Maatschappelijke Zorg en Verzorgende Individuele Gezondheidszorg: Dubbelkwalificatie

Gezondheidszorg

Lichamelijke gezondheid en geestelijke gezondheid hebben veel met elkaar te maken. Ben jij in beide geïnteresseerd? Wil jij mensen op beide fronten tegelijkertijd helpen weer beter te worden? Dan kun je kiezen voor de dubbelkwalificatie Maatschappelijke Zorg en Verzorgende Individuele Gezondheidszorg. Deze opleiding rond je af met twee diploma's op mbo-niveau 3.Leerweg
BOL/BBL
BBL alleen bij voldoende deelname
Duur
3 jaar
Niveau
3
  • Beroep
  • Opleiding
Brede aandacht voor de gezondheid en het welzijn van cliënten

In deze opleiding doe je eerst het basisjaar MZ/VIG. Aan het eind van dat jaar kies je voor Maatschappelijke Zorg, voor Verzorgende Individuele Gezondheidszorg óf voor de dubbelkwalificatie. In dat laatste geval kies je bij het VIG-deel voor het profiel Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) of het profiel Gehandicaptenzorg (GHZ). Zorg- en welzijnsinstellingen vragen steeds vaker om mensen die beide diploma’s hebben, dus met deze unieke dubbelkwalificatie heb je meer kans op de arbeidsmarkt én op afwisseling in je werk!

Maatschappelijke Zorg

Als beroepskracht maatschappelijke zorg geef je persoonlijke begeleiding aan mensen met bijvoorbeeld een ziekte, stoornis, handicap of verslaving. Samen met jouw cliënt probeer je de problemen op te lossen. Dat doe je soms individueel en soms in groepen, afhankelijk van waar je werkt. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag in een organisatie of woonvorm, maar je kunt ook begeleiding bieden bij mensen thuis of in een opvangcentrum. Jij bent degene die bekijkt welke zorg of begeleiding nodig is en dit ook regelt. Naast begeleiding aan deze cliënten heb je ook een verzorgende taak; zoals hulp bij de persoonlijke verzorging.

Verzorgende Individuele Gezondheidszorg

Als verzorgende individuele gezondheidszorg werk je met zieke mensen, mensen die herstellen, ouderen, gehandicapten, mensen met psychiatrische problemen, kraamvrouwen en noem maar op. Dit doe je bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een instelling voor psychiatrie of verslavingszorg, woonvormen voor gehandicapten of thuis bij zorgvragers. Je takenpakket is breed: van het geven van een injectie, het wassen van je cliënt tot het zorgen voor eten en drinken.Je sterke punten

Je hebt veel inlevingsvermogen, legt snel contact en gaat professioneel en respectvol met mensen om. Je werkt systematisch en doelgericht en weet wat je doet duidelijk en helder over te brengen. Je neemt initiatief, steekt graag de handen uit de mouwen, kunt goed samenwerken, bent stressbestendig en durft verantwoordelijkheid te dragen.

Aan het werk
  • Je biedt zorg, ondersteuning en begeleiding.
  • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid.
Opleidingsinformatie

Vanaf het schooljaar 2022-2023 is er sprake van een landelijke aanpassing in het kwalificatiedossier. Hiermee wordt rekening gehouden binnen ons onderwijsprogramma.

 

Opzet van de opleiding

In de startperiode besteed je aandacht aan het beroepenveld (beroepsbeeld), de inhoud en opzet van de opleiding (opleidingsbeeld) en je eigen functioneren (zelfbeeld). Daarnaast leer je ook al vaardigheden die met het beroep te maken hebben. Je leert in deze startperiode ook wat beroepsgericht leren is en hoe jij daar de beste resultaten mee behaalt.

Iedereen leert op zijn eigen manier. Wij bieden daarom allerlei verschillende werkvormen aan. Leren kan zowel in groepjes als individueel, door middel van workshops en colleges, via theorie en praktijkopdrachten. In het VIG-deel worden, naast de basiszorg, zorgcategorieën aangeboden, zoals verpleegtechnische vaardigheden. Daarnaast volg je de volgende ondersteunende vakken: Nederlands, een vreemde taal (Engels), rekenen, sport en Loopbaan en Burgerschap.

De studieduur kan verschillen. Afhankelijk van je tempo kun je de studie in minder of meer tijd afronden.
BOL: 3 jaar. Afhankelijk van vooropleiding en werkervaring is een korter traject mogelijk.
BBL: 3 jaar. Afhankelijk van vooropleiding en werkervaring is een korter traject mogelijk. Voorwaarde voor deelname is dat je zelf voor een werkplek zorgt (min. 20 uur per week).

