Eerlijk over onze resultaten

Wij vinden het belangrijk om transparant en open te zijn over onze resultaten. Daarom vind je bij elke opleiding informatie over onze scores ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Ook doen we mee aan MBO Transparant.

Studiebijsluiter: arbeidsmarktkansen en tevredenheid
Bij elke opleiding vind je een studiebijsluiter. Daarin zie je:
- wat de kansen op de arbeidsmarkt zijn na het volgen van die opleiding
- wat studenten van onze opleiding vinden
- welke percentage van de studenten slaagt

Deze informatie komt van de website Studie in Cijfers, van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Belangrijk om te weten: dit is een momentopname. De gegevens kunnen over een paar jaar anders zijn. De meest actuele informatie vind je altijd op www.kansopwerk.nl.

MBO Transparant: kwaliteit van het onderwijs
MBO Transparant is een website waar jij en je ouders informatie vinden over de onderwijsprestaties van Landstede MBO en andere mbo-scholen in Nederland. De site brengt in beeld hoe scholen presteren op een aantal belangrijke items, zoals:
- tevredenheid van studenten/ JOB-monitor
- diplomaresultaat
- jaarresultaat
- aantal voortijdig schoolverlaters
- tevredenheid over de instelling
- financiƫle gegevens (rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit)

Deze gegevens komen van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de studentenvakbond JOB. De site vergelijkt deze cijfers met de landelijke cijfers. Zo kun je de resultaten van Landstede MBO eenvoudig vergelijken met andere mbo-scholen. Kijk voor onze prestaties op mbotransparant.nl