19 mei 2017

Hybride leren op z’n best: meewerken aan een compleet resort in Malawi

Kan Landstede MBO meewerken aan het realiseren van een vakantieresort in Zuid-Afrika aan het Malawimeer? Met die vraag werd Francisco Navarro van de opleiding Bouw en Architectuur onlangs benaderd. Het heeft geresulteerd in een project waarbij zo’n zeven Landschappen worden betrokken: een ultieme vorm van hybride leren, gecombineerd met internationalisering.

De opdrachtgeefster is geboren in Malawi, heeft in Nederland haar bestaan opgebouwd, maar wil over zeven jaar terug naar haar geboorteland om er een resort te gaan runnen. ‘Met een bijbehorend onderzoekscentrum wil ze studenten de gelegenheid bieden onderzoek te doen naar de unieke flora en fauna in en rond het Malawimeer’, vertelt Francisco. ‘Ook wil ze een stukje van de prachtige natuur behouden voor zowel Malawinezen als toeristen, nu er naar olie geboord gaat worden. De opdrachtgeefster is werkzaam bij Nuffic, de organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Ze kent als zodanig de kracht van internationalisering en van praktijkopdrachten en weet ook de weg op het gebied van beurzen en subsidies voor bijvoorbeeld buitenlandse stages.’

Het meer in Malawi

Het wordt een boeiend meerjarig project waarbij veel opleidingen zijn betrokken. ‘Met onze studentenonderneming Bouw & Architectuur gaan we ons over de bouwplannen buigen. Samen met studenten Vormgeving & Entertainment wordt eerst het concept van de opdrachtgever duidelijk neergezet. V & E gaat de vormgeving ontwerpen: huisstijl, logo; het grafische aspect. Handel & Commercie houdt zich met de marketing, marktonderzoek en bijvoorbeeld social media bezig. ICT verzorgt de techniek daarvoor en maakt ook een webomgeving waar alle opleidingen terecht kunnen voor vragen en met hun materiaal. Vrij & Gastvrij buigt zich over het recreatieve aspect. Wat zijn de mogelijkheden en de attracties ter plaatse: hoe maak je een bezoek zo interessant mogelijk. Innovatie & Techniek onderzoekt bijvoorbeeld mogelijke energiebronnen en Veilig & Beschermd beoordeelt de plannen op veiligheid. Eigenlijk zou Groen & Dier ook een goede rol kunnen spelen op het gebied van de bijzondere flora en fauna.’

Studenten gezamenlijk aan het werk voor het project 'Malawi'

Het project biedt alle mogelijke leeraspecten en uitdagingen. ‘Zo vertelde de opdrachtgeefster ons dat we niet van hout gebruik konden maken in onze ontwerpen, omdat dat in no time wordt opgevreten door de termieten. Wat bij ons de vraag oproept: waarom eten termieten alleen dood hout, en lusten ze wel álle hout? Goede onderzoeksvraag voor studenten Groen wellicht. We gaan ons verdiepen in alle lokale aspecten: wat zijn de bouwmethoden, welke materialen kunnen we gebruiken. En zo verdiept elke opleiding zich in de internationale en in dit geval Malawese aspecten van hun vak.’ Het project bevindt zich nog in een pril stadium. ‘We zijn half mei zorgvuldig gebrieft en nu is elke opleiding aan het bekijken hoe het in het lesprogramma wordt verwerkt. In ieder geval is het een bijzonder project. Een prachtige eerste pilot voor onze nieuwe toekomstvisie waarin wordt gestreefd naar hybride leren. Dit is een mooie eerste pilot: een ultieme vorm van een hybride leeromgeving, waarbij de opleidingen onderling samenwerken en ook internationalisering een belangrijk aspect is. Iedereen is enthousiast.’