Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

Onderwijs & Opvoeding

Sommige kinderen of jongeren hebben een achterstand in hun ontwikkeling. Die kan zijn ontstaan door een lichamelijke of verstandelijke beperking, of door omstandigheden in hun leef- en/of thuissituatie. Jij biedt deze kinderen en jongeren speciale ondersteuning en zorgt voor een veilige omgeving waar ze zich goed kunnen ontwikkelen. Aan de ene kant zorg je voor rust en structuur, aan de andere kant voor uitdaging, activiteiten en (vrij) spel. Je maakt voortdurend gebruik van taal om hun taal- en denkvaardigheid te stimuleren.Leerweg
BOL/BBL
Duur
3 jaar
Niveau
4
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Kinderen begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling

Binnen de opleiding Pedagogisch Werk kun je onder andere kiezen voor het profiel Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker.

Met dit diploma kun je werken in onder andere de kinderopvang, buitenschoolse opvang, een brede school of bij een integraal kindcentrum. Ook kun je werken bij organisaties die gespecialiseerd zijn in het aanpakken van een ontwikkelingsachterstand. In je werk ben je vaak ook de contactpersoon voor ouders, vrijwilligers en deskundigen. Wil je doorstromen naar het hbo? Dan bereiden we je daar vanaf het begin goed op voor. We schenken veel aandacht aan hbo-competenties, zoals onderzoeken en analyseren.Je sterke punten

Je legt snel en gemakkelijk contact met kinderen, maar ook met hun ouders of verzorgers. Je bent flexibel en kunt je goed inleven in de ander, maar weet ook afstand te bewaren om een probleem goed te kunnen beoordelen. Je moet gezag durven tonen en prima kunnen samenwerken en communiceren. Je weet wat een kind nodig heeft en past daarop jouw werkwijze aan. Soms geef je ook leiding en dat betekent onder andere dat je beslissingen durft te nemen en kunt coördineren.

Aan het werk
 • Je begeleidt kinderen bij hun ontwikkeling.
 • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid.
 • Je houdt je bezig met het opvoeden en de ontwikkeling van het kind/de kinderen in de kinderopvang
 • Je organiseert de werkzaamheden.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

Iedereen leert op zijn eigen manier. Wij bieden daarom verschillende werkvormen aan. Leren kan zowel in groepjes als individueel, door workshops en colleges, via theorie en praktijkopdrachten. De studieduur kan verschillen. Afhankelijk van je tempo kun je de studie in minder of meer tijd afronden. Je brengt een groot deel van de week door in de praktijk.

Binnen het Landschap Onderwijs & Opvoeding wordt er veel samengewerkt tussen de verschillende pedagogische opleidingen. Het eerste jaar van de opleiding Pedagogisch Werk is een basisjaar, alle profielen hebben namelijk dezelfde basiskennis nodig. Hierdoor is het voor jou ook mogelijk je breed te oriënteren en op deze manier een bij jou passende studiekeuze te kunnen maken.

Persoonlijke begeleiding

We beginnen je opleidingstraject met een uitgebreid gesprek en we maken duidelijke afspraken die we vastleggen in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Ook maken we voor elke periode een heldere planning. Tijdens de opleiding kijken we natuurlijk voortdurend of de afspraken, de manier van leren, het tempo en het doel nog kloppen. Als het nodig is stellen we het plan bij. Je krijgt gedurende je opleidingstraject coachlessen, waarbij jouw leerproces centraal staat.

De coach is jouw aanspreekpunt rondom vragen over de opleiding en studievoortgang. Tijdens de coachlessen bespreek je bijvoorbeeld je portfolio en je betrokkenheid. In de coachgroep ben je bezig met jouw keuze voor je opleiding. Je kijkt naar jezelf: wie je bent, wat je wilt en hoe ver je gevorderd bent met de competenties die je nodig hebt. Dat doe je als groep, alleen of samen met je coach.

Beroepsgericht leren

In elk beroepsveld heb je competenties nodig, bijvoorbeeld samenwerken, overleggen, plannen en organiseren. Bij ons ga jij je daarin bekwamen. Dit doe je vooral in de praktijk. Je bekijkt bij elke competentie welke praktische en theoretische kennis je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste dingen doen en weet je ook waarom.

Beroepspraktijkvorming en praktijkleren

Het werken als gespecialiseerd pedagogisch medewerker leer je ook in de praktijk, bijvoorbeeld bij een peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang of het kinderdagverblijf. Vanaf het begin van het eerste schooljaar doe je gelijk praktijkervaring op. Het aantal uren van je beroepspraktijkvorming (BPV = stage) wordt in de loop van de jaren opgebouwd tot een aantal dagen per week. Het bepalen van een goede stageplek doe je altijd in overleg met de opleiding. Soms wordt een stageplek toegewezen, soms mag je deze zelf kiezen: iedere opleidingslocatie van Landstede doet dit op eigen wijze. Informeer hiernaar bij de betreffende locatie.

KindActief (Raalte)

Leren door te doen is een belangrijk uitgangspunt voor ons onderwijs. Om je zoveel mogelijk praktijkervaring te kunnen aanbieden hebben we diverse initiatieven opgestart. Eén daarvan is KindActief, het projectteam van het Landschap Onderwijs & Opvoeding in Raalte. KindActief werkt samen met allerlei bedrijven, organisaties en verenigingen die zich bezighouden met kinderen. KindActief is voor jou als student een perfect middel om theorie, kennis en vaardigheden in verschillende praktijksituaties toe te passen en er zo achter te komen waar je talenten liggen.

Leerwerkbedrijf (Zwolle)

In Zwolle leer je tijdens je praktijkdagen veel zelf, maar ook van je studiegenoten. Op woensdagmiddag zit je met 1e, 2e en 3e jaars stagiaires van de opleiding Pedagogisch Werk als leergroep bij elkaar. Onder begeleiding van een docent of een praktijkbegeleider wissel je ervaringen uit, en ga je samen dieper op onderwerpen in. Een unieke manier van leren in het Leerwerkbedrijf Pedagogisch Werk Zwolle!

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl).
 • Een geldig overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4.
 • Diploma Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3).
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel Plaatsingsgesprek

Bij verschillende leerbedrijven binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage gevraagd om een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ (VOG). Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op de site van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: https://watdevog.nl/#wat-de-vog. Dan kun je dat meenemen in je afweging om met deze opleiding te starten.

Studiekosten

Naast het lesgeld heb je kosten voor lesmateriaal en betaal je een bijdrage voor voorzieningen en activiteiten zoals: excursies, kopieën en internetgebruik buiten de lessen. Voor meer informatie over studiekosten kun je bellen met 0800-0245666 (gratis).

Vervolgopleiding

Niveau 5 opleiding:

 • Associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie

Verschillende hbo-opleidingen, zoals:

 • Pabo (er gelden aanvullende toelatingseisen)
 • Pedagogisch Management Kinderopvang
 • Logopedie
 • Psychologie
 • Diverse lerarenopleidingen
 • Social Work


Locaties
Assendorperdijk 31
Assendorperdijk 31
8012EG
Zwolle
Bezoekadres: Ten Oeverstraat 68

Sublocatie Lelystad
Het Ravelijn 1
8233BR
Lelystad
088-850 7732

Westeinde
Westeinde 33
3844DD
Harderwijk
088-850 78 00

Zwolsestraat
Zwolsestraat 63a
8101 AB
Raalte
088-850 8200

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.