Leidinggevende Team/Afdeling/Project

Elke organisatie wil enthousiaste, betrokken medewerkers en een leuke werksfeer, waarin ook nog eens efficiënt en veilig gewerkt wordt. Op die manier haal je goede resultaten en hebben projecten meer kans van slagen. Ga of wil jij leidinggeven in jouw (toekomstige) baan? Dan is Leidinggevende Team/Afdeling/Project jouw opleiding. Het maakt niet uit in welk vakgebied je zit: van commercie, winkel, zorg, bouw, callcenter, uitzendbranche tot techniek: jij leert hier hoe je mensen aanstuurt en zorgt dat ze optimaal samenwerken.Leerweg
BOL
Duur
1 jaar
Niveau
4
Plaats
 • Beroep
 • Opleiding
Mensen instrueren, motiveren en voortgang bewaken

Meestal voer je je leidinggevende taken uit naast je 'gewone' werk. Je leert in deze opleiding hoe je mensen instrueert, motiveert, coacht en de voortgang van het werk in de gaten houdt. Ook leer je hoe je een project begeleidt en dat de doelen worden gehaald. Het mooie aan de opleiding is dat je deze volgt met studenten uit andere vakgebieden. Het is heel leerzaam om te zien hoe de zaken in andere branches aangepakt worden. Ook krijg je gastcolleges van ervaren managers en ga je op bezoek bij organisaties.Je sterke punten

Je bent een professional in je eigen vakgebied. Je bent sociaal en weet helder te communiceren. Ook ben je gedisciplineerd, betrouwbaar en heb je een helikopterview. Als leidinggevende heb je een voorbeeldfunctie en daar ben jij je goed van bewust. Je durft knopen door te hakken en als een beslissing eenmaal genomen is, kun jij daar verantwoording over afleggen.

Aan het werk
 • Je geeft direct leiding aan medewerkers/projecten
 • Je voert uit en/of levert een bijdrage aan het personeelsbeleid (HRM)
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

De opleiding is verdeeld in vier periodes. De eerste twee periodes ben je grotendeels op school te vinden. In die periodes volg je theoretische lessen, maar voer je vooral ook veel projecten uit. Dit doe je in groepen. Zo leer je ook samenwerken, proactief te zijn, taken te verdelen, te overleggen en werkafspraken te maken.

In die eerste twee periodes krijg je ook de generieke vakken Nederlands, Engels en rekenen. We proberen die generieke vakken in periode 3 af te ronden met examens.
In periode 3 en 4 doe je je BPV (stage). Hierover lees je meer onder het kopje ‘Beroepspraktijkvorming en praktijkleren’.

Persoonlijke begeleiding

Tijdens je opleiding heb je een vaste coach. Deze begeleidt je richting het diploma. Aan hem of haar kun je jouw vragen kwijt over de opleiding, maar ook over jou persoonlijk. Om je goed te kunnen ondersteunen, verwachten we een open communicatie over en weer.

Beroepspraktijkvorming en praktijkleren

In periode 3 en 4 doe je je BPV (stage). Die begint halverwege periode 3. Het eerste deel van de BPV is bedoeld om kennis te maken met het bedrijf en de medewerkers. Na enkele weken ga je aan de slag met de opdrachten. Dit zijn ‘voorwaardelijke opdrachten’: deze moet je afsluiten voordat je aan het praktijkexamen (proeve van bekwaamheid) kunt beginnen.
Vanaf periode 4 (de laatste periode van het schooljaar) richt je je op die proeve van bekwaamheid. Dit praktijkexamen doe je tijdens je BPV en hiermee laat je zien een beginnend beroepsbeoefenaar te zijn. Daarnaast werk je tijdens je BPV gewoon mee binnen de organisatie.

De BPV is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Een docent van school zal in het begin van de BPV op bezoek komen. En als jij of je BPV-begeleider dat nodig vinden, kan dat later natuurlijk nog een keer. Tijdens de BPV voer je het vakgerichte examen uit: de proeve van bekwaamheid. Dit zijn opdrachten die aansluiten op de verschillende werkprocessen, waarin je laat zien dat je een beginnend beroepsbeoefenaar bent. De proeve van bekwaamheid wordt beoordeeld door de BPV-beoordelaar en een beoordelaar van school.
Aan het eind van de BPV is er over jou een verantwoordingsgesprek. Hiermee sluit je je vakgerichte examens af. Voor een goede BPV is het belangrijk dat er een goede en open communicatie is tussen jou, de organisatie en ons.

Je kunt je BPV alleen doen bij een door de S-BB erkende organisatie. Wil je je BPV doen bij een organisatie die geen erkenning heeft? Dan moet die erkenning eerst aangevraagd worden bij S-BB (www.s-bb.nl). Dat aanvragen kan wel een tijdje duren. Wij kunnen je daar meer over vertellen en er eventueel bij helpen.

Voorafgaand aan je BPV krijg je een BPV-gids. Daarin staat helder beschreven wat je moet weten.

Beroepsgericht leren

Naast de theoretische lessen werk je in groepen aan projecten, die je soms ook buiten school uitvoert. Onderwerpen die tijdens die projecten aan bod komen zijn onder andere taken en stijlen van leidinggeven, communiceren, instrueren en motiveren, controleren van processen, evalueren en reflecteren.

Keuzedelen

Aan het begin van de opleiding maak je met je coach een keuze voor een keuzedeel. De keuzedelen kunnen per jaar verschillen. Aan het begin van de opleiding vertellen wij uit welke keuzedelen je kunt kiezen en wat deze inhouden, zodat je een goede keuze kunt maken.

Samenwerkingspartners

In een onderzoek in het schooljaar 2017-2018 gaven studenten en organisaties aan erg positief te zijn over de kwaliteit van deze opleiding. Organisaties die BPV aanbieden, gaven aan graag meer studenten van deze opleiding te willen als stagiaires. We gaan dan ook ons best doen een nauwe samenwerking aan te gaan met voor jou interessante organisaties.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een afgeronde mbo niveau 3- of 4-opleiding

Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel Plaatsingsgesprek

Studiekosten

De kosten van de opleiding bestaan uit:

 • Lesgeld
 • Lesmateriaal, excursies, workshops, gastcolleges
 • Eigen laptop

Voor informatie over de studiekosten van de opleiding kun je bellen met:
088-8508400 (Zwolle)

Vervolgopleiding

Opleidingen en cursussen op hbo-niveau, zoals:

 • Personeel en Organisatie
 • Leisure Management
 • Small Business en Retailmanagement
 • HBO Toegepaste Psychologie
 • HBO Security Management
 • Politie, Koninklijke Marechaussee of Douane


Locatie
Fuchsiastraat 1
Fuchsiastraat 1
8013ZC
Zwolle
088-850 8400