Aanvraag MBO Studentenfonds - bestuurlijk of maatschappelijke inzet

Aanvraagformulier ondersteuning vanuit het MBO Studentenfonds

Jij bent ...

 

  • Maatschappelijk en/of bestuurlijk actief op een wijze dat naar het oordeel van Landstede MBO ten goede komt aan school of onderwijs

De hoogte van de vergoeding


De hoogte van de vergoeding zal maatwerk zijn. De hoogte van de toekenning wordt gebaseerd op de belasting die het ‘werk’ vraagt. De hoogte moet in verhouding staan tot het financiële nadeel c.q. vertraging dat de student (verwacht) te hebben door zijn bestuurlijke en/of maatschappelijke inzet in het belang van Landstede en/of van het onderwijs dat de student volgt. 

Duur van toekenning


Een aanvraag kan maximaal voor de duur van één jaar worden toegekend. De duur van de toekenning wordt gebaseerd op de belasting die het ‘werk’ vraagt. De duur moet in verhouding staan tot het nadeel c.q. vertraging dat de student (verwacht) te hebben door zijn bestuurlijke en/of maatschappelijke inzet in het belang van Landstede en/of van het onderwijs dat de student volgt.

Om voor financiële ondersteuning* in aanmerking te komen, vragen wij je om dit aanvraagformulier MBO-Studentenfonds in te vullen. 

*Bij de mogelijke toekenning spelen leeftijd, opleiding bol/bbl en recht op basisbeurs geen rol.

*=verplicht

Aanvraagformulier 2 ondersteuning mbo studentenfonds - Bestuurlijk of maatschappelijke inzet

Indien student jonger dan 18 jaar

Coach van de student vanuit school

Je vraagt een geldelijke ondersteuning vanwege actieve deelname aan een organisatie die het College van Bestuur van belang acht voor het mbo-onderwijs of de school.

(vink aan wat van toepassing is)
Ben je minderjarig?

Toon aan
- dat je een BOL of BBL opleiding volgt
- dat je lid bent van de studentenraad, een andere vorm van medezeggenschap binnen de school of een bestuur van een studentenorganisatie

Bewijsstuk(ken) uploaden

Kies 1 of meer bestanden.

Met het versturen van deze aanvraag verklaart de student en/of wettelijk vertegenwoordiger dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en juist zijn.
Met het versturen van dit aanvraagformulier geeft de student en/of wettelijk vertegenwoordiger toestemming om deze aanvraag (exclusief bijlagen) alsmede de beslissing op deze aanvraag aan het studentendossier van de student toe te voegen.
Ja, ik geef toestemming om mijn gegevens op te slaan en te verwerken ten behoeve van de beoordeling van mijn aanvraag door de toetsingscommissie.