Zelfstandig Medewerker Dierverzorging

Jij verzorgt dieren en hun leefomgeving op bijvoorbeeld een kinderboerderij, een veehouderij, in een dierenspeciaalzaak of op een manege. Jij voert de dieren en reinigt en ontsmet hun verblijven. Dit werk doe jij helemaal zelfstandig en je neemt ook regelmatig het initiatief voor bepaalde werkzaamheden.

Leerweg
BOL
Duur
3 jaar
Niveau
3
Plaats

Voorheen: Vakbekwaam Medewerker Dierverzorging

 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Zelfstandig verzorg jij de dieren en zorg jij voor een perfecte leefomgeving

Met deze opleiding kun je op allerlei plekken terechtkomen waar beroepsmatig met (gezelschaps)dieren gewerkt wordt. Je krijgt een brede basis, maar je krijgt ook ruimte om je in bepaalde aspecten te verdiepen. Wil je het liefst werken in een winkel? Dan kun je hiervoor aanvullende onderdelen volgen om meer commerciële kennis te krijgen. Zo zijn er combinaties mogelijk met veel vakgebieden. Welke combinatie dat voor jou is, hangt af van jouw interesses en toekomstwensen!Je sterke punten

Je houdt enorm van dieren. Hun welzijn staat voor jou centraal. Je voelt je verantwoordelijk voor wat je doet. Dat betekent dat je stipt je werk uitvoert en eventuele problemen met dieren snel doorgeeft. Je kunt prima onder een leidinggevende werken en je steekt graag je handen uit de mouwen.

Aan het werk
 • Je draagt zorg voor dieren.
 • Je zorgt voor informatieoverdracht.
 • Je begeleidt de voortplanting van dieren.
 • Je speelt in op de wens van de klant of het publiek.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

De lesstof sluit aan op de vaardigheden die horen bij het beroep dat je wilt gaan uitoefenen. Je zult veel zaken met elkaar of zelfstandig moeten regelen en verwerken. We bieden de lessen beroepsgericht aan, waarbij we specialisten en leerbedrijven uit de praktijk inzetten. De algemene vakken volg je klassikaal met studenten van andere groene opleidingen. Soms krijg je deze vakken in aparte lessen, soms komt de lesstof aan bod tijdens projecten of in vakgerichte lessen. De projecten en opdrachten hebben te maken met het vak dat je later wilt uitoefenen. Je volgt ze in kleinere groepen, bijvoorbeeld in de vorm van groepswerk, presentaties of praktijkdemonstraties. De algemene vakken bestaan onder andere uit Nederlands, Engels, rekenen, administratie, economie en biologie. Je kunt tevens een BHV-certificaat halen.

Persoonlijke begeleiding

Alle studenten hebben een eigen coach. Deze coach is tevens jouw vakdocent. Dat heeft als voordeel dat jouw coach zich goed kan inleven in jouw beroepspraktijkvorming en je ontwikkeling in het vakgebied.

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Je doet praktijkervaring op bij verschillende bedrijven, soms één dag per week en soms hele weken. Bovendien ga je in het tweede leerjaar op blokstage, ook weer bij verschillende bedrijven en is er de mogelijkheid BPV (stage) in het buitenland uit te voeren. Je zoekt zelf actief naar een geschikte BPV-plek. Mocht je zelf geen geschikte plek kunnen vinden, dan helpt school hierbij. We werken tijdens de hele opleiding nauw samen met het bedrijfsleven. Het kan dus zijn dat je sommige onderdelen van je opleiding, zoals workshops en trainingen, tegelijkertijd volgt met cursisten uit het bedrijfsleven. Bovendien nodigen we regelmatig mensen uit het vakgebied uit voor een gastcollege en ga je op excursies. Ook na je opleiding, in je werk, kun je trainingen of cursussen volgen bij Landstede.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een niveau 2 mbo-diploma, bij voorkeur diploma Medewerker Dierverzorging
 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl).
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel plaatsingsgesprek

Studiekosten

Naast het lesgeld heb je kosten voor lesmateriaal en betaal je een bijdrage voor voorzieningen en activiteiten, zoals gastlessen, excursies, kopieën en internetgebruik buiten de lessen. Deze kosten bedragen jaarlijks circa € 250,-. Voor meer informatie over studiekosten kun je bellen met 088-850 82 00.

Locatie
Zwolsestraat
Zwolsestraat 63a
8101 AB
Raalte
088-850 8200

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.