Handhaver Toezicht & Veiligheid (KMar)

Orde & Veiligheid

Als handhaver werk je aan de leefbaarheid en veiligheid in bijvoorbeeld een woonwijk, openbaar vervoer of natuurgebied. Je surveilleert in de openbare ruimte in uniform en treedt waar nodig corrigerend op. Met jouw communicatieve vaardigheden weet je lastige en agressieve personen te kalmeren en escalaties te voorkomen. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor jouw fysieke en mentale weerbaarheid.Leerweg
BOL
Duur
3 jaar
Niveau
3
Plaats
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
In uniform surveilleren op straat

Je bent als handhaver medeverantwoordelijk voor het toezicht en de veiligheid in de openbare ruimte. Zo draag je bij aan de leefbaarheid van de plaats waar je werkt. Als handhaver mag je sanctionerend optreden, werk je mee aan projecten over buurtpreventie, rapporteer je over incidenten en geef je voorlichting.

HTV-KMar

Naast de opleiding Handhaver Toezicht & Veiligheid (HTV) kun je op de locatie in Zwolle de opleiding volgen met het arrangement Koninklijke Marechaussee. Hierbij werken we nauw samen met de Koninklijke Marechaussee.

Er is een beperkt aantal plaatsen voor dit arrangement. Om in aanmerking te komen voor dit arrangement kijken wij tijdens de opleiding naar je werk-, beroepshouding, discipline, fitheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Laat je dit zien, dan kom jij in aanmerking om stage te lopen bij de KMar en heb je de mogelijkheid om na de opleiding te solliciteren voor de opleiding tot Algemeen Opsporingsambtenaar bij het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee.

 Je sterke punten

Je houdt je hoofd koel en aarzelt niet om in te grijpen als dat nodig is. Je bent flexibel, stressbestendig, integer en bovenal communicatief vaardig. Je kunt goed contacten leggen met burgers uit verschillende doelgroepen. Je hebt voldoende inlevingsvermogen.

Aan het werk
 • Je houdt toezicht in het publieke domein.
 • Je biedt service en verleent hulp.
 • Je bevordert de veiligheid en leefbaarheid.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

Tijdens je studie besteed je veel tijd aan de theoretische kennis en praktische vaardigheden die een handhaver nodig heeft om zijn werk te kunnen doen. Dat betekent dat er aandacht is voor juridische vraagstukken, communicatieve vaardigheden, fysieke- en mentale fitheid en keuzedelen. Je werkt ook aan jouw sociaal-maatschappelijke vaardigheden. Dat doen we met onderdelen, zoals Loopbaan en Burgerschap, Nederlands, Engels en rekenen.

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren

Er worden activiteiten zowel binnen school als in de praktijk georganiseerd. In alle leerjaren maakt de BPV (stage) een wezenlijk onderdeel uit van de opleiding. Omdat we je opleiden voor een onregelmatig beroep vinden veel activiteiten plaats op onregelmatige tijdstippen en plaatsen. Wij denken dat je op die locaties en tijdstippen op de meest realistische manier het meeste kunt leren.

Persoonlijke begeleiding

We beginnen je opleidingstraject met een uitgebreid plaatsingsgesprek en over alles maken we vooraf duidelijke afspraken die we vastleggen in de persoonlijke digitale leeromgeving van Landstede, elektronisch talentvol ontwikkelen (e-TO). Tijdens de opleiding kijken we natuurlijk voortdurend of de afspraken, de manier van leren, het tempo en het doel nog kloppen. Wanneer het nodig is, stellen we het plan bij. Je krijgt gedurende je opleidingstraject een coach met wie je nauw contact houdt.

Beroepsgericht leren

In elk beroepenveld heb je allerlei competenties nodig. Bij ons ga jij je daarin bekwamen. Dit doe je vooral in de praktijk. Je bekijkt bij elke competentie welke (praktische) kennis je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste vaardigheden (competenties) inzetten. Je wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar en de examinering gedurende de opleiding richt zich op de werkprocessen. Tijdens coachgesprekken beoordelen we je voortgang in jouw ontwikkeling tot beginnend handhaver. Om te bepalen of je voldoende leert, vragen we je steeds meer jezelf te beoordelen over hoe je iets hebt gedaan, welke resultaten je kunt halen en wat je ervoor nodig hebt om de resultaten te bereiken.

Activiteiten in de praktijk

Binnen dit Landschap maak je kennis met beveiligers, politie, handhavers/toezichthouders en Defensiemedewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor het houden of krijgen van een veilige omgeving. Met hen organiseren we gedurende de opleiding verschillende activiteiten.

Officiële samenwerkingspartners

De HTV-opleiding werkt o.a. nauw samen met de Koninklijke Marechaussee en de Veiligheidsacademie Noordwest-Veluwe. Door de (jarenlange) samenwerking met deze instanties is er een goede afstemming tussen de opleidingen en het werkveld. We kunnen hierdoor ook sneller inspelen op veranderingen in de markt, wat voordelen voor jou als student oplevert. Daarnaast bieden deze instanties uitdagende stageplaatsen.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een vmbo-diploma theoretische leerweg (tl),kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of havo.
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Aantal beschikbare opleidingsplaatsen (numerus fixus)

 • Harderwijk: HTV: 20
 • Zwolle: HTV: 52 
 • Zwolle: HTV met Kmar-arrangement: 30 
 • Werkwijze: plaatsing op volgorde van aanmelden.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel plaatsingsgesprek met elevatorpitch.
 • Locatiegebonden intakeactiviteiten.

Het leerbedrijf binnen deze branche kan voorafgaand aan werk of beroepspraktijkvorming (BPV) vragen om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG). Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op de site van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: https://watdevog.nl/#wat-de-vog.

Studiekosten

Voor informatie over studiekosten kun je bellen met:
088-850 79 19 (Harderwijk)
088-850 84 00 (Zwolle)

Globaal moet je rekening houden met kosten voor lesmateriaal, uniform en levensreddend handelen. Specifiek wordt dit toegelicht tijdens een voorlichting op school of je kunt bellen met bovenstaand nummer.

Aan het begin van de opleiding is er een introductiekamp voor studenten van HTV Zwolle. Hier kun je jouw medestudenten en het docententeam beter leren kennen. Meedoen aan dit introductiekamp is niet verplicht, maar we raden het wel aan.

Na deze opleiding kun je bijna iedere niveau 4-opleiding volgen, bijvoorbeeld:

 • Verschillende domeinen als Handhaver
 • Doorstoommogelijkheden naar mbo-niveau 4
 • Diverse veiligheidsorganisaties, zoals Douane, Belastingdienst, Politie etc.


Locatie
Ossenkamp 8
Ossenkamp 8
8024 AE
Zwolle

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.