AV-Specialist

Bewegend beeld wordt steeds belangrijker. Op een groeiend aantal plekken krijg je informatie via filmpjes en bewegende beelden. Deze beelden worden door jou gemaakt als AV-specialist, want jij houdt je bezig met het maken van audiovisuele producties bij audiovisuele productiebedrijven of facilitaire bedrijven. Daar werk je aan producties zoals tv-uitzendingen, bedrijfsfilms, aftermovies en online uitzendingen.

Leerweg
BOL
Duur
4 jaar
Niveau
4
Plaats
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Expert in filmpjes en bewegende beelden

De klantenkring waarvoor je werkt bestaat uit omroepen, bedrijven, overheid, communicatiebureaus en evenementenbureaus. Je werkt hierbij meestal in teamverband en volgens een projectmatige en productionele aanpak. Wil je liever als freelancer aan het werk? Ook dat kan, want in deze opleiding leer je hoe je een onderneming runt.

Als AV-specialist kijk je anders naar beelden en je zoekt naar manieren om een beeld krachtiger te maken door dingen toe te voegen of juist weg te laten. Bij dit beroep ligt het accent op beeld, geluid en licht. Hierbij is camera-, montagewerk en materiaalkennis van belang.

Daarnaast heb je als AV-specialist kennis van techniek die je creatief kunt inzetten om de wensen van de opdrachtgever te realiseren. Naast techniek wordt kennis van ICT in het vakgebied erg belangrijk. Hiermee krijg je de komende jaren veel te maken. En omdat de ontwikkelingen in dit vakgebied snel gaan, houd jij je vakkennis bij en werk je met de nieuwste apparatuur en software.Je sterke punten

Om te kunnen filmen moet je creatief zijn. Je verdiept je graag in de technische mogelijkheden van beeldtechnieken en bewerkingsprogramma’s. Ook ben je sociaal ingesteld en kun je goed met klanten omgaan. Je vindt het geen probleem dat je soms op onregelmatige tijden moet werken.

Aan het werk
 • Je ontwikkelt een concept en/of plan voor de opdrachtgever.
 • Je realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid.
 • Je onderhoudt en beheert AV-materiaal en apparatuur.
 • Je voert organisatorische werkzaamheden uit.
 • Je voert ondernemerstaken uit.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

In de eerste fase van de opleiding volg je onderwijs op school. Er is een breed onderwijsaanbod. Je maakt kennis met veel aspecten van het vak waarvoor je wordt opgeleid. Je oriënteert je op de inhoud van het vak, het beroep en je wordt voorbereid op de beroepspraktijkvorming (BPV, dat is stage). Tijdens de tweede fase doorloop je twee keer een periode van 20 weken BPV en in de andere periodes volg je het onderwijsprogramma op school. Je kunt je in deze fase meer verdiepen in bepaalde vakgebieden. Fase 3 van de opleiding is gericht op het afstuderen. Je rondt gedurende de opleiding de algemene vakken als Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan en Burgerschap af. Vakinhoudelijk laat je zien dat je op niveau de stof onder de knie hebt, zodat je vervolgens de Proeve van Bekwaamheid kunt doen. Vakken die tijdens de opleiding aangeboden worden zijn onder andere: cameratechniek, conceptualiseren, licht en geluid, montagetechnieken, softwarekennis, sport, taal en rekenen.

Iedereen leert op zijn eigen manier. Wij bieden daarom verschillende werkvormen aan. Leren kan zowel in groepjes als individueel, door workshops en colleges, via theorie en praktijkopdrachten. De studieduur kan verschillen. Afhankelijk van je tempo kun je de studie in minder of meer tijd afronden. Ook zit je niet vast aan één niveau. Ben je goed in een bepaald vak, dan kun je dat direct op een hoger niveau volgen. Andersom kan natuurlijk ook, als blijkt dat je ergens moeite mee hebt.

Persoonlijke begeleiding

Je krijgt gedurende je opleidingstraject een vaste coach met wie je nauw contact houdt. Tijdens de opleiding kijken we natuurlijk voortdurend of de afspraken, de manier van leren, het tempo en het doel nog kloppen.

Beroepsgericht leren

In elk beroep heb je competenties nodig. Bij ons ga jij je daarin bekwamen. Dit doe je vooral in praktijksituaties. Om de opdrachten (leerwerkprestaties) te kunnen uitvoeren, ga je competenties ontwikkelen en leer je welke (praktische) kennis en vaardigheden je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste dingen doen en weet je ook waarom.

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren

Voor een beroepsopleiding is de praktijk onmisbaar. Bij Landstede MBO leer je door veel in de praktijk te doen. Op school krijg je natuurlijk theorie, maar ook zijn er reële opdrachten uit de praktijk. Soms doen we dat door situaties te simuleren, maar vaak halen we echte opdrachtgevers naar school, zodat je de echte praktijk ervaart en goed wordt voorbereid op de stage. Stage noemen we binnen het mbo: beroepspraktijkvorming (BPV). Je draait mee in de dagelijkse werkzaamheden van een bedrijf. In het bedrijf word je begeleid door een praktijkbegeleider. Vanuit school is er natuurlijk ook begeleiding tijdens de BPV. Het spreekt voor zich dat je op school goed wordt voorbereid op de BPV.

Volop ruimte voor je eigen ideeën

Heb je zelf ideeën voor een evenement, theaterproductie, website of ander project? Dan staan we daar natuurlijk ook voor open! We helpen je graag op weg bij het uitvoeren van je ideeën. Bij ons krijg je alle ruimte om te laten zien wie je bent. Bovendien ontdek je zo het beste waar jouw kracht ligt. Met de juiste kennis en tips helpen wij je nóg beter te worden.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een vmbo-diploma gemengde leerweg (gl), -kader (kbl) of -theoretische leerweg (tl).
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het persoonlijk kennismakingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Aanvullende toelatingseisen

 • Creatieve en artistieke aanleg

Verplichte intakeactiviteiten

 • Persoonlijk kennismakingsgesprek

Studiekosten

De overheid bepaalt elk jaar het wettelijk les- cursusgeld. De school betaalt de kosten voor alle voorzieningen die je nodig hebt om onderwijs te volgen en je diploma te behalen. Dit heet de basisuitrusting. Als student zorg je ervoor dat je bepaalde onderwijsbenodigdheden hebt om lessen te kunnen voorbereiden of volgen. Een gedetailleerd overzicht van je schoolkosten kan je vinden in de Opleidingsgids.

Vrijwillige bijdrage

Soms vallen cursussen of excursies niet onder het verplichte lesprogramma. Je kiest zelf of je hieraan meedoet.

Vervolgopleiding

Een hbo-opleiding, zoals:

 • Kunstacademie
 • Nederlandse Film en Televisie Academie
 • Journalistiek


Locatie
Stadionplein 12
Stadionplein 12
8025CP
Zwolle
088-850 8000

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.