Aanvraag MBO Studentenfonds - lidmaatschap studentenorganisatie

Jij bent ...

  • lid van de Centrale studentenraad Landstede MBO, of
  • lid van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang. 

Om voor financiële ondersteuning* in aanmerking te komen, vragen wij je om dit aanvraagformulier MBO-Studentenfonds in te vullen.

*Bij de mogelijke toekenning spelen leeftijd, opleiding bol/bbl en recht op basisbeurs geen rol.

De hoogte van de vergoeding

  • Ben je lid van de CSR dan is de vergoeding gebaseerd op de regeling zoals omschreven in het huishoudelijk reglement van de centrale studentenraad. 
  • In andere gevallen is de hoogte van de toekenning gebaseerd op de belasting die het ‘werk’ vraagt. De hoogte moet in verhouding staan tot het financiële nadeel c.q. vertraging dat de student (verwacht) te hebben door deelname aan medezeggenschap of bestuur van een studentenorganisatie.

Duur van toekenning 

  • Als lid van de CSR ontvang je de toekenning zolang je zitting neemt in de centrale studentenraad, maar moet, indien van toepassing, jaarlijks opnieuw worden aangevraagd.

In alle nadere gevallen kan de aanvraag maximaal voor de duur van één jaar worden toegekend. De duur van de toekenning wordt gebaseerd op de belasting die het ‘werk’ vraagt. De duur moet in verhouding staan tot het nadeel c.q. vertraging dat de student (verwacht) te hebben door deelname aan medezeggenschap of bestuur van een studentenorganisatie.

*=verplicht

Aanvraagformulier 1 ondersteuning mbo studentenfonds - Lidmaatschap studentenorganisatie

Indien student jonger dan 18 jaarToon aan
- dat je een BOL of BBL opleiding volgt
- dat je lid bent van de studentenraad, een andere vorm van medezeggenschap binnen de school of een bestuur van een studentenorganisatie

Bewijsstuk(ken) uploaden

Kies 1 of meer bestanden.

Met het versturen van deze aanvraag verklaart de student en/of wettelijk vertegenwoordiger dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en juist zijn.
Met het versturen van dit aanvraagformulier geeft de student en/of wettelijk vertegenwoordiger toestemming om deze aanvraag (exclusief bijlagen) alsmede de beslissing op deze aanvraag aan het studentendossier van de student toe te voegen.
Ja, ik geef toestemming om mijn gegevens op te slaan en te verwerken ten behoeve van de beoordeling van mijn aanvraag door de toetsingscommissie.