Aanvraag MBO Studentenfonds - studievertraging bijzondere omstandigheden

Aanvraagformulier ondersteuning vanuit het MBO Studentenfonds

Jij bent een student die...

 • een BOL beroeps opleidende leerweg volgt en 
 • die door bijzondere omstandigheden studievertraging heeft opgelopen. Bijzondere omstandigheden zijn:
  - Langdurige ziekte (minimaal 6 maanden geen onderwijs kunnen volgen); 
  - Zwangerschap en bevalling;
  - Een handicap of chronische ziekte; 
  - Bijzondere (familie)omstandigheden (bijvoorbeeld mantelzorg).
 • die geen recht meer heeft op een basisbeurs. 

Om voor financiële ondersteuning* in aanmerking te komen, vragen wij je om dit aanvraagformulier MBO-Studentenfonds in te vullen. 

*Let op

1.studenten op niveau 2 of Entreeopleiding hebben recht op studiefinanciering zolang de student staat ingeschreven op een niveau 2 of Entreeopleiding. 

2.Bij de mogelijke toekenning speelt leeftijd geen rol.

De hoogte van de financiële ondersteuning

De financiële steun voor vertraagde studenten bestaat als maximale maandbedrag uit:

 • het bedrag van de basisbeurs;
 • eventueel de aanvullende beurs wanneer deze tijdens het recht op prestatiebeurs is toegekend door DUO aan de student;
 • eventueel het bedrag van de toeslag eenoudergezin. 

Landstede MBO sluit voor de hoogte van de financiële vergoeding aan bij de vastgestelde bedragen voor de basisbeurs voor uitwonende of thuiswonende studenten van DUO. De financiële ondersteuning wordt verleend voor het aantal maanden waarin de studievertraging zich voordoet, dan wel zich verwacht voor te doen. Het is niet mogelijk vergoeding te vragen voor het lesgeld.

Duur van toekenning

Op basis van de gegevens van jou en jouw opleiding, wordt een periode vastgesteld waarin het maandbedrag wordt overgemaakt. De toekenning geldt voor het aantal maanden van de vastgestelde studievertraging en is uitsluitend financieel.  

*=verplicht

Aanvraagformulier 4 ondersteuning mbo studentenfonds - Studievertraging bijzondere omstandigheden

Indien student jonger dan 18 jaar

Coach van de student vanuit school

Je vraagt geldelijke ondersteuning vanwege studievertraging door bijzondere omstandigheden.

Omschrijf waarom jij graag gebruikt wilt maken van het MBO Studentenfonds

Bijvoorbeeld: “Ik woon bij mijn ouders en twee broers”, of “ik woon in een gezinshuis”, of “Mijn ouders zijn gescheiden en ik woon met mijn vader, zijn nieuwe partner en mijn zusje”
(vink aan wat van toepassing is)

Toon aan

Toon aan
- dat je een BOL opleiding niveau 3 of 4 volgt
- dat er geen recht meer is op studiefinanciering of op andere financiële mogelijkheden (bijvoorbeeld de regelingen van DUO)
- dat er sprake is van één van de volgende bijzondere omstandigheden:

 • langdurige ziekte bij de student (min. 6 maanden niet in staat om onderwijs te volgen)
 • zwangerschap en bevalling
 • een handicap of chronische ziekte
 • bijzondere (familie)omstandigheden, bijvoorbeeld mantelzorg
- en dat er door de aanwezigheid van één van genoemde bijzondere omstandigheden studievertraging is ontstaan

Bewijsstuk(ken) uploaden

Kies 1 of meer bestanden.

Met het versturen van deze aanvraag verklaart de student en/of wettelijk vertegenwoordiger dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en juist zijn.
Met het versturen van dit aanvraagformulier geeft de student en/of wettelijk vertegenwoordiger toestemming om deze aanvraag (exclusief bijlagen) alsmede de beslissing op deze aanvraag aan het studentendossier van de student toe te voegen.
Ja, ik geef toestemming om mijn gegevens op te slaan en te verwerken ten behoeve van de beoordeling van mijn aanvraag door de toetsingscommissie.