Onderwijskwaliteit

Landstede MBO werkt aan kwaliteit

Binnen Landstede MBO vinden we het belangrijk dat studenten een kwalitatief goede opleiding volgen en tevreden zijn over de kwaliteit van hun onderwijs. Daarom investeren we veel tijd en energie in de kwaliteit van ons onderwijs. 

Door de dialoog aan te gaan met onder meer onze studenten, het werkveld, de Raad van Toezicht en de Onderwijsinspectie weten we wat we goed doen en waar verbeterpunten liggen. Hier gaan we vervolgens mee aan de slag.

Kleine verbeterpunten pakken we meteen aan, voor grotere punten maken we een verbetertraject. Door – soms kortstondige en soms intensieve-  verbetertrajecten werken we steeds aan het verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs. Naast studenttevredenheid vormen onder andere de  vernieuwde kwaliteitsaspecten die de Onderwijsinspectie in haar toezichtskader hanteert ons uitgangspunt.

Luisteren naar studenten
Landstede hecht veel waarde aan de mening van studenten. In de gesprekken die studenten hebben met hun coach komt niet alleen de eigen talentontwikkeling aan de orde maar wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de kwaliteit van hun opleiding.

Ook doen we elke twee jaar mee aan de JOB Monitor. Dit is een  landelijk tevredenheidsonderzoek onder mbo-studenten. In de JOB Monitor in 2016 scoorde Landstede  MBO zowel met het  algemeen rapportcijfer als met het gemiddelde opleidingscijfer hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook in 2018 zal Landstede MBO deelnemen aan het JOB Monitor onderzoek.

De resultaten en aandachtspunten die uit de Job Monitor naar voren komen, worden in studentenpanels besproken. Ook worden deze punten meegenomen in gesprekken tussen mbo-studenten van verschillende opleidingen en de leden van het College van Bestuur. Landstede MBO heeft goede ervaringen met deze vorm van studenteninspraak: een informele vorm van overleg die zich richt op de dagelijkse schoolpraktijk van de mbo-studenten.

De uitkomsten en aandachtspunten uit verschillende gesprekken vormen input voor de beleidsactiviteiten van teams en eenheden. Hiermee leveren onze studenten actief een bijdrage aan de kwaliteit van hun onderwijs.
Job Monitor

In de Keuzegids Mbo 2018, met daarin per vakgebied een uitgebreid overzicht van opleidingen, arbeidsmarktgegevens en een kwaliteitsvergelijking tussen mbo-scholen in Nederland heeft Landstede MBO een groot aantal top-opleidingen. 

De bevindingen van de Onderwijsinspectie staan in inspectierapporten.
Ga hier naar de website van de Onderwijsinspectie

Het jaarbericht examinering 2016 vind je via deze link.