Allround Mediamaker (dtp)

Als allround mediamaker (medewerker grafische en multimediale opmaak, voorheen DTP) werk jij met het softwarepakket van Adobe. Met de programma’s InDesign, Photoshop, Illustrator, After Effects en XD verzorg jij de opmaak van onder meer huisstijlen, brochures, folders, posters, formulieren, advertenties, kranten, tijdschriften, boeken, verpakkingen, websites, bannersets en social media. Het concept voor deze media is al klaar, maar jij zorgt dat de beelden en teksten op de juiste plek komen.

Leerweg
BOL
Duur
3 jaar
Niveau
3
Plaats
  • Beroep
  • Opleiding
  • Beoordeling
Jij zet beelden en tekst op de juiste plek

Je doet dat zelfstandig, maar wordt hierbij wel begeleid door jouw leidinggevende. Meestal is dat de art director of vormgever. Op dit niveau voer je de opdrachten grotendeels zelfstandig uit. Soms heb je daarbij te maken met externe opdrachtgevers.

Je kunt werken bij verschillende soorten bedrijven op het gebied van media en communicatie, zoals reclamebureaus, gespecialiseerde ontwerp- en vormgevingsbureaus, webdesignbureaus, multimediabedrijven, uitgeverijen en drukkerijen.Je sterke punten

Voor deze opleiding moet je belangstelling hebben voor de vormgeving van grafische media-uitingen. Je kunt snel, nauwkeurig en onder tijdsdruk werken. Ook heb je enig creatief inzicht. Je bent sociaal vaardig en kunt in een team samenwerken.

Aan het werk
  • Je verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting.
  • Je realiseert media-uitingen.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

In de eerste fase van de opleiding volg je onderwijs op school. Er is een breed onderwijsaanbod. Je maakt kennis met veel aspecten van het vak waarvoor je wordt opgeleid. Je oriënteert je op de inhoud van het vak, het beroep, je werkt veel samen met je studiegenoten en je wordt voorbereid op de beroepspraktijkvorming (BPV, dat is stage). Tijdens de tweede fase ga je op BPV en in de andere periodes volg je het onderwijsprogramma op school. Je kunt je in deze fase meer verdiepen in bepaalde vakgebieden. Tijdens de derde fase ga je je richten op het afstuderen. Je rondt gedurende de opleiding de algemene vakken als Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan en Burgerschap af. Vakinhoudelijk laat je zien dat je op niveau de stof onder de knie hebt, zodat je vervolgens de Proeve van Bekwaamheid kunt doen.

Tijdens de opleiding leer je hoe je verschillende opmaakprojecten ontwikkelt en uitvoert. Je leert onder meer werken met programma’s als Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effect en XD. Aan het eind van de opleiding kun je met alle soorten media uit de voeten.

Persoonlijke begeleiding

Je werkt met het onderwijsconcept MBOScrum. In het begin leer je hoe je een goede planning maakt en daar word je bij geholpen. Ook maken we voor elke periode een heldere planning. Tijdens de opleiding kijken we natuurlijk voortdurend of de afspraken, de manier van leren, het tempo en het doel nog kloppen. Als het nodig is stellen we het plan bij. Je krijgt gedurende je opleidingstraject een coach met wie je nauw contact houdt.

Beroepsgericht leren

In elk beroep heb je competenties nodig. Bij ons ga jij je daarin bekwamen. Dit doe je vooral in praktijksituaties. Om de opdrachten (leerwerkprestaties) te kunnen uitvoeren, ga je competenties ontwikkelen en leer je welke (praktische) kennis en vaardigheden je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste dingen doen en weet je ook waarom. Iedereen leert op zijn eigen manier. Wij bieden daarom verschillende werkvormen aan. Leren kan zowel in groepjes als individueel, via theorie en praktijkopdrachten. De studieduur kan verschillen. Afhankelijk van je tempo kun je de studie in minder of meer tijd afronden. Ook zit je niet vast aan één niveau.

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren

Voor een beroepsopleiding is de praktijk onmisbaar. Bij Landstede MBO leer je door veel in de praktijk te doen. Op school krijg je natuurlijk theorie, maar ook zijn er reële opdrachten uit de praktijk. Soms doen we dat door situaties te simuleren, maar vaak halen we echte opdrachtgevers naar school zodat je de echte praktijk ervaart en goed wordt voorbereid op de stage. Stage noemen we binnen het mbo: beroepspraktijkvorming (BPV). Je draait mee in de dagelijkse werkzaamheden van een bedrijf. In het bedrijf word je begeleid door een praktijkbegeleider. Vanuit school is er natuurlijk ook begeleiding tijdens de BPV. Het spreekt voor zich dat je op school goed wordt voorbereid op de BPV.

Veel praktijk

In het Landschap Vormgeving & Entertainment mag je veel oefenen en ervaren. Soms doe je dat met schoolopdrachten. Maar je gaat ook regelmatig aan de slag met opdrachten van echte klanten. Op die manier leer je met opdrachtgevers om te gaan en leer je hoe belangrijk het is om rekening te houden met bijvoorbeeld deadlines, budgetten en promotie.

Volop ruimte voor je eigen ideeën

Heb je zelf ideeën voor een evenement, theaterproductie, website of ander project? Dan staan we daar natuurlijk ook voor open! We helpen je graag op weg bij het uitvoeren van je ideeën. Bij ons krijg je alle ruimte om te laten zien wie je bent. Bovendien ontdek je zo het beste waar jouw kracht ligt. Met de juiste kennis en tips helpen wij je nóg beter te worden.

Toelating

Vooropleidingseisen

  • Een niveau 2 mbo-diploma, bij voorkeur diploma Medewerker DTP/Mediamaker of diploma Medewerker Sign (niveau 2).
  • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl).
  • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het persoonlijk kennismakingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

  • Persoonlijk kennismakingsgesprek

Studiekosten

De overheid bepaalt elk jaar het wettelijk les- cursusgeld. De school betaalt de kosten voor alle voorzieningen die je nodig hebt om onderwijs te volgen en je diploma te behalen. Dit heet de basisuitrusting. Als student zorg je ervoor dat je bepaalde onderwijsbenodigdheden hebt om lessen te kunnen voorbereiden of volgen. Een gedetailleerd overzicht van je schoolkosten kan je vinden in de Opleidingsgids.

Vrijwillige bijdrage

Soms vallen cursussen of excursies niet onder het verplichte lesprogramma. Je kiest zelf of je hieraan meedoet.

Locatie
Westeinde
Westeinde 33
3844DD
Harderwijk
088-850 78 00

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.