Business Administration & Control Specialist

Als business administration & control specialist heb je een belangrijke taak. Jij zorgt er namelijk voor dat de boekhouding op orde is. Je weet hoe boekingen werken, hoe het zit met belastingen en bent op de hoogte van relevante regels. Je controleert en beheert financiële gegevens én assisteert bij periodeafsluitingen en de aangifte omzetbelasting.

Leerweg
BOL
Duur
3 jaar
Niveau
4
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Werken met cijfers én adviseren over kengetallen

Maar daar blijft het niet bij. In deze functie wordt communicatie namelijk steeds belangrijker. Jouw leidinggevende verwacht straks dat je gevraagd én ongevraagd advies geeft. Daarvoor heb je brede en actuele kennis nodig van bedrijfsprocessen en moet je bijvoorbeeld goed met geautomatiseerde systemen kunnen werken. En daar ga je tijdens deze opleiding mee aan de slag. Zo weet je straks precies hoe je (financiële) gegevens moet verzamelen, analyseren en verwerken én zorg je ervoor dat je betrokkenen op het juiste spoor zet.

Zoek je een soortgelijke particuliere opleiding (die je zelf bekostigt)? Kijk dan bij Landstede Groei Opleidingen.Je sterke punten

Je houdt niet alleen van cijfers, je zoekt ook naar concrete verbeterpunten. Hiervoor is het belangrijk dat je knelpunten en problemen kunt signaleren en dat je oplossingen kunt aandragen. Want als je verbeterpunten ontdekt, is het ook fijn als deze worden overgenomen door het bedrijf waar je werkt. Of door een opdrachtgever buiten je organisatie. Jij weet precies hoe je dit met de juiste communicatie voor elkaar kunt krijgen.

Aan het werk
 • Je verricht activiteiten voor financieel beheer.
 • Je levert managementinformatie.
 • Je doet verbetervoorstellen m.b.t. geld-, goederen- en informatiebeweging.
 • Je handelt financieel-administratieve taken af.
 • Je verricht werkzaamheden t.b.v. de periodeafsluiting en belastingaangifte.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

Iedereen leert op zijn eigen manier. Wij bieden daarom allerlei verschillende werkvormen aan. Leren kan zowel klassikaal, in groepjes als individueel, door theorie, praktijkopdrachten en simulaties. Een deel van je opleiding breng je door in de praktijk, deze beroepspraktijkvorming verdelen we over alle leerjaren.
De studieduur van de totale opleiding kan verschillen. Afhankelijk van je tempo kun je de studie in minder of meer tijd afronden. Tijdens je opleiding heb je onder andere de volgende vakken: bedrijfsadministratie, bedrijfseconomie, projecten in de vorm van simulaties, rekenen, Nederlands, Engels, Loopbaan en Burgerschap en verdieping Excel.

Persoonlijke begeleiding

Je kunt bij ons rekenen op goede persoonlijke begeleiding. Hiervoor zijn de coachuren en staan persoonlijke gesprekken vast op de agenda. Je houdt een Persoonlijk Ontwikkelingsplan bij waarin precies staat waaraan je gaat werken. Tijdens de opleiding kijken we natuurlijk voortdurend of de afspraken, de manier van leren, het tempo en het doel nog kloppen. Als het nodig is stellen we het plan bij. Dat maakt de opleiding heel duidelijk en doelgericht. We letten ook op je sociale vaardigheden en op het leren samenwerken met anderen, en gaan daarmee aan de slag als dat nodig is. Gedurende je opleiding krijg je een coach die de voortgang van je opleiding samen met jou in de gaten houdt en je persoonlijk begeleidt.

Beroepsgericht leren

Om te kunnen werken in een bedrijf of organisatie heb je allerlei vaardigheden nodig, maar ook een werkhouding en gedrag die passen bij het beroep. Wij schenken daar veel aandacht aan. Dit doe je vooral in de praktijk en tijdens de praktijklessen. Je bekijkt bij elke competentie welke (praktische) kennis je daarvoor nodig hebt. Zo leer je om op elk moment de juiste beslissingen te nemen en de werkzaamheden goed uit te voeren.

Beroepspraktijkvorming (BPV) en praktijkleren

Binnen Landstede MBO staat leren in en van de praktijk centraal. Als je een BOL-opleiding doet, doe je praktijkervaring op tijdens de BPV (= stage). Je werkt dan in een bedrijf of organisatie. Ook in het eerste jaar maak je al kennis met de praktijk tijdens een stage. In totaal loop je tijdens je opleiding zo’n 900 tot 1.200 uur stage. In overleg met je coach zoek je zelf een geschikt stagebedrijf, of krijg je hulp van school. Ook een stage in het buitenland is bij sommige opleidingen mogelijk.

Kies je voor een BBL-opleiding, dan werk je minimaal 24 uur en kom je één dag per week naar school.

Praktijkervaring opdoen in projectteams

Theorie is belangrijk, maar uiteindelijk gebeurt het in de praktijk. Daarom krijg je bij ons volop gelegenheid om aan echte opdrachten te werken. Dit doe je via stages, maar ook op school. Bijvoorbeeld in het projectteam Praktijk Plaza, dit projectteam werkt vanuit Raalte. Je werkt niet alleen voor verenigingen en non-profit organisaties, maar ook voor andere (commerciële) opdrachtgevers. Opdrachten die je uitvoert zijn bijvoorbeeld het bijhouden van de boekhouding of het verzorgen van de BTW-aangifte voor een klant.

Werken bij Praktijk Plaza is enorm leerzaam, het staat erg goed op je CV en je leert er hoe je omgaat met klanten. Misschien kom je er wel door in contact met mogelijke werkgevers! Bovendien kun je met het uitvoeren van de opdrachten vrijstellingen krijgen voor je opleiding.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een vmbo-diploma gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl) met in je vakkenpakket wiskunde en/of economie.
 • Een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo.
 • Een niveau 3 mbo-opleiding, bij voorkeur diploma Allround Assistant Business Services.
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel plaatsingsgesprek.

Studiekosten

Naast het lesgeld heb je kosten voor lesmateriaal en betaal je een bijdrage voor voorzieningen en activiteiten. Op alle locaties werken we met laptops. Er is een draadloos netwerk dat maakt dat je in het hele gebouw goed kunt werken. Je krijgt meer informatie over vereiste specificaties en aanschaf van een laptop wanneer je je aanmeldt voor een opleiding. Voor meer informatie over studiekosten kun je bellen met 0800-0245666 (gratis).

Vervolgopleiding

Opleidingen en cursussen op hbo-niveau, zoals:

 • Accountancy
 • Bedrijfseconomie/ Finance & Control
 • Management Economie & Recht
 • Lerarenopleiding Economie
 • Makelaardij & Vastgoed


Locaties
Fuchsiastraat 1
Fuchsiastraat 1
8013ZC
Zwolle
088-850 8400

Westeinde
Westeinde 33
3844DD
Harderwijk
088-850 78 00

Zwolsestraat
Zwolsestraat 63a
8101 AB
Raalte
088-850 8200

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.