Technicus Mechatronica Systemen

Mechatronica

Liften, machines in fabrieken, bandtransportsystemen: dit soort apparaten bestaan eigenlijk uit meerdere losse componenten die slim 'samenwerken'. Ze maken vaak gebruik van allerlei soorten technieken, zoals elektrotechniek, hydrauliek, besturingstechniek, meet- en regeltechniek. Als Technicus Mechatronica Systemen denk jij dit soort apparaten uit en je bent bij het hele productieproces betrokken: van idee, ontwerp tot ingebruikname. Jij hebt verstand van veel soorten technieken. Daardoor ben jij een veelzijdige technicus die voor elke uitdaging een goede oplossing kan verzinnen en uitwerken.Leerweg
BOL/BBL
Duur
3 jaar
Niveau
4
Plaats
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Geen techniek kent nog geheimen voor jou

Is een apparaat klaar? Dan zorg je er vaak voor dat deze op de uiteindelijke locatie wordt afgebouwd en getest. Je hebt meestal een zelfstandige functie, waarbij je collega’s kunt aansturen. Ook onderhoud je vaak het contact met de klanten. Je zorgt bovendien dat het werk gezond en veilig gebeurt, en dat de kwaliteit van het allerhoogste niveau is.

Na deze opleiding kun je werken bij elektrotechnische bedrijven en metaalbedrijven die gespecialiseerd zijn in industrie en apparatenbouw. Dit kunnen kleine en heel grote bedrijven zijn. Soms maken ze halffabricaten, soms een compleet eindproduct. Het kan zijn dat je een groot deel van de tijd werkt in de werkplaats van je eigen werkgever.Je sterke punten

Je bent technisch, analytisch en creatief in het vinden van oplossingen. Je bent een doorzetter: je geeft niet op voor de installatie werkt zoals het hoort. Je durft zelf beslissingen te nemen, maar bent ook een echte teamplayer. Je plant, houdt de kwaliteit in de gaten en voelt je verantwoordelijk voor veilig werken. Daarvoor volg je de procedures en voorschriften. Je onderhoudt contacten met leidinggevenden en opdrachtgevers, weet ingewikkelde zaken goed uit te leggen en kunt collega’s aansturen.

Aan het werk
 • Je vervaardigt elektrotechnische en mechatronische (deel)producten.
 • Je begeleidt en stuurt het werkproces.
 • Je controleert en test elektrotechnische en mechatronische (deel)producten.
 • Je installeert en modificeert mechatronische (deel)producten.
 • Je ontwerpt prototypes van mechatronische producten.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

Werkgevers hebben grote behoefte aan veelzijdige mensen, met verstand van verschillende technieken in de machinebouw en die op veel disciplines ingezet kunnen worden. Om ervoor te zorgen dat je flexibel en breed inzetbaar bent, krijg je een brede opleiding aangeboden. Je maakt kennis met verschillende technieken, zoals onder andere hydrauliek, pneumatiek, besturingstechniek, aandrijftechniek, frequentieregelaars en industriële robotica. Je monteert en installeert onder meer schakelkasten voor de machines. Met al die kennis heb je een grotere kans op afwisselender werk.

De manier van lesgeven is erop gericht dat je zelf je ontwikkeling bijhoudt en vormgeeft, gericht op je toekomstige arbeidssituatie en werkzaamheden. Je doet dat door te werken aan beroepstaken die kenmerkend zijn voor het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Je wordt beoordeeld op het hebben van de juiste competenties wat betreft je kennis, vaardigheden en gedrag.

Iedereen leert hierbij op zijn eigen manier. Wij bieden daarom allerlei verschillende werkvormen aan. Leren kan zowel in groepjes als individueel, door workshops en colleges, via theorie en praktijkopdrachten. In de opleiding krijg je vakken als Nederlands, moderne vreemde talen, rekenen en Leren Loopbaan en Burgerschap, maar ook ondersteunende lessen die horen bij de kerntaken.

