Musicalperformer

Artiest

Houd jij van zingen, dansen en acteren en ben je ondernemend? Dan is de opleiding Musicalperformer iets voor jou. Als musicalperformer werk je mee aan commerciële producties, voorstellingen en evenementen en ben je deel van een grote en/of kleine groep spelers. Tijdens je werk kun je in meerdere voorstellingen actief zijn. Dit betekent dat je als professioneel musicalperformer mentaal en lichamelijk fit moet zijn. Ook is het belangrijk dat je om kunt gaan met druk en tegenslag in deze commerciële wereld.Leerweg
BOL
Duur
3 jaar
Niveau
4
Plaats
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Aandacht voor zang, dans én ondernemend gedrag

Beroep

Houd jij van zingen, dansen en acteren en ben je ondernemend? Dan is de opleiding Musicalperformer iets voor jou. Als musicalperformer werk je mee aan commerciële producties, voorstellingen en evenementen en ben je deel van een grote en/of kleine groep spelers. Tijdens je werk kun je in meerdere voorstellingen actief zijn. Dit betekent dat je als professioneel musicalperformer mentaal en lichamelijk fit moet zijn. Ook is het belangrijk dat je om kunt gaan met druk en tegenslag in deze commerciële wereld.

Om dit te bereiken besteden we in je opleiding natuurlijk veel aandacht aan zang, dans en acteren. Daarnaast werken we ook hard aan je ondernemende gedrag, je communicatieve vaardigheden en je persoonlijke ontwikkeling. Verder komen vakken als Nederlands, Engels, rekenen en loopbaanontwikkeling terug in je opleiding. We bieden een deel van je opleiding gezamenlijk aan met de opleiding Danser.Na je opleiding kun je aan de slag in een commerciële productie, bij evenementen en binnen het entertainment bij bijvoorbeeld grote recreatiegroepen. Dit kan als werknemer, maar ook als ZZP-er. Een andere mogelijkheid is om verder te studeren aan een hbo.

Je sterke punten

Je bent gemotiveerd, hebt doorzettingsvermogen, discipline en je kunt als teamplayer gezamenlijk een mooie productie neerzetten.

Aan het werk
 • Je toont artistieke vakbekwaamheid.
 • Je positioneert je als professioneel artiest en onderhoudt en organiseert zijn eigen (net)werk.
 • Je danst, acteert en zingt in een professionele musicalproductie.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

In de eerste fase (1e leerjaar) van de opleiding volg je onderwijs op school en loop je BPV (BPV = stage). Er is een breed onderwijsaanbod. Je maakt kennis met veel aspecten van het vak waarvoor je wordt opgeleid. Je oriënteert je op de inhoud van het vak, het beroep en je wordt voorbereid op de beroepspraktijkvorming (BPV). Zowel in het eerste als tweede fase (1e en 2e leerjaar) leer je zowel tijdens de BPV als op school.

Je kunt je in deze fases meer verdiepen in bepaalde vakgebieden. Fase 3 (3e leerjaar) van de opleiding is gericht op het afstuderen. Je rondt gedurende het jaar de algemene vakken als Nederlands, Engels (en eventueel Duits), rekenen, Leren Loopbaan en Burgerschap af. Vakinhoudelijk laat je zien dat je op beroepsbekwaam niveau de stof onder de knie hebt zodat je vervolgens de Proeve van Bekwaamheid kunt doen.

Je volgt naast de algemene vakken, lessen in dans, drama, zang en andere specifieke musicalvakken. Om je voor te bereiden op de hoog gekwalificeerde beroepspraktijk houd je rekening met een studielast die ca. 30% hoger is dan een reguliere mbo-opleiding en er zijn mogelijk lessen in de avonduren. Daarnaast zal je regelmatig deelnemen aan voorstellingen die vooral zullen plaatsvinden in het theater van Landstede MBO.

Persoonlijke begeleiding

We beginnen je opleidingstraject met een uitgebreid gesprek en we maken duidelijke afspraken. Ook maken we voor elke periode een heldere planning. Tijdens de opleiding kijken we natuurlijk voortdurend of de afspraken, de manier van leren, het tempo en het doel nog kloppen. Je krijgt gedurende je opleidingstraject een vaste coach met wie je nauw contact houdt.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een vmbo-diploma gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl)
 • Een havo- of vwo-diploma.
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Aanvullende toelatingseisen

 • Technische en fysieke vermogen om kunstuiting te kunnen uitvoeren en creatieve en artistieke aanleg

Aantal beschikbare opleidingsplaatsen (numerus fixus)

 • De numerus fixus voor het schooljaar 2019-2020 wordt binnenkort bekend gemaakt.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel Plaatsingsgesprek
 • Auditie
 • Creatief portfolio (digitaal)

Auditiedagen

Nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding, word je uitgenodigd voor een plaatsingsgesprek. Aan het eind van het plaatsingsgesprek ontvang je informatie over de auditie. De auditie vormt, naast het plaatsingsgesprek en de opdracht een onderdeel van de plaatsingsprocedure.

De audities vonden plaats op zaterdag 17 februari. Nieuwe datum volgt.

Tijdens de auditie voor de opleiding Musicalperformer laat je zien wat je op het gebied van dans, drama en zang in huis hebt:
- Zang: voordragen musicalnummer
- Dans: leren groepschoreografie (klassiek ballet en jazz)
- Drama: houden monoloog
- Drama: speloefeningen

Het is belangrijk dat je je goed voorbereidt op deze auditie. Ter informatie kun je hier alvast de volledige instructies downloaden, inclusief de zangnummers en monologen waaruit je kunt kiezen.

In de informatie die je ontvangt aan het eind van het plaatsingsgesprek lees je ook wat je wat je verder mee moet nemen aan kleding, eten en drinken.

Studiekosten

Voor je mbo-opleiding betaal je jaarlijks lesgeld wanneer je 18 jaar of ouder bent. Het Ministerie van OCW stelt jaarlijks de hoogte van dit bedrag vast. Voor het studiejaar 2018-2019 is dit €1.137,-. Dit bedrag is exclusief leermiddelen zoals boeken, danskleding, dansschoenen, make-up, een laptop. Voor meer informatie over de studiekosten kun je bellen met 088-850 89 57.

Vervolgopleiding

Een hbo-opleiding, zoals:

 • Dansopleiding
 • Muziekopleiding (conservatorium, popacademie)
 • Docentenopleiding in Dans, Muziek of Theater
 • Hogeschool voor de Kunsten


Locatie
Dokterspad 2
Dokterspad 2
8025AW
Zwolle
088-850 8100

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.