Coördinator Buurt, Onderwijs & Sport

Sport & Bewegen

BOS is de afkorting van Buurt, Onderwijs & Sport. Als BOS-medewerker leer je alles over de maatschappelijke betekenis van sport en bewegen. Bewegen en sporten is voor kinderen een stimulans om gezonder te leven en elkaar te ontmoeten. Door te sporten ontwikkelen kinderen zich beter en leren ze met anderen om te gaan.Leerweg
BOL
Duur
4 jaar
Niveau
4
Plaats
Let op! Aanmelden voor het huidige studiejaar (2020-2021) bij Sport & Bewegen in Zwolle en Harderwijk is helaas niet meer mogelijk, omdat de opleidingen op al onze locaties vol zitten. Je kunt je wel v.a. 1 oktober aanmelden voor studiejaar 2021-2022.

Harderwijk (2021-2022): alleen bij voldoende aanmeldingen.
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Jij krijgt kinderen aan het sporten

Als BOS-medewerker werk je veel in het buurtsportwerk. Je kunt aan de slag als combinatiefunctionaris, buurtsportcoach, pedagogisch medewerker kinderopvang en in de naschoolse opvang. In het basisonderwijs kun je werken als Leraren Ondersteuner Bewegingsonderwijs en Sport (LOBOS), bijvoorbeeld binnen de brede school. Je werkt meestal met jeugd in de leeftijd van 4-19 jaar. Je functioneert vaak in een omgeving waarin je veel moet organiseren en improviseren. Je kunt, afhankelijk van de keuzes die je tijdens de opleiding maakt, ook aan de slag bij sportclubs, zwembaden, fitnesscentra en in het onderwijs.Je sterke punten

Je hebt mensenkennis en een duidelijke mening over bewegen in de samenleving. Je weet een organisatie snel te doorgronden en hebt coördinerende en leidinggevende eigenschappen. Je toont initiatief en je kunt uitvoerende taken combineren met beleidstaken. Je begeeft je net zo gemakkelijk tussen deelnemers aan de sport- en bewegingsprogramma’s als tussen de bestuurders van de school, instelling, club of bond waar je werkt. Je hebt inlevingsvermogen en bent sociaal vaardig, integer en tolerant, maar je bent niet bang om mensen op verkeerd gedrag aan te spreken en je eigen grenzen te bewaken.

Aan het werk
 • Je biedt sport- en bewegingsactiviteiten aan.
 • Je organiseert wedstrijden, toernooien of evenementen.
 • Je voert werkzaamheden uit ten behoeve van de sport- en bewegingsorganisatie.
 • Je coördineert sport- en bewegingsprojecten en voert deze uit.
 • Je biedt een sport- en bewegingsprogramma aan in samenwerking met de buurt, het onderwijs en sport.
Opleidingsinformatie

Persoonlijke begeleiding

Bij Sport & Bewegen willen we jou zo persoonlijk mogelijk door de opleiding helpen. Dit doen we onder meer door veel één-op-één gesprekken, bij ons reflectiegesprekken genoemd, met jou te voeren. Hierdoor is de persoonlijke begeleiding zo goed mogelijk en proberen we de talenten van elke student optimaal te ontwikkelen.

Beroepsgericht leren

Sport & Bewegen werkt met competentiegericht onderwijs. Bij Landstede MBO noemen we dit Talentvol Ontwikkelen. Dit houdt in dat je studeert in je eigen tempo. Er zijn geen tentamens meer, maar je toont zelf je vooruitgang door met bewijzen te komen van de dingen die je doet. In een digitaal portfolio, dat wij bij Sport & Bewegen leermeter noemen, kun jij jouw vooruitgang zien. Nadat je toegelaten bent op de opleiding stroom je in op niveau 3 of 4. Een aantal vakken die je krijgt zijn: Les leidinggeven, theorie en praktijk, EHBO, Nederlands en rekenen. Daarnaast krijg je 4 sporten per periode. Na ongeveer twee jaar is het de bedoeling dat je een uitstroomprofiel kiest, waarop jij je nog twee jaar gaat specialiseren. Daarnaast heb je in je opleiding ook de ruimte om te kiezen voor 4 keuzedelen.

Beroepspraktijkvorming en praktijkleren

Gedurende de opleiding doe je praktijkervaring op tijdens verschillende beroepspraktijkvormingen (BPV = stage). In de eerste fase begin je al met je BPV. Het aantal uren dat je BPV doet wordt geleidelijk opgebouwd in de volgende fase(s).

Keuzedeel Sportspecialisatie

Tijdens je opleiding krijg je, naast je reguliere programma, zogenaamde keuzedelen aangeboden. Met de keuzedelen kun je jouw opleiding verbreden of verdiepen. Eén van de aangeboden keuzedelen is 'Sportspecialisatie instructeur of trainer-coach'. Bij dit keuzedeelspecialiseer jij je als instructeur of trainer-coach in één specifieke sport. Het programma omvat één dagdeel per week theorie en drie uur per week stage. Met het keuzedeel is het mogelijk om een bondsdiploma trainer/coach/instructeur van de betreffende sport te behalen.

