Financieel Administratief Medewerker

Financiële Beroepen

Alle organisaties moeten hun boekhouding perfect op orde hebben. Alleen dan kunnen ze bijvoorbeeld nagaan of ze winst of verlies maken. En bepalen op welke manier ze beter met het geld kunnen omgaan. Jij helpt hen dat inzicht te krijgen. Je voert gegevens in, beheert geld en archiveert belangrijke documenten. Je houdt bij van wie jouw organisatie of jouw klant geld tegoed heeft en andersom: aan wie nog moet worden betaald.Leerweg
BOL/BBL
BBL alleen in Zwolle
Duur
2-3 jaar
Niveau
3
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Jij maakt de financiële administratie inzichtelijk

Financieel administratief medewerkers zijn nodig in alle branches. Na deze opleiding kun je aan de slag op de financiële administratie van een bedrijf of bij de overheid. Maar je kunt ook werken bij een administratiekantoor, waar je dan werkt voor verschillende klanten.

Zoek je een soortgelijke particuliere opleiding (die je zelf bekostigt)? Kijk dan bij Groei opleidingen.Je sterke punten

Je bent heel precies. ‘Ongeveer’ komt in jouw woordenschat niet voor, zelfs niet in stresssituaties. Je bent handig en nauwkeurig met cijfers, weet ze snel te interpreteren en kunt dat vervolgens ook helder uitleggen, zowel mondeling als schriftelijk.

Aan het werk
 • Je controleert en bewerkt dagboeken.
 • Je doet werk voor het debiteuren- en crediteurenbeheer.
 • Je controleert en bewerkt kwantiteitenregistraties.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

Iedereen leert op zijn eigen manier. Wij bieden daarom allerlei verschillende werkvormen aan. Leren kan zowel klassikaal, in groepjes als individueel, door middel van theorie-, praktijkopdrachten en simulaties. Een deel van je opleiding breng je door in de praktijk, deze beroepspraktijkvorming wordt verdeeld over de leerjaren.

Bij de BBL-opleiding vervangt de werkplek de BPV. De studieduur van de totale opleiding kan verschillen. Afhankelijk van je tempo kun je de studie in minder of meer tijd afronden. Tijdens je opleiding heb je onder andere de volgende vakken: bedrijfsadministratie, bedrijfseconomie, projecten in de vorm van simulaties, rekenen, Nederlands, Engels, Leren Loopbaan en Burgerschap en verdieping Excel.

Persoonlijke begeleiding

Je kunt bij ons rekenen op goede persoonlijke begeleiding. Hiervoor zijn de coachuren en staan persoonlijke gesprekken vast op de agenda. Je houdt een Persoonlijk Ontwikkelingsplan bij waarin precies staat waaraan je gaat werken. Tijdens de opleiding kijken we natuurlijk voortdurend of de afspraken, de manier van leren, het tempo en het doel nog kloppen. Als het nodig is stellen we het plan bij. Dat maakt de opleiding heel duidelijk en doelgericht. We letten ook op je sociale vaardigheden en op het leren samenwerken met anderen, en gaan daarmee aan de slag als dat nodig is. Gedurende je opleiding krijg je een coach die de voortgang van je opleiding samen met jou in de gaten houdt en je persoonlijk begeleidt.

Beroepsgericht leren

Om te kunnen werken in een bedrijf of organisatie heb je allerlei vaardigheden en een bij het beroep passende werkhouding en gedrag nodig. Bij ons ga jij je daarin bekwamen. Dit doe je vooral in de praktijk en tijdens de praktijklessen. Je bekijkt bij elke competentie welke (praktische) kennis je daarvoor nodig hebt. Zo leer je om op elk moment de juiste beslissingen te nemen en de werkzaamheden goed uit te voeren.

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren

Kies je voor de BOL-opleiding? Dan begin je de opleiding met theorie op school met daarnaast praktijk, tijdens simulaties en projecten. Tijdens je opleiding maak je kennis met werken in de praktijk, de BPV (stage). Samen met school vind je een geschikte, erkende BPV-werkplek. Je werkt gedurende die periode bij je BPV-bedrijf.

Bij BBL kies je vanaf de eerste dag voor ‘leren in de praktijk’. Voor BBL is het nodig dat je een betaalde baan hebt bij een leerbedrijf, voor tenminste drie dagen (24 uur) per week. Elke week kom je één dag op school. Hier krijg je vooral veel theorie. Hoe beter je werk aansluit op de opleiding, hoe sneller en soepeler de opleiding zal verlopen.

Voor zowel BOL als BBL geldt dat het BPV-bedrijf of leerbedrijf voor aanvang goedgekeurd moet zijn door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Praktijkervaring opdoen in projectteams

Theorie is belangrijk, maar uiteindelijk gebeurt het in de praktijk. Daarom krijg je bij ons volop gelegenheid om aan echte opdrachten te werken. Dit doe je via stages, maar ook op school. Bijvoorbeeld in het projectteam Praktijk Plaza, dit projectteam werkt vanuit Raalte. Je werkt niet alleen voor verenigingen en non-profit organisaties, maar ook voor andere (commerciële) opdrachtgevers. Opdrachten die je uitvoert zijn bijvoorbeeld het bijhouden van de boekhouding of het verzorgen van de BTW-aangifte voor een klant.

Werken bij Praktijk Plaza is enorm leerzaam, het staat erg goed op je CV en je leert er hoe je omgaat met klanten. Misschien kom je er wel door in contact met mogelijke werkgevers! Bovendien kun je met het uitvoeren van de opdrachten vrijstellingen krijgen voor je opleiding.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Diploma Bedrijfsadministratief Medewerker (niveau 2)
 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl) met in je vakkenpakket wiskunde en/of economie
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel Plaatsingsgesprek
 • Meeloopdag
 • Opdracht over het beroep/opleiding

Studiekosten

Naast het lesgeld heb je kosten voor lesmateriaal en betaal je een bijdrage voor voorzieningen en activiteiten (zoals excursies, kopieën en internetgebruik buiten de lessen). Op alle locaties werken we met laptops. Er is een draadloos netwerk dat maakt dat je in het hele gebouw goed kunt werken. Je krijgt meer informatie over vereiste specificaties en aanschaf van een laptop wanneer je je aanmeldt voor een opleiding. Voor meer informatie over studiekosten kun je bellen met 0800-0245666 (gratis).

Wij bieden onderwijs bij Landstede MBO meer en meer op maat aan. Bespreek met ons je wensen en mogelijkheden.Locaties
Fuchsiastraat 1
Fuchsiastraat 1
8013ZC
Zwolle
088-850 8400

Westeinde
Westeinde 33
3844DD
Harderwijk
088-850 78 00

Zwolsestraat
Zwolsestraat 63a
8101 AB
Raalte
088-850 8200

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.