Derde leerweg

Mbo-opleidingen kunnen ook aangeboden worden in de derde leerweg (OVO=overig onderwijs). De opleiding is op dezelfde wijze vormgegeven als andere mbo-opleidingen. Het verschil is dat de derde leerweg geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur kent en de deelnemer de opleiding zelf moet betalen (particulier onderwijs). Ook het Landschap Gezond & Wel biedt deze mogelijkheid aan. Neem voor meer informatie contact met ons op: 0800-0245666 of info@landstede.nl.

Persoonlijke begeleiding

We beginnen je opleidingstraject met een uitgebreid plaatsingsgesprek. Vooraf worden duidelijke afspraken gemaakt die jij vastlegt in een ‘Persoonlijk OntwikkelingsPlan’ (POP). Daarnaast maak jij voor elke periode een planning. Tijdens de opleiding kijken we natuurlijk voortdurend of de afspraken, de manier van leren, het tempo en het doel nog kloppen. Als het nodig is, stel jij het plan bij. Je krijgt gedurende je opleidingstraject een vaste coach met wie je nauw contact houdt.

Je wordt individueel begeleid door een persoonlijke coach. Wekelijks zijn er coachingsmomenten. Bij minderjarige studenten zien wij graag ook de ouders/verzorgers als gesprekspartner rondom de voortgang.

Beroepsgericht leren

In de beroepspraktijk heb je competenties nodig. Hier werk je aan, zowel op school als in de beroepspraktijk. Je bekijkt bij elke competentie welke (praktische) kennis je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste dingen doen en weet je ook waarom. Door te werken met de combinatie van leerwerkprestaties en beroepspraktijkvorming stomen wij je klaar als beginnend beroepsbeoefenaar.

We werken in een elektronische werkomgeving waarin je vanaf elke plek toegang hebt tot je studentendossier.

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Om de theorie zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk werkt het Landschap Gezond & Wel nauw samen met diverse organisaties en instellingen uit de branche. Ook oefenen we praktijksituaties in het Skillslab of in het zorgtrainingscentrum. Dit alles biedt heel uitdagende BPV-plaatsen (stageplaatsen) voor jou als student.

In die praktijk ben je bezig met je Proeve van Bekwaamheid. De Proeve van Bekwaamheid is het examen in de praktijk. Ook doe je activiteiten die te maken hebben met Loopbaan en Burgerschap.

Landstede MBO zorgt in overleg met jou voor passende stageplekken. Wij maken daarbij gebruik van onze goede contacten met het werkveld.

Zorgtrainingscentrum

Tijdens je opleiding volg je ook lessen in het Zorgtrainingscentrum. Dit centrum is een initiatief van verschillende scholen (mbo- en hbo-onderwijsinstellingen), zorginstellingen en technische bedrijven. De thema's zorg, ethiek en techniek komen hier bij elkaar. Je maakt in het Zorgtrainingscentrum bijvoorbeeld kennis met nieuwe technologieën, die ervoor kunnen zorgen dat cliënten zich beter zelf leren redden. Met die kennis ben je nog beter voorbereid op je toekomstige werk!

Skillslab

Op school heb je de beschikking over een Skillslab. Dit is een modern praktijklokaal met bedden, oefenpoppen en allerlei materialen waarmee je de basiszorg en verpleegtechnische handelingen in de praktijk brengt. Soms nemen anderen de rol van zorgvrager en wordt er een praktijksituatie in scène gezet, zodat je goed voorbereid wordt op jouw toekomstige beroep.

Toelating

Vooropleidingseisen

  • Een diploma Dienstverlening: Helpende Zorg & Welzijn (niveau 2).
  • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl).
  • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

  • Individueel plaatsingsgesprek.

Bij verschillende leerbedrijven binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage gevraagd om een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ (VOG). Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op de site van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: https://watdevog.nl/#wat-de-vog. Dan kun je dat meenemen in je afweging om met deze opleiding te starten.

Studiekosten

Naast het lesgeld heb je kosten voor lesmateriaal en eventueel reiskosten stageplaats en betaal je een bijdrage voor voorzieningen en activiteiten, zoals excursies, gastlessen en lesmateriaal. Voor meer informatie over studiekosten kun je bellen met de administratie van de opleiding via 0800-0245666 (gratis).

Andere mbo-opleidingen op niveau 4, bijvoorbeeld binnen de sector WelzijnLocaties
Dokterspad 2
Dokterspad 2
8025AW
Zwolle
088-850 8100

Sublocatie Lelystad
Het Ravelijn 1
8233BR
Lelystad
088-850 7732

Westeinde
Westeinde 33
3844DD
Harderwijk
088-850 78 00

Zwolsestraat
Zwolsestraat 63a
8101 AB
Raalte
088-850 8200