Je kunt hierbij denken aan de volgende sportspecialisaties; fitness, gymnastiek, skiën, recreatiesport, tennis, voetbal, basketbal en zwemmen. Voor de sportspecialisatie is het belangrijk dat je een behoorlijke dosis eigen vaardigheden bezit en/of verwerft.

Landstede Sportcentrum als unieke leerwerkomgeving

De locatie van Sport & Bewegen in Zwolle grenst aan het Landstede Sportcentrum, thuishaven van onder andere het eredivisieteam Landstede Basketbal en de belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal, Isala sportgeneeskunde en sportfysiotherapie. Dit betekent dat je niet alleen een sportieve opleiding volgt, maar dat jij je ook midden in een dynamische sportomgeving bevindt. Ook heeft het Landstede Sportcentrum een fitnesscentrum voor de topsporters, studenten en docenten.

Werken met ‘echte’ opdrachten

De opleidingen binnen Sport & Bewegen werken met een eigen projectteam, genaamd ‘SportEve’. Bij SportEve voer je tijdens je opleiding opdrachten van echte opdrachtgevers uit. Dit varieert van het organiseren van een sportdag tot en met het organiseren van activiteiten bij grote (topsport) evenementen. Ook kun je opdrachten voor partners van Landstede MBO uitvoeren.

Topsportpartners

Het Landschap Sport & Bewegen werkt nauw samen met PEC Zwolle, het Centre for Sports & Education en Stichting Topsport Teams Zwolle (Landstede Basketbal). Deze samenwerkingen bieden hele uitdagende BPV-plaatsen (= stage) voor jou als student. Als student Trainer/Coach voetbal kun je bijvoorbeeld bij een jeugdteam van PEC Zwolle assisteren en de nodige ervaring opdoen. Verder kun je betrokken worden bij de video-analyse van de wedstrijden en de trainingen van de spelers die gescout zijn en selectietrainingen volgen. Binnen het Landschap Sport & Bewegen is er de mogelijkheid om een topsporttraject te volgen. Binnen dit traject wordt het onderwijs afgestemd op je trainingstijden en wordt er rekening gehouden met je wedstrijden.

Toelating

Aanmelden voor het huidige studiejaar (2020-2021) bij Sport & Bewegen in Zwolle en Harderwijk is helaas niet meer mogelijk, omdat de opleidingen op al onze locaties vol zitten. Je kunt je wel v.a. 1 oktober aanmelden voor studiejaar 2021-2022.

Vooropleidingseisen

 • Diploma Sport- & Bewegen: Sport & Bewegingsleider (niveau 3)
 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl).
 • Een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4.Een specifiek vakkenpakket is niet noodzakelijk.
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Aanvullende toelatingseisen

 • Benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit
 • Geen eis, wel aanbevolen: In het bezit zijn van zwemdiploma A en B (of nieuwe stijl: zwemdiploma ABC)

Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel Plaatsingsgesprek
 • Intakemiddag (praktijk- en theoriegedeelte)

Plaatsingsprocedure

De opleidingen binnen het Landschap Sport & Bewegen zijn fysiek en pittig. Daarom doe je een sportvaardigheidstest voordat je wordt toegelaten, waarbij jij je eigen sportfolio inlevert. Daarnaast vindt er een plaatsingsgesprek en een opdracht plaats. Op deze onderdelen word je beoordeeld en krijg je een puntenwaardering. Alle studenten die voldoende punten halen, nemen wij aan. Er is dus geen sprake van een loting. Word je aangenomen, dan is het advies om nog een sportmedisch onderzoek te ondergaan. Er is veel interesse voor de opleidingen in dit Landschap. Wil je zeker zijn van deelname aan de sportvaardigheidstest, meld je dan vóór 1 maart 2020 aan.

Studiekosten

Naast het lesgeld heb je kosten voor lesmateriaal, kleding en betaal je een cursistenbijdrage. De extra kosten bedragen ongeveer € 950,-. Daarnaast zijn er mogelijkheden om extra cursussen te volgen. Hiervoor kan een eigen bijdrage gelden. Het bezit van een eigen laptop is aan te bevelen. Voor meer informatie over studiekosten kun je bellen met 088-850 87 00.

Vervolgopleiding

Verschillende hbo-opleidingen, zoals:

 • Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO), richting: Lerarenopleiding
 • Pabo
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • Fysiotherapie
 • Sportkunde


Locaties
Parkweg
Parkweg 4a
3842AD
Harderwijk
088-850 7927

Rechterland 1
Rechterland 1
8024AH
Zwolle
088-850 8000

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.