19 mei 2021

Landstede MBO en Omega Groep gaan samen betrokken medewerkers opleiden

Samen een BBL-opleiding vormgeven in de praktijk, vanuit dezelfde visie: het vergroten van de kwaliteit van leven van zowel cliënt als medewerker. Om dat te bereiken, hebben Landstede MBO en Omega Groep op woensdag 12 mei een samenwerkingsovereenkomst getekend. In september start de eerste groep van vijftien BBL-studenten.

Omega Groep en Landstede MBO Harderwijk geven het onderwijs voor deze beroepsopleiding Maatschappelijke Zorg gezamenlijk vorm. Naast het vereiste curriculum wordt ingespeeld op vragen vanuit het werkveld. Bestuurder Hans Hersevoort richtte Omega Groep op in 2009, nadat hij als ervaringsdeskundige met twee autistische kinderen geconstateerd had dat de reguliere zorg steeds afstandelijker en bedrijfsmatiger werd. ‘Dat werkt wat ons betreft niet. Wij gaan voor het verhogen van de levenskwaliteit en voor betrokkenheid, voor persoonlijke zorg en niet voor het naleven van regeltjes en protocollen.’ Het concept bleek aan te slaan. ‘Omega Groep is in korte tijd uitgegroeid tot een organisatie met 600 medewerkers en 1000 cliënten. Met die snelle ontwikkeling groeit ook de vraag naar mensen die het lef hebben om van betekenis te willen zijn in het leven van een ander en daarbij ook de juiste scholing hebben. We zochten een onderwijspartij die vanuit diezelfde gedrevenheid en visie onze medewerkers wil opleiden. En die vonden we in Landstede MBO. Het klikte meteen.’

Petra Wierenga, teamleider Maatschappelijke Zorg zette namens Landstede MBO de handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst. ‘We spraken vanaf het eerste moment dezelfde taal; we werken allebei vanuit betrokkenheid en de focus op de mens achter de mens. De visie van Omega Groep past bij de visie van Landstede MBO en het team Maatschappelijke Zorg: wie ben je en wat neem je mee. Al onze collega’s komen uit de praktijk. Daardoor weten we precies dat je in ons vak niet alleen maar uit een boekje kunt werken. Natuurlijk voldoen we aan de standaarden, maar binnen de bestaande kaders kunnen we onze eigen, op Omega Groep gerichte opleiding vormgeven, zodat we kwalitatief goede medewerkers voor de lange termijn kunnen opleiden. Medewerkers die zich thuis voelen bij hun organisatie, zoals ik me ook thuis voel in mijn team bij Landstede MBO. Dat werkt het prettigst en levert de beste resultaten.’  

De BBL-opleiding Maatschappelijke Zorg met Omega Groep start in september. Medewerkers hebben een arbeidscontract bij Omega Groep en gaan een dag per week naar school. Iedere student krijgt een eigen leerplan, dat samen met de werkgever wordt opgesteld. In de les worden onderwerpen behandeld waar de student in het werk tegenaan loopt, naast de reguliere lesstof die vereist is voor het examen. ‘Op die manier krijgen zij de gezamenlijke visie van persoonlijke en betrokken zorg vanaf het begin mee’, zeggen Petra en Hans. Ze hebben alle vertrouwen in de samenwerking. ‘De basis ligt er. We gebruiken de wederzijdse kennis en knowhow en houden rekening met elkaars wensen en uitgangspunten; dat is wat een goede samenwerking inhoudt.’