Aankomend Medewerker Grondoptreden

Militairen worden wereldwijd ingezet, bijvoorbeeld bij bondgenootschappelijke verdediging, crisisbeheersingsoperaties en rampenbestrijding. Wil je werken bij Defensie, maar ben je nog te jong? Of wil je jezelf beter voorbereiden door eerst nog te werken aan je mentale en fysieke ontwikkeling? En wil je jezelf eerst goed laten informeren over de mogelijkheden bij Defensie? Dat doe je met de opleiding Veiligheid & Vakmanschap Aankomend Medewerker Grondoptreden op niveau 2. Deze opleiding geeft je een grotere kans op toelating bij Defensie. Zo weet je zeker dat je straks de juiste keuze maakt.

Leerweg
BOL
Duur
1,5 jaar
Niveau
2
Plaats

Let op: beperkt aantal opleidingsplekken! 

Bekijk hier het aannamebeleid

 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Werken bij Defensie, iets voor jou?

Tijdens de opleiding leer je hoe je moet samenwerken en hoe je een opdracht tot een goed einde brengt. Ondertussen laat Defensie je zien wat de mogelijkheden zijn als je kiest voor het beroep van militair. Je gaat dan ook regelmatig naar de Koninklijke Marine (Korps Mariniers) of Koninklijke Landmacht voor onder meer stage. Als je deze opleiding met succes afrondt, ben je onder bepaalde voorwaarden zelfs verzekerd van een functie als militair bij de Koninklijke Marine (Korps Mariniers), de Koninklijke Landmacht of de Koninklijke Luchtmacht.

 Je sterke punten

Je staat stevig in je schoenen, hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel, bent zelfstandig maar wilt ook samenwerken en durft initiatief te nemen.

Aan het werk
 • Je voert militaire basistaken uit.
 • Je voert coördinerende taken uit.
 • Je voert militaire beveiligingstaken uit.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

Gedurende de gehele opleiding worden activiteiten, zowel binnen school als in de praktijk, georganiseerd. In alle leerjaren maakt de stage (BPV) een wezenlijk onderdeel uit van de opleiding. Omdat we je opleiden voor een onregelmatig beroep vinden veel activiteiten plaats op onregelmatige tijdstippen en plaatsen. Wij zoeken altijd naar plaatsen waar we van mening zijn dat jij daar het meeste kunt leren.

Tijdens je studie besteed je veel tijd aan fysieke- en mentale fitheid. Er wordt ook veel aandacht besteed aan communicatieve vaardigheden. Je leert militaire basisvaardigheden en -beveiligingstaken uit te voeren. Je leert te werken in teamverband, werkt aan je beroepshouding, verantwoordelijkheidsbesef, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Je volgt lessen Nederlands, Engels en rekenvaardigheden. Ook leer je over kaartlezen, waarnemen, wegversperringen in elkaar zetten, verbindingen maken, kernvaardigheden Eerste Hulp, hygiëne en preventieve gezondheidszorg. Deze opleiding bereidt je optimaal voor op een militaire toekomst bij Defensie.

Wat kun je van de opleiding verwachten?

Je doet je stage (BPV) bij de Koninklijke Marine (Korps Mariniers) of bij de Koninklijke Landmacht, zodat je een goed beeld van Defensie krijgt.

Je hebt gemiddeld 6 uur per week sport, zodat je voldoende kracht, lenigheid, snelheid, coördinatie en uithoudingsvermogen opbouwt om militair te worden.

Naast de normale lessen krijg je militaire lessen.

Sluit je de opleiding met goed gevolg af, dan heb je een grote kans op een baan bij de Koninklijke Marine (Korps Mariniers), de Koninklijke Landmacht of de Koninklijke Luchtmacht.

Persoonlijke begeleiding

Je kunt rekenen op persoonlijke aandacht en deskundige begeleiding. Je coach begeleidt je tijdens de opleiding. Vooral tijdens de eerste periode helpt je coach je wegwijs te worden. Je kunt bij je coach dan ook terecht met al je vragen. Iedere week zijn er coach-activiteiten in je klas en aan het einde van iedere periode heb je een (individueel) gesprek. Naast de coach van Landstede MBO heb je ook een militaire instructeur als coach. Je militaire coach let met name op je ontwikkelingen als aankomend militair. Bij moeilijkheden tijdens de opleiding, kun je gebruikmaken van extra begeleiding.

Portfolio

Gedurende de opleiding bouw je een portfolio op. Daarmee begin je al in de startperiode. In je portfolio verzamel je werk dat je gemaakt hebt en laat je je studievoortgang zien. In je portfolio bewaar je de bewijzen van de opdrachten die je hebt afgerond, maar ook de evaluaties van gesprekken en de beoordelingen die je op school en stage krijgt.

Feedback

Tijdens de opleiding krijg je vrijwel dagelijks feedback tijdens coachlessen en in individuele coachgesprekken. Hierdoor weet je hoe je je ontwikkelt en wat jouw verbeterpunten zijn.

Stage (BPV) en praktijkleren

De stage (BPV) vindt één keer per maand plaats en bestaat uit een week interne scholing op een kazerne in het land. Tijdens je verblijf bij Defensie draagt Defensie zorg voor je huisvesting en voeding. De reis tussen je woon/verblijfplaats en de militaire stagelocatie maak je met je studentenreisproduct.

