Mediavormgever

Media & Vormgeving

Veel organisaties en bedrijven huren creatieve professionals in om hun naamsbekendheid te vergoten, hun imago te verbeteren of meer producten te verkopen. Als mediavormgever doe je dit bijvoorbeeld met opvallende advertenties en brochures. Daarnaast maak je digitale middelen, zoals websites, social media, apps, en (serious) games. Met verschillende programma’s uit het softwarepakket van Adobe en vooral met veel creativiteit maak en bewerk je tekeningen, foto’s en ontwerpen voor bijvoorbeeld websites. Je werkt met zowel Apple computers als met Microsoft systemen.Leerweg
BOL
Duur
4 jaar
Niveau
4
Plaats
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Drukwerk, websites, social media, apps en (serious) games

Je werkt vaak samen met specialisten waaronder applicatie- en mediaontwikkelaars. Als je meer ervaring hebt, zul je ook steeds vaker aan tafel zitten bij opdrachtgevers. Dat vraagt dus ook om de nodige sociale vaardigheden en kennis van bepaalde disciplines. Grote kans dat je later als zelfstandig ondernemer (freelancer) aan de slag gaat. Ook daar word je tijdens deze opleiding op voorbereid.Je sterke punten

Dit vak vraagt om creatieve mensen met gevoel voor vormgeving en interesse in nieuwe media. Vaak werk je met een computer, en dus moet je ook je technische talenten ontwikkelen. Je kunt zelfstandig werken, je kunt tegen tijdsdruk en je krijgt anderen enthousiast voor jouw product.

Aan het werk
 • Je ontwerpt een media-uiting.
 • Je realiseert een media-uiting.
 • Je voert ondernemerstaken uit.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

In de eerste fase van de opleiding volg je onderwijs op school. Er is een breed onderwijsaanbod. Je maakt kennis met veel aspecten van het vak waarvoor je wordt opgeleid. Je oriënteert je op de inhoud van het vak, het beroep en je wordt voorbereid op de beroepspraktijkvorming (BPV = stage). Tijdens de tweede fase wissel je BPV af met periodes op school. Je kunt je in deze fase meer verdiepen in bepaalde vakgebieden. Fase 3 van de opleiding is gericht op het afstuderen. Je rondt gedurende het jaar de algemene vakken als Nederlands, Engels, rekenen, Leren Loopbaan en Burgerschap af. Vakinhoudelijk laat je zien dat je op beroepsbekwaam niveau de stof onder de knie hebt zodat je vervolgens de Proeve van Bekwaamheid kunt doen.

Je krijgt ook regelmatig les van interessante gastdocenten. In een inspirerende leerwerkomgeving kun je daarnaast alvast praktijkervaring opdoen met opdrachten voor echte opdrachtgevers, met echte deadlines en budgetten. Zo willen we je het vak leren, maar vooral willen we je inspireren en motiveren. Zo leg je elke dag de lat weer wat hoger en ben je zelf regisseur van je carrière.

Volg je de opleiding in Zwolle bij de Media Academy, dan werk je al vanaf de eerste dag van je opleiding nauw samen met applicatie- en mediaontwikkelaars en mediamanagers. Precies zoals dat later in de beroepspraktijk ook gebeurt.

Volg je de opleiding in Harderwijk, dan werk met MBOScrum en werk je regelmatig in de hybride leeromgeving samen met studenten van andere opleidingen. Bijvoorbeeld ICT en Office & Management.

Persoonlijke begeleiding

Je werkt met het onderwijsconcept MBOScrum. In het begin leer je hoe je een goede planning maakt en daar word je bij geholpen. Ook maken we voor elke periode een heldere planning. Tijdens de opleiding kijken we natuurlijk voortdurend of de afspraken, de manier van leren, het tempo en het doel nog kloppen. Als het nodig is stellen we het plan bij. Je krijgt gedurende je opleidingstraject een coach met wie je nauw contact houdt.

Beroepsgericht leren

In elk beroep heb je competenties nodig. Bij ons ga jij je daarin bekwamen. Dit doe je vooral in praktijksituaties. Om de opdrachten (leerwerkprestaties) te kunnen uitvoeren, ga je competenties ontwikkelen en leer je welke (praktische) kennis en vaardigheden je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste dingen doen en weet je ook waarom. Iedereen leert op zijn eigen manier. Wij bieden daarom verschillende werkvormen aan. Leren kan zowel in groepjes als individueel, door middel van workshops en colleges, via theorie en praktijkopdrachten. De studieduur kan verschillen. Afhankelijk van je tempo kun je de studie in minder of meer tijd afronden.

Beroepspraktijkvorming en praktijkleren

Voor een beroepsopleiding is de praktijk onmisbaar. Bij Landstede MBO leer je door veel in de praktijk te doen. Op school krijg je natuurlijk theorie, maar ook zijn er reële opdrachten uit de praktijk. Soms doen we dat door situaties te simuleren, maar vaak halen we echte opdrachtgevers naar school zodat je de echte praktijk ervaart en goed wordt voorbereid op de stage. Stage noemen we binnen het mbo beroepspraktijkvorming (BPV). Je draait mee in de dagelijkse werkzaamheden van een bedrijf. In het bedrijf word je begeleid door een praktijkbegeleider. Vanuit school is er natuurlijk ook begeleiding tijdens de BPV. Het spreekt voor zich dat je op school goed wordt voorbereid op de BPV.

Veel praktijk

In het Landschap Vormgeving & Entertainment mag je veel oefenen en ervaren. Soms doe je dat met schoolopdrachten. Maar je gaat ook regelmatig aan de slag met opdrachten van echte klanten. Op die manier leer je met opdrachtgevers om te gaan en leer je hoe belangrijk het is om rekening te houden met bijvoorbeeld deadlines, budgetten en promotie.

Volop ruimte voor je eigen ideeën

Heb je zelf ideeën voor een evenement, theaterproductie, website of ander project? Dan staan we daar natuurlijk ook voor open! We helpen je graag op weg bij het uitvoeren van je ideeën. Bij ons krijg je alle ruimte om te laten zien wie je bent. Bovendien ontdek je zo het beste waar jouw kracht ligt. Met de juiste kennis en tips helpen wij je nóg beter te worden.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Diploma Allround DTP’er (niveau 3)
 • Een vmbo-diploma gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl).
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Aanvullende toelatingseisen

 • Creatieve en artistieke aanleg

Aantal beschikbare opleidingsplaatsen (numerus fixus)

 • Harderwijk: 15
 • Zwolle: 16
 • Werkwijze: Plaatsing op volgorde van aanmelden

Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel Plaatsingsgesprek
 • Portfolio
 • Thuisopdracht
 • Meeloop/intakedag

Studiekosten

Naast het lesgeld heb je kosten voor lesmateriaal en betaal je een bijdrage voor voorzieningen en activiteiten zoals: excursies, lesmateriaal en verwerkingsmateriaal voor producten die je maakt. Dit bedrag is exclusief leermiddelen zoals boeken, een laptop en de studiekosten die zijn vastgesteld door het Ministerie van OCW.

Voor meer informatie over studiekosten voor de opleidingen in Harderwijk kun je bellen met 088-850 78 00. Voor de opleiding in Zwolle bel je naar 088-850 84 00.

Vervolgopleiding

Een hbo-opleiding, zoals:

 • Communicatie en Multimedia Design
 • Media & Entertainment
 • Kunstacademie
 • Lerarenopleiding


Locaties
Stadionplein 12
Stadionplein 12
8025CP
Zwolle
088-850 8000

Westeinde
Westeinde 33
3844DD
Harderwijk
088-850 78 00

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.