Persoonlijke begeleiding

Jij bent zelf verantwoordelijk voor je ontwikkeling en voor wat je leert. Met je coach bespreek je je studievoortgang en je planning. Ook kun je bij je coach terecht met vragen over studieaangelegenheden en met persoonlijke zaken.

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren

Binnen Landstede MBO staat leren in en van de praktijk centraal. Een groot deel van de BOL-opleiding breng je door in de praktijk door BPV (stage). Bij de BPV is er sprake van een lint-BPV of een blok-BPV. Beroepspraktijkvorming vindt plaats gedurende alle schooljaren.

De BBL-opleiding kun je volgen als je naast de opleiding een arbeidsovereenkomst hebt voor minimaal 16 uur per week of meer bij een SBB erkend leerbedrijf. Daarnaast kom je 1-2 dagen per week naar school. Welke dagen dit zijn hoor je aan het begin van de opleiding omdat deze wisselen. Op school werk je veelal aan praktijkopdrachten uit het beroepsveld.

Specialiseren

Bij alle opleidingen werken we met keuzedelen. Hierdoor kun je je verbreden of verdiepen in jouw vakgebied.

Techniek is breder dan je denkt

Er zijn heel veel verschillende functies binnen deze sector. Zo kun je aan de slag binnen de productie, maar je kunt je ook verdiepen in de ontwerpkant. In beide gevallen komt je creativiteit je heel goed van pas. Tijdens de opleiding word je getraind in technische vaardigheden, leidinggeven, uitvoeren en samenwerken. Techniek is dus meer dan alleen technische dingen doen.

Werken met ‘echte’ projecten

Bij Landstede MBO vinden wij het belangrijk dat je je aangeleerde vaardigheden ook kunt toepassen in het bedrijf. Onze ‘echte’ projecten houden in dat je op basis van een vraag uit het bedrijfsleven een product leert produceren en presenteren. Dit doe je in groepsverband, omdat je dan ook leert werken met collega’s. Binnen de opleidingen verschilt het startmoment van deze ‘echte’ projecten.

Extra certificaten halen?

Bij ons kun je je diploma aanvullen door naast je opleiding ook extra cursussen te volgen. Zo kun je extra certificaten halen en je bijscholen. Veel certificaten staan hoog aangeschreven binnen de technische markt en geven je extra mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Een voorbeeld van zo`n extra certificaat is het Festo-certificaat, waarmee je kunt laten zien dat je ook over veel pneumatische kennis beschikt.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Diploma Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties niveau 3
 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl) met in je vakkenpakket bij voorkeur de vakken wiskunde en/of natuurkunde.
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel Plaatsingsgesprek, aan de hand van een motivatiebrief en een vragenlijst.
 • Meeloopdag voorafgaand aan het Plaatsingsgesprek.

Studiekosten BOL

Naast de wettelijke bijdrage die je betaalt aan de overheid worden door de school kosten in rekening gebracht. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld boeken/readers, licenties en eventueel gereedschappen en werkkleding. Verder moet je een laptop hebben die geschikt is voor je opleiding. Bij je aanmelding voor de opleiding ontvang je hierover meer informatie.

Bij deelname aan excursies, beursbezoeken en overige buitenschoolse activiteiten worden vooraf opgegeven bedragen in rekening gebracht. Genoemde activiteiten vormen een essentieel onderdeel van je opleiding. Deelname wordt uitdrukkelijk geadviseerd, maar is niet verplicht.

Studiekosten BBL

Voor de BBL-variant van deze opleiding worden de studiekosten door het bedrijf of de Techniek Academie betaald. Dit is exclusief de aanschaf van een voor de opleiding geschikte laptop. Bij je aanmelding voor de opleiding ontvang je hierover meer informatie.

Voor meer informatie over studiekosten kun je bellen met 088-850 7982.

Vervolgopleiding
 • HBO Techniek


Locatie
Westeinde
Westeinde 33
3844DD
Harderwijk
088-850 78 00

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.