Je krijgt les van militaire instructeurs in een praktijkgerichte omgeving. In het eerste jaar doe je zeven keer BPV, waarbij je per week ongeveer 45 uur bezig bent. Tijdens de BPV worden jouw vorderingen bijgehouden in een portfolio. Wat je hebt behandeld, wordt afgetekend door een militaire leermeester/instructeur. Naast deze uitdagende praktijkomgeving krijg je een BPV-vergoeding per deelgenomen BPV-week.

Beroepsgericht leren

Voor elk beroep heb je competenties nodig. Bij ons ga jij je daarin bekwamen. Dit doe je vooral in de praktijk. Je bekijkt bij elke competentie welke (praktische) kennis je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste dingen doen en weet je ook waarom.

Je wordt opgeleid tot zelfstandig beginnend beroepsbeoefenaar en de examinering aan het eind van de opleiding richt zich op de werkprocessen. Tussentijds vinden, naar aanleiding van je eigen portfolio, beoordelingen plaats tijdens de coachgesprekken. Om te bepalen of je voldoende leert, vragen we je steeds jezelf te beoordelen over hoe je iets hebt gedaan, welke resultaten je kunt halen en wat je ervoor nodig hebt om de resultaten te bereiken.

Specifieke voorzieningen

Je krijgt van Defensie een uitrustingspakket. Hierin zit onder meer een uniform dat gedurende de lestijden afwisselend met het sporttenue wordt gedragen. Je moet sportkleding van school aanschaffen. Omdat een deel van de lesstof digitaal wordt aangeleverd, moet je vanaf het begin van het schooljaar tijdens de lessen de beschikking hebben over een laptop.

Locatie Kranenburg

Kies je voor een Defensieopleiding in Harderwijk, dan volg je die op het voormalig Landmacht kazerneterrein Kranenburg. Dit is vlakbij het station en onze locatie aan het Westeinde. Kranenburg bevat veel faciliteiten zoals een sporthal, een fitnessruimte, vaardigheidsbaan, appèlplaats, technische praktijkruimte (werkplaats) met militaire voertuigen en observatieposten voor compound training. Hierdoor proef en beleef je de juiste sfeer tijdens jouw opleiding.

Activiteiten in de praktijk

Binnen het Landschap Veilig & Beschermd maak je kennis met beveiligers, politie, handhavers/toezichthouders en Defensiemedewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor het behouden of verkrijgen van een veilige omgeving. Met hen organiseren we het hele jaar door verschillende activiteiten. Deze variëren van ontruimingsoefeningen in een voetbalstadion en het beveiligen van evenementen tot een honden- of marinierstraining. Ook worden samen met de ME gijzelingen gesimuleerd. Deze gezamenlijke activiteiten bieden jou de perfecte kans om kennis te maken met meerdere veiligheidsberoepen!

Officiële samenwerkingspartners

Het Landschap Veilig & Beschermd werkt nauw samen met de Koninklijke Marine (Korps Mariniers), Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee, Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum Marechaussee en beveiligingsbedrijven. Door de jarenlange samenwerking met deze instanties is er een goede afstemming tussen de opleidingen en het werkveld. Zo kunnen wij goed inspelen op de markt, wat voordelen voor jou als student oplevert. Daarnaast bieden deze instanties uitdagende stageplaatsen.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl).
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het kennismakingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Aanvullende toelatingseisen

 • Fysieke en psychische geschiktheid.

Aantal beschikbare opleidingsplaatsen (numerus fixus)

 • Harderwijk: 60
 • Werkwijze: plaatsing op volgorde van aanmelden.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Persoonlijk kennismakingsgesprek
 • Meeloopdag
 • Voorlichtingsbijeenkomst
 • Intakedag
 • Sport Medisch Advies

 

Elk leerbedrijf binnen deze branche zal voorafgaand aan werk of beroepspraktijkvorming (BPV, stage) vragen om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG). Nadat je hebt gehoord dat je toelaatbaar bent tot deze opleiding, vragen we je dan ook om een VOG te tonen. Zo weet je zeker of het zinvol is om met deze opleiding te starten. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op de site van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: https://watdevog.nl/#wat-de-vog.

Studiekosten

De overheid bepaalt elk jaar het wettelijk les- cursusgeld. De school betaalt de kosten voor alle voorzieningen die je nodig hebt om onderwijs te volgen en je diploma te behalen. Dit heet de basisuitrusting. Als student zorg je ervoor dat je bepaalde onderwijsbenodigdheden hebt om lessen te kunnen voorbereiden of volgen. Een gedetailleerd overzicht van je schoolkosten kan je vinden in de Opleidingsgids.

Vrijwillige bijdrage

Soms vallen cursussen of excursies niet onder het verplichte lesprogramma. Je kiest zelf of je hieraan meedoet.

Vervolgopleiding

Je kunt solliciteren bij Defensie voor een functie als beroepsmilitair en hier andere beroepsopleidingen volgen. Ook kun je kiezen voor een vervolgopleiding op niveau 3.Locatie
Mecklenburglaan 3
Mecklenburglaan 3
3843BN
Harderwijk
088-850 7855

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.