Eerste Autotechnicus

Autotechniek

Hou je van auto’s, techniek en een uitdaging op zijn tijd? Als eerste autotechnicus (of eerste automonteur) kun je zelfstandig auto’s repareren en onderhouden. Je spoort storingen en mankementen snel op en verhelpt ze: ook als het gaat om moeilijke reparaties. Je werkt met moderne (meet)apparatuur, zoals digitale testkasten. Je kunt verschillende auto-onderdelen en accessoires (de)monteren. Mogelijk geef je leiding aan een (assistent-)autotechnicus die je helpt bij complexere klussen.Leerweg
BOL/BBL
Duur
2-3 jaar
Niveau
3
Plaats
  • Beroep
  • Opleiding
  • Beoordeling
Zelfstandig onderhoud jij auto's

Tijdens deze opleiding kun je al aan de slag in een garage. Wil je meer weten over bepaalde delen van je werk, dan kun je dat tijdens de opleiding aangeven. Dat kunnen zaken zijn die met commercie of het omgaan met klanten te maken hebben. Of het regelen van de administratie, zodat je daarin sneller je draai vindt. Er zijn veel combinaties mogelijk! Iets doen met verkoop of met techniek? Dat kan ook!

Deze opleiding wordt aangeboden op de locatie van het Morgen College, De Sypel 2 in Harderwijk.Je sterke punten

Je hebt technisch inzicht en bent gek op auto’s. Je kunt zelfstandig werken en geeft niet op wanneer je de oorzaak van een probleem niet kunt vinden. Je voert je werk nauwkeurig uit. Je kunt ook goed leidinggeven en anderen op een heldere manier instructies geven.

Aan het werk
  • Je voert onderhoud uit aan voertuigen of mobiele werktuigen.
  • Je monteert accessoires, doet aanpassingen en maakt de personenauto afleveringsklaar.
  • Je stelt een diagnose aan de personenauto.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

Iedereen leert op zijn eigen manier. Wij bieden daarom allerlei verschillende werkvormen aan. Leren kan zowel in groepjes als individueel, door workshops en colleges, via theorie en praktijkopdrachten. In de opleiding krijg je vakken als Nederlands, moderne vreemde talen, rekenen en Leren Loopbaan en Burgerschap, maar ook ondersteunende lessen die horen bij de kerntaken.

Beroepsgericht leren

De manier van lesgeven is erop gericht dat je zelf je ontwikkeling bijhoudt en vormgeeft, gericht op je toekomstige arbeidssituatie en werkzaamheden. Je doet dat door te werken aan beroepstaken die kenmerkend zijn voor het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Je wordt beoordeeld op het hebben van de juiste competenties wat betreft je kennis, vaardigheid en gedrag.

Persoonlijke begeleiding

Jij bent zelf verantwoordelijk voor je ontwikkeling en voor wat je leert. Met je coach bespreek je je studievoortgang en je planning. Ook kun je bij je coach terecht met vragen over studieaangelegenheden en met persoonlijke zaken.

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren

Binnen Landstede MBO staat leren in en van de praktijk centraal. Een groot deel van de BOL-opleiding breng je door in de praktijk door BPV (stage). Bij de BPV is er sprake van een lint-BPV of een blok-BPV. Beroepspraktijkvorming vindt plaats gedurende alle schooljaren.

De BBL-opleiding kun je volgen als je naast de opleiding een arbeidsovereenkomst hebt voor minimaal 16 uur per week of meer bij een door Innovam erkend leerbedrijf. Daarnaast kom je 1 dag per week naar school. Welke dag dit is hoor je aan het begin van de opleiding omdat deze wisselen. Op school werk je veelal aan praktijkopdrachten uit het beroepsveld.

Specialiseren

Bij alle opleidingen werken we met keuzedelen, hierdoor kun je je verbreden of verdiepen in jouw vakgebied.

Techniek is breder dan je denkt

Er zijn heel veel verschillende functies binnen deze sector. Zo kun je aan de slag binnen de productie, maar je kunt je ook verdiepen in de ontwerpkant. In beide gevallen komt je creativiteit je heel goed van pas. Tijdens de opleiding word je getraind in technische vaardigheden, leidinggeven, uitvoeren en samenwerken. Techniek is dus meer dan alleen technische dingen doen.

Betrokkenheid bedrijfsleven

Bij Landstede MBO vinden wij het belangrijk dat jouw opleiding aansluit bij het bedrijfsleven. De inhoud en vaardigheden van de opdrachten zijn dan ook tot stand gekomen in overleg met het bedrijfsleven. Je leert daarmee vanaf het begin de juiste beroepshouding, kennis en vaardigheden die belangrijk zijn in de beroepspraktijk.

Extra certificaten halen?

Bij ons kun je je diploma aanvullen door naast je opleiding ook extra cursussen te volgen. Zo kun je extra certificaten halen en je bijscholen. Veel certificaten staan hoog aangeschreven binnen de technische markt en geven je extra mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Een voorbeeld van zo`n extra certificaat is het Festo-certificaat, waarmee je kunt laten zien dat je ook over veel pneumatische kennis beschikt.

Toelating

Vooropleidingseisen

  • Diploma Autotechnicus (niveau 2)
  • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen. Dit doen we samen met Innovam.

Verplichte intakeactiviteiten

  • Individueel Plaatsingsgesprek
  • Motivatieopdracht

Studiekosten BOL

Naast de wettelijke bijdrage die je betaalt aan de overheid worden door de school kosten in rekening gebracht. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld boeken/readers, licenties en eventueel gereedschappen en werkkleding. Verder moet je een laptop hebben die geschikt is voor je opleiding. Bij je aanmelding voor de opleiding ontvang je hierover meer informatie.

Bij deelname aan excursies, beursbezoeken en overige buitenschoolse activiteiten worden vooraf opgegeven bedragen in rekening gebracht. Genoemde activiteiten vormen een essentieel onderdeel van je opleiding. Deelname wordt uitdrukkelijk geadviseerd, maar is niet verplicht.

Studiekosten BBL

Voor de BBL-variant van deze opleiding worden de studiekosten door het bedrijf betaald. Dit is exclusief de aanschaf van een voor de opleiding geschikte laptop. Bij je aanmelding voor de opleiding ontvang je hierover meer informatie.

Voor meer informatie over de studiekosten kun je bellen met 088-850 7819.

Locatie
De Sypel 2
De Sypel 2
3842 AE
Harderwijk
088-850 7370

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.