Sociaal Werk

Welzijn

Bij Landstede MBO kun je binnen Sociaal Werk kiezen voor twee profielen: Sociaal Cultureel Werker Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener Wil jij mensen zelf laten ontdekken hoe ze kunnen meedoen in de samenleving? Dat doe je als sociaal werker. Wat je precies doet, en hoe: dat hangt af van je werkplek en van de mensen voor wie je werkt. Je geeft ze persoonlijk advies en organiseert activiteiten waarmee ze hun leef- en woonomgeving verbeteren. Je ondersteunt hen om zelf de handen uit de mouwen te steken. Je activeert, enthousiasmeert en brengt instellingen en je doelgroep met elkaar in contact. Hierdoor heb je te maken met hulpverleners, de gemeente, politie, familie en andere personen of partijen rondom je doelgroep. Ook hen betrek je bij een oplossing, project of evenement.Leerweg
BOL/BBL
Duur
3 jaar
Niveau
4
Plaats
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Help mensen ontdekken hoe ze kunnen meedoen

Onze opleidingen voor sociaal werker zijn breed opgezet. Je kunt er mee op veel verschillende plekken werken. Om een paar voorbeelden te noemen: gemeentes, zorg- en welzijnsorganisaties, een centrum voor werk en inkomen, het vluchtelingenwerk, justitiële inrichtingen, slachtofferhulp, jongerencentra, de buitenschoolse opvang, poppodia en sociale wijkteams.Sociaal Cultureel Werker

Als sociaal cultureel werker help je mensen hun weg te vinden in de samenleving en hun kansen en talenten te benutten. Dat doe je met projecten en activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, recreatie, sport en educatie. Je weet mensen te activeren, enthousiasmeren en samen te brengen. In deze opleiding ligt de nadruk op het woordje ‘sociaal’: je leert alles over menselijke relaties en tegen welke problemen ze kunnen aanlopen als het gaat om geld, vrijetijdsbesteding, opleiding, relaties, recht, zingeving, wonen, werk en gezondheid.

Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener

Als sociaal maatschappelijk dienstverlener zorg jij dat mensen niet buiten de maatschappij komen te staan. Dat doe je door advies te geven over regelingen en procedures en ze in contact te brengen met de juiste hulpverleners. Jij luistert en analyseert de problemen van je doelgroep en helpt hen bij het zoeken van een oplossing. De vragen kunnen gaan over bijvoorbeeld uitkeringen, gezinsproblemen, geld en noem maar op. Vaak heel gevoelige onderwerpen, maar jij weet een goede vertrouwensband op te bouwen met je doelgroep. Kun je het probleem niet zelf oplossen? Dan verwijs je door naar andere instanties. Het hebben van een netwerk is onmisbaar. Daardoor kan jij als professional de doelgroep leren om op eigen benen te staan.

Je sterke punten

In dit vak werk je met en voor mensen. Het is ontzettend belangrijk dat je goed kunt communiceren en sterk bent in het leggen en onderhouden van contacten. Je bent een positief en ondernemend type en hebt een open houding. Je staat stevig in je schoenen, kunt goed luisteren, hebt veel inlevingsvermogen, voelt je betrokken en weet van aanpakken. Ook bij ingewikkelde problemen kun je het overzicht bewaren en kom je met concrete oplossingen. Respect, integriteit en assertiviteit zijn woorden die op jou van toepassing zijn. Dit alles doe je vol enthousiasme en door samen te werken met anderen.

Aan het werk
 • Je werkt aan de aanpak van sociale problematiek.
 • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid.
 • Je ondersteunt doelgroepen bij maatschappelijke participatie.
 • Je ondersteunt (individuele) cliënten bij sociaal maatschappelijke vragen/problemen.
Opleidingsinformatie

Opzet van de opleiding

Iedereen leert op zijn eigen manier. Wij bieden daarom de opleiding zo veel mogelijk op maat aan, met allerlei verschillende werkvormen. In het eerste leerjaar ontdek je wat je toekomstige werk inhoudt, en weet je daarmee goed je leerdoelen te formuleren. Dit is een vakgebied waarbij jij het instrument bent. Het is dus heel belangrijk dat je ook jezelf goed leert kennen: je sterke punten, maar ook je minder sterke kanten of zelfs je valkuilen. In het eerste jaar krijg je 700 tot 1000 uren les op school verdeeld over 4 of 5 lesdagen. Daarnaast kan je stagelopen. Dit is in overleg met je opleiding.

Naast de kerntaken krijg je ook Nederlands, Engels, rekenen en het vak Loopbaan en Burgerschap. Tijdens de opleiding kan je je specialiseren in een keuzedeel. In het tweede en derde jaar ga je verder de diepte in. Je loopt meer stage en krijgt minder les. Je doet het hele jaar door beroepspraktijkvorming (BPV = stage). We werken nauw samen met diverse organisaties en instellingen uit de branche.

Beroepspraktijkvorming

Een beroep leer je vooral in de praktijk. Daarom neemt de beroepspraktijkvorming een belangrijk deel van de opleiding in beslag. Het doel van jouw BPV (beroepspraktijkvorming) is dat jij de theorie leert koppelen aan, en toepassen in de praktijk, om zo als beginnend beroepsbeoefenaar je werk volwaardig te kunnen uitoefenen. Ook voeren we projecten uit in een (gesimuleerde) praktijksituatie.

Persoonlijke begeleiding

Samen met jou bekijken we je leertempo, je manier van leren en wat je leert. Hierover maak je afspraken met je coach.
Je werkt zowel in groepjes als individueel. De ene keer doe je een workshop, de andere keer volg je een instructie. Je krijgt theorie en voert praktijkopdrachten uit. Mocht er behoefte zijn aan extra ondersteuning of extra uitdaging, dan wordt daar naar gekeken.

Beroepsgericht leren

In de beroepspraktijk heb je competenties nodig, hier werk je aan zowel binnen school als in de beroepspraktijk. Je bekijkt bij elke competentie welke (praktische) kennis je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste dingen doen en weet je ook waarom. Door te werken met de combinatie van leerwerkprestaties en beroepspraktijkvorming stomen wij je klaar als beginnend beroepsbeoefenaar.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl).
 • Een geldig overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4.
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel Plaatsingsgesprek

Studiekosten

Naast het lesgeld heb je kosten voor lesmateriaal en betaal je een bijdrage voor voorzieningen en activiteiten zoals excursies en lesmateriaal. Voor meer informatie over studiekosten kun je bellen met de administratie van de opleiding via 0800-0245666 (gratis).

Vervolgopleiding

Verschillende hbo-opleidingen, zoals:

 • Pedagogiek
 • Social Work (SW)
 • Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD)
 • Cultureel Maatschappelijke Vorming (CMV)
 • Daarnaast biedt deze opleiding de mogelijkheid om door te stromen naar de politie.


Locatie
Dokterspad 2
Dokterspad 2
8025AW
Zwolle
088-850 8100

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.