Informatie voor ouders/verzorgers

Uw kind overweegt of volgt een mbo-opleiding bij Landstede MBO? We kunnen ons goed voorstellen dat u als ouder ook goed betrokken en geïnformeerd wilt worden. Ook voor uw vragen zijn we altijd bereikbaar. Neem in eerste instantie contact op met de coach van uw kind. Die kent uw kind persoonlijk en dat praat gemakkelijker. Voor algemene vragen kunt u ook bellen met het gratis informatienummer: 0800 0245 666.

Hoe komt u aan informatie over school en opleiding?
Er zijn verschillende manieren om informatie in te winnen over een opleiding:
>Deze website
>Een open dag bezoeken
>Meedoen aan een Meeloopdag

Om bij de eerste te beginnen: op deze website kunt u per interessegebied en leslocatie een opleiding vinden. Geeft een opleidingstekst op de website niet alle antwoorden? Download dan de pdf van deze opleiding, Hierin staat een uitgebreidere beschrijving van de vakken, de begeleiding, de opzet van de BPV en dergelijke.

We organiseren regelmatig open dagen. Bezoek deze en ga in gesprek met studenten en docenten, en proef de sfeer van de locatie. Bekijk de agenda van onze Open dagen.

Is uw kind er bijna uit? Laat hem of haar zich dan opgeven voor een meeloopdag. Die dag geeft een eerlijk beeld van de opleiding. Uw kind ziet hoe de lessen worden gegeven, kan kennismaken met andere studenten en zo meer informatie inwinnen. U kunt zich via deze website aanmelden voor een meeloopdag.

Hulp bij studiekeuze
Is uw kind nog niet helemaal zeker van de studiekeuze? In eerste instantie is de decaan dan uw aanspreekpunt, Die kan uw kind doorverwijzen naar Landstede Studie- & Loopbaanoriëntatie. Wij bieden extra begeleiding. Die bestaat uit één of twee gesprekken van gemiddeld een uur en eventueel een beroepskeuzetest. Dit gebeurt door gediplomeerde studieloopbaanbegeleiders. Wij hebben geen belang bij teleurstellingen achteraf, dus deze test is objectief en kan ook een advies geven voor een andere opleiding dan Landstede MBO.

Wet vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs
Sinds augustus 2017 hebben studenten die zich voor 1 april aanmelden voor een mbo-opleiding het recht toegelaten te worden tot die opleiding. Voorwaarde is dat degene die zich aanmeldt voldoet aan de juiste vooropleidingseis en eventueel aanvullende toelatingseisen, én meedoet aan de verplichte intakeactiviteiten. Hier vindt u meer informatie over het Toelatingsrecht.

Het aannamebeleid bij Landstede MBO is vastgesteld middels een uitgebreid document: Aannamebeleid en -procedure bij aanmeldingen voor schooljaar 2018-2019. Klik op de link om het document te openen.