Dierenartsassistent Paraveterinair

Je werkt in een dierenartspraktijk. Je ontvangt de klanten en voert baliewerkzaamheden uit. Je maakt afspraken, geeft voorlichting en je verstrekt de medicijnen. Daarnaast assisteer je bijvoorbeeld bij een operatie of bij het maken van röntgenfoto’s. Het is jouw taak de ruimte, instrumenten en apparaten schoon te houden en te ontsmetten. Ook houd je de voorraden van medicijnen en materialen bij.

Leerweg
BOL
Duur
4 jaar
Niveau
4
Plaats
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Jij assisteert de dierenarts en bent het visitekaartje van de dierenartsenpraktijk

Je hebt een breed takenpakket: het doen van de administratie, assisteren bij operaties en behandelingen, laboratoriumwerkzaamheden en het verzorgen van de opname van dieren. Je kunt je in bepaalde onderdelen extra verdiepen om je te specialiseren. De keuze daarvoor maak jij!Je sterke punten

Je bent begaan met het lot van dieren en je kunt goed met mensen omgaan. In moeilijke situaties houd jij het hoofd koel en weet je lastige zaken op de juiste manier te verwoorden en af te handelen. Daarnaast ben je stipt en precies en werk je graag in een team.

Aan het werk
 • Je draagt zorg voor dieren.
 • Je zorgt voor informatieoverdracht.
 • Je voert algemene praktijkwerkzaamheden uit.
 • Je verricht paraveterinaire handelingen.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

Tijdens deze opleiding ben je gericht aan de slag met de kerntaken voor dierenartsassistent. Een groot deel van de opleidingsduur heb je beroepspraktijkvorming (stage). Tijdens de stage doe je praktijkervaring op bij verschillende bedrijven, zoals een dierenpension, dierenwinkel, veehouderijbedrijf, paardenhouderij en natuurlijk ook bij een dierenarts. Je zoekt zelf actief naar een geschikte stageplek. Mocht je zelf geen geschikte plek kunnen vinden, dan helpen wij hierbij.

De vakgerichte lessen bestaan uit projecten en opdrachten die te maken hebben met het vak dat je later wilt uitoefenen. Je volgt ze in kleinere groepen, bijvoorbeeld in de vorm van groepswerk, presentaties of praktijkdemonstraties. Verschillende vakgerichte lessen worden door dierenartsen of dierenartsassistenten gegeven, zowel in het klaslokaal als bij een dierenkliniek. Er zijn onder andere ook laboratorium-, EHBO-, röntgen- en anesthesielessen en excursies. De algemene vakken bestaan onder andere uit Nederlands, Engels, rekenen, administratie, economie, natuurkunde/scheikunde en biologie. Je kunt tevens een BHV-certificaat halen.

Persoonlijke begeleiding

Alle studenten hebben een eigen coach. Deze coach is tevens jouw vakdocent. Dat heeft als voordeel dat jouw coach zich goed kan inleven in jouw beroepspraktijkvorming en je ontwikkeling in het vakgebied.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een niveau 3 mbo-diploma, bij voorkeur diploma Vakbekwaam Medewerker Dierverzorging.
 • Diploma Bedrijfsleider Dierverzorging (niveau 4).
 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl).
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het kennismakingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Persoonlijk kennismakingsgesprek

Studiekosten

De overheid bepaalt elk jaar het wettelijk les- cursusgeld. De school betaalt de kosten voor alle voorzieningen die je nodig hebt om onderwijs te volgen en je diploma te behalen. Dit heet de basisuitrusting. Als student zorg je ervoor dat je bepaalde onderwijsbenodigdheden hebt om lessen te kunnen voorbereiden of volgen. Een gedetailleerd overzicht van je schoolkosten kan je vinden in de Opleidingsgids.

Vrijwillige bijdrage

Soms vallen cursussen of excursies niet onder het verplichte lesprogramma. Je kiest zelf of je hieraan meedoet.

 • Een hbo-opleiding


Locatie
Zwolsestraat
Zwolsestraat 63a
8101 AB
Raalte
088-850 8200

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.