Logistiek Supervisor

Logistieke Dienstverlening

Jij zorgt ervoor dat er in een magazijn foutloos en efficiënt gewerkt wordt. Je geeft leiding aan één of meerdere medewerkers of teamleiders, maakt planningen en houd je vooral bezig met het beleid. Daarbij bekijk je onder andere wat je aan mens en materieel nodig hebt om het werk goed te kunnen uitvoeren. Je legt vast wat er goed gaat en ook hoe de logistieke processen beter zouden kunnen. Over dat laatste overleg je met je leidinggevende. Verder zie je er bijvoorbeeld op toe dat er veilig wordt gewerkt en dat het materieel in goede staat is.Leerweg
BBL
Duur
3 jaar
Niveau
4
Plaats
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Efficiënt werken: daar zorg jij voor!

Je kunt doorgroeien tot logistiek manager met meer verantwoordelijkheden. Er wordt van jou verwacht dat je straks veel weet van bijvoorbeeld planning en organisatie, administratie en personeelsmanagement. Wil je je meer verdiepen in deze onderdelen, dan kan dat bij Landstede MBO!Je sterke punten

Je bent iemand die altijd wel een mogelijkheid ziet om iets te verbeteren. Je hebt daar dan duidelijke ideeën over die je overtuigend kunt overbrengen op anderen. Je kunt goed organiseren en plannen, bent flexibel, klantgericht, commercieel en kunt prima leidinggeven.

Aan het werk
 • Je stuurt het logistieke proces aan.
 • Je levert input voor logistiek beleid.
 • Je voert het personeelsbeleid uit.
 • Je onderhoudt zakelijke relaties.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

Iedereen leert op zijn eigen manier. Wij bieden daarom allerlei verschillende werkvormen aan. Leren kan zowel in groepjes als individueel, door workshops en colleges, via theorie en praktijkopdrachten. In het eerste leerjaar krijg je vakken als Nederlands, moderne vreemde talen, rekenen en Leren Loopbaan en Burgerschap, maar ook ondersteunende lessen die horen bij de kerntaken.

Praktijkleren

Binnen Landstede MBO staat leren in en van de praktijk centraal. BBL is werken en leren. Je hebt een betaalde baan van minimaal 16 uur en daarnaast kom je minstens één dag per week naar school. Welke dagen dit zijn hoor je aan het begin van de opleiding omdat deze wisselen. Op school werk je veelal aan praktijkopdrachten uit het beroepsveld.

Persoonlijke begeleiding

We beginnen je opleidingstraject met een uitgebreid gesprek en we maken duidelijke afspraken die we vastleggen in een ‘persoonlijk ontwikkelingsplan’ (POP). Ook maken we voor elke periode een heldere planning. Tijdens de opleiding kijken we natuurlijk voortdurend of de afspraken, de manier van leren, het tempo en het doel nog kloppen. Als het nodig is stellen we het plan bij. Je krijgt gedurende je opleidingstraject een coach met wie je nauw contact houdt.

Beroepsgericht leren

In elk beroepenveld heb je allerlei competenties nodig. Bij ons ga jij je daarin bekwamen. Dit doe je vooral in de praktijk. Je bekijkt bij elke competentie welke (praktische) kennis je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste dingen doen en weet je ook waarom.

Specialiseren

Hoewel een beroepsopleiding opleidt voor één of meerdere specifieke beroepen, heb je misschien je eigen ideeën over je toekomstige baan. Ook kan het zijn dat je gewoon interesse hebt om van andere opleidingen uit hetzelfde Landschap te leren. Door het leren in Landschappen zijn er diverse combinaties mogelijk. De eerste afspraken hierover maken we samen tijdens het plaatsingsgesprek.

Toelating

 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl) met in je vakkenpakket wiskunde of economie.
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel Plaatsingsgesprek.

Studiekosten

Naast het lesgeld heb je kosten voor lesmateriaal en betaal je een bijdrage voor voorzieningen en activiteiten. Voor meer informatie over studiekosten kun je bellen met de studentenadministratie in Harderwijk 088-850 7800.

Vervolgopleiding

Diverse hbo-opleidingen, zoals:

 • Logistiek & Economie
 • Commerciële Economie (CE)
 • Internationale Marketing
 • Bedrijfseconomie (BE)
 • Management Economie & Recht (MER)
 • International Business and Languages
 • Hoger Agrarisch Onderwijs richting Internationale Agrarische Handel
 • Retail Management
 • Vervoersacademie
 • Logistics Engineering


Locatie
Westeinde
Westeinde 33
3844DD
Harderwijk
088-850 78 00

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.