Voorkomen van uitval

Wij werken met alle andere scholen, gemeenten en instellingen samen om te voorkomen dat studenten voortijdig de school verlaten zonder diploma of startkwalificatie. We doen mee aan verschillende projecten. Meer informatie is te vinden op www.jijvaltnietuit.nl