Internationale Schakelklas

Nieuw in Nederland? Welkom bij de ISK! Klaar voor het voortgezet onderwijs of mbo

Met de Internationale Schakelklas (ISK) richten wij ons op jonge anderstalige nieuwkomers van 12 tot 18 jaar die nog maar kort in Nederland zijn. Nederlands leren staat in alle lessen centraal. Daarnaast bereiden wij de leerlingen voor op een vervolgopleiding. Dit kan een opleiding zijn in het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo) of het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Het vakkenpakket bestaat uit onder andere: Nederlands, Engels, beeldende vorming, sport, oriëntatie op beroep, wiskunde en digitale vaardigheden. De niet gealfabetiseerde leerlingen of leerlingen die het Latijnse Alfabet niet voldoende beheersen, leren eerst lezen en schrijven en rekenen. De leerlingen krijgen een maatwerkaanbod van vakken die voor hun vervolgopleiding noodzakelijk zijn. Verder worden leerlingen wegwijs gemaakt in de complexe Nederlandse cultuur en samenleving.

De leerlingen stromen na een traject van gemiddeld twee jaar uit naar een vervolgopleiding (voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs), afhankelijk van:
• leeftijd en interesse van de leerling; 
• opleiding in eigen land; 
• het behaalde niveau NT2, Engels en wiskunde.

Instroom
Leerlingen kunnen, afhankelijk van het moment van aankomst in Nederland, flexibel instromen. De ISK is drempelloos, er worden geen eisen gesteld aan de vooropleiding.

Kosten
De ISK valt onder het voortgezet onderwijs. Alle kosten en leermiddelen worden door de overheid gefinancierd. Voor extra activiteiten en voorzieningen vraagt de school een jaarlijkse bijdrage.

Locaties
Landstede ISK Zwolle
Rechterland 1
8024 AH Zwolle
088-850 8000

ISK Harderwijk (Morgen College)
De Sypel 2
3842 AE Harderwijk
(0341) 43 90 50