontvang je hierover meer informatie.

Voor meer informatie over studiekosten kun je bellen met 088-850 7897.

Locatie
Westeinde
Westeinde 33
3844DD
Harderwijk
088-850 78 